Idrett og naturbruk er de mest populære linjene i Sortland

Etter andreinntaket for videregående skole står enda mange på venteliste for idrettslinja og naturbruk.

Hovedbygningen til Sortland videregående skole.  

Sortland

Sortland videregående skole har i år hatt gode søkertall på første året idrettslinja og naturbruk. Etter andre gangs inntaket står fortsatt mange med ungdomsrett på venteliste.