Skole- og hall-forslag:

– Trenger barneskoleelever å være oppkoblet til sentrum?

Torsdag kveld ble det avholdt et åpent folkemøte med workshop hvor de to arkitektteamene la frem sine foreløpige tanker om ny skole og hallstruktur i Sortland.
Sortland

Dette har vært et hett tema i mange år og mange av de oppmøtte ga uttrykk for en begeistring for at arbeidet endelig er godt i gang.