– Denne saken kan ikke avgjøres på grunnlag av konkret bevis

Mandag morgen startet ankesaken som omhandler det såkalte verandadødsfallet på Sortland fra november 2018. Den tiltaltes forsvarer sår tvil om den påståtte dødsårsaken.

Kjetil Krokeide forsvarer tiltalte i lagmannsretten.  Foto: Vidar Eliassen

Sortland

Tromsø: Den gang ble hadselværingen Stig Anders Johansen funnet død på verandaen til en bolig på Sortland, 13 dager etter dødsfallet. Obduksjonsrapporten konkluderte med Johansen døde etter kvelning med trykk mot halsen. En mann ble dømt for handlingen i tingretten. Vedkommende ble dømt til tre år og ni måneders fengsel.