Hempel gir seg

Varaordfører John Hempel stiller ikke til gjenvalg neste år.

  Foto: Johnny Myhr-Hansen

Sortland

– Dette har vært en prosess som jeg har brukt tid på siden årsskiftet. Jeg er aleneforsørger og har omsorg for et barn. Jeg ser at jeg nå vil omprioritere og bruke mer tid på familien og meg selv, sier Hempel.

– I tillegg har jeg en krevende jobb som det er utfordrende å kombinere med politikken, fortsetter han.

Bestemte seg i sommer

Hempel ga beskjed til nominasjonskomiteen til Frp i månedsskiftet mai/juni.

– I sommer brukte jeg tid på å fintenke om avgjørelsen var rett for meg, forteller Hempel.

Det er tolv år siden varaordføreren ble stemt inn i kommunestyret, og har i løpet av de siste tolv årene også tatt del i fylkestinget og formannskapet i Sortland.

Fremdeles Frp

– Jeg føler at jeg har fått bidra med mye. Jeg kommer til å sitte ut perioden min, men kommer ikke til å stå på noen nominasjonslister til neste valg. Men jeg kommer fremdeles til å ha tilhørighet i Frp som et av partiets medlemmer. Jeg vil jobbe for å fremme Frp-politikk og har sagt meg villig til å hjelpe i kommunestyregruppen om det blir behov for det, sier Hempel.

Velger etterfølger i januar

Gruppeleder i Frp Sortland, Einar Karlsen, sier at det ennå er usikkert hvem som skal erstatte Hempel på listene.

– Det blir først avgjort på nominasjonsmøtet i januar, sier Karlsen.

– John har vært en god representant for partiet, så vi beklager at han trekker seg. Men den beklagelsen hjelper ikke så mye mer enn det. John har tatt sitt valg og det tar vi til etterretning. Foreløpig vil vi takke han for innsatsen han har gjort til nå, så kan vi se om vi får ham tilbake på et senere tidspunkt. Det vet vi jo ikke, sier Karlsen.