Sakkyndig: – Det var ingenting som tydet på at avdødes hjerte ble påvirket av stress

Legespesialist sier det er lite sannsynlig at Stig Anders Johansen døde av plutselig hjertestans.

  Foto: Marius Birkeland.

Sortland

Tiltaltes forsvarer, Kjetil Krokeide, uttalte i forkant av rettssaken at sakens kjerne i ankebehandlingen er å belyse flere mulige dødsårsaker. I tingretten ble det konkludert med at Stig Anders Johansen døde av press og trykk mot halsen.