Til kamp for kantinen

Sortland ungdomsskole har fjernet kantinetilbudet. Elever, foreldreutvalget og politiker reagerer.

Bertine Andreassen i elevrådet har Foreldreutvalget i ryggen når de kjemper for å få tilbake en skolekantine.   Foto: Sondre Åkervik.

Sortland