Miljøkontrakt for Vesterålen: – Dette gir meg håp

Før helga samlet GaiaVesterålen 30 representanter fra alle Vesterålens kommuner.
Sortland

GaiaVesterålen er en satsing som tar for seg bærekraftig samfunnsutvikling og miljø, der innovasjon, historie, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. GaiaVesterålen vil bygge på brede samarbeid mellom næringsliv, det offentlige, organisasjoner, privatpersoner – og ha fokus på barn og unge.

Problemstillingen gruppen var samlet for å finne svar på, var om regionen kan bli enig om definerte klima- og miljømål i en egen miljøkontrakt for Vesterålen.

Prosjektleder for miljøsatsingen Ane Høyem var tilfreds med resultatet etter at representantene hadde møttes.

– Dette gir meg et stort håp om at det er mulig å få til et forpliktende samarbeid på tvers av kommuner, alle deler av lokalsamfunnet, om klima og miljø i vår region, sa Ane Høyem.

13,2 millioner kroner

Forskningsrådet har støttet satsingen med 13,2 millioner kroner. Arbeidet skal nå pågå i tre år. En viktig målsetning er å utforme en miljøkontrakt som både enkeltpersoner, næringsliv, offentlig sektor, lag og foreninger kan stille seg bak.

– Da jeg fikk henvendelsen og ble spurt om å være med på dette, så falt det meg helt naturlig å si ja, sa kystfisker Tom Tobiassen fra Bø.

Kick-off

Som et kick-off for miljøkontakts-arbeidet var det viktig for GaiaVesterålen å få samlet en representativ gruppe fra lokalsamfunnet i Vesterålen, med talspersoner for alt fra næringslivet og landbruket, til ungdomsråd og kommune.

Rita Johnsen kommunedirektør i Sortland Kommune mener det ofte blir sagt fine ord om klima og miljø, men mener at det nå trengs verktøy.

– Vi må få tak i verktøy og metoder for å styre utviklingen i den rettningen vi vet den må, Sa Johnsen

Veldig spennende

Gaia Vesterålen har flere forskningspartnere blant annet Nordlandsforskning. Nå arbeider de for å utvikle en miljøkontakt for Vesterålen. De skal finne ut hva som er Vesterålen sine klimamål og hva som blir viktig for regionen fremover.

– Vi er en liten region i en stor verden som kan utgjøre en stor forskjell. Dette er rett og slett veldig spennende, sa Stian Frivåg, daglig leder i Vesterålen Marine Olje AS.

På det første møtet ble mange nye kontakter knyttet på tvers av bransjer og kommunegrenser, i engasjerte diskusjoner rundt bordene.

– Det blir veldig spennende å se hva som skjer fremover. Denne samlingen var på mange måter en tankevekker og en veldig god start, avslutter Ane Høyem i GaiaVesterålen.