Foreslått som ny fylkesråd

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll foreslår Christian Torset fra Sortland som ny fylkesråd for kultur, klima og miljø.
Sortland

I tillegg er Monika Sande fra Beiarn foreslått som ny fylkesråd for transport og infrastruktur.

Det er Kirsti Saxi som er fylkesråd for kultur, klima og miljø i dag, men hun går snart av med pensjon. Torset har vært leder av Nordland SV fra 2018-2020, samtidig som han var medlem i partiets landsstyre. Han sitter i kommunestyret i Sortland, er gruppeleder på fylkestinget og medlem av SVs programkomite. Torset har en mastergrad i filosofi.

Sandve skal erstatte Bent Joachim Bentzen, som etter valget ble utnevnt til statssekretær i Forsvarsdepartementet. Hun har vært ordfører i Beiarn kommune Tidligere har hun seksten år bak seg i kommunestyret. Fra 2013-2015 var hun leder i Nordland Senterparti. Fra 2019 og til dags dato er hun også leder i KS Nordland. Sande er utdanna førskolelærer.

Norvolls forslag skal behandles i fylkesrådet tirsdag, og endelig vedtas i fylkestinget i desember.