Framtidens skole- og hallstruktur:

– Hvor bør ny barneskole og idretts- og svømmehall ligge?

Hvor bør ny Sortland barneskole og idretts- og svømmehall ligge, og hva er viktig når de skal bygges? Det kan innbyggerne fortelle arkitektteamene neste uke.

Kristine Røiri, kommunearkitekt i Sortland kommune, og Rita Johnsen, kommunedirektør i Sortland kommune, oppfordrer så mange som mulig til å møte opp på mandag. – Hvis man faktisk ønsker å påvirke prosessen, bør man møte opp, sier Røiri.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

– Det er viktig at innbyggerne og interessentene kommer på banen nå og forteller arkitektene mest mulig. Hva ønsker man i en ny skole, hvilke kvaliteter bør den ha, hvilken merverdi kan den få og hvordan skal den bidra til stedsutviklingen, sier Kristine Røiri, kommunearkitekt i Sortland kommune.