Norwegian Graphite med EU-støtte:

Grafitt fra Sortland skal
revolusjonere oljevern

Norwegian Graphite har fått 3,9 millioner kroner fra Norges forskningsråd gjennom en europeisk stjernekonkurranse.
Sortland

Norwegian Graphite samarbeider nå med den store, finske industripartneren Lamor om å gjøre oljevernutstyret bedre. Det skal bli lettere, mer effektivt og mer miljøvennlig, ved hjelp av grafitten som finnes i grunnen på Jennestad.

Nytt materiale

Prosjektet retter seg mot oljevern i arktiske strøk. Selskapet ønsker å utvikle en absorbasjonsmatte som effektivt kan kontrollere oljesøl i sårbare havområder. Med Norwegian Graphites nye grafittprodukter kan både oljen som samles opp, men også absorbasjonsmatta som brukes, benyttes flere ganger.

- Det som er nytt her er det nye materialet vi vil bruke i oljevernarbeidet. Vi skal inkorporere det for både å skape nytt utstyr, og å forbedre eksisterende, sier administrerende direktør i Norwegian Graphite, Gaute Juliussen.

- Grafitt er basematerialet. Grafitt og grafen har en egen evne til å absorbere olje, det vil si at oljen legger seg på utsiden av grafenflakene. Like viktig er det at grafitten frastøter vann. Vi kan derfor suge opp oljen uten vannet, forklarer Juliussen.

Forskningsstøtte

Det nye materialet i absorbasjonsmattene gjør at oljen kan gjenbrukes.

- Det går ikke an med dagens utstyr. For å bli kvitt absorbenten og oljen inni, må den kjøres i en forbrenningsfabrikk. I våre planer har vi også tenkt å sørge for mulighet for gjenbruk av selve mattene. Det fører med seg klimautslipp at man må lage nytt hver gang, sier Juliussen.

Norwegian Graphite har nå fått 3,9 millioner kroner fra forskningsrådet, gjennom EU-prosjektet Eurostars. Eurostars-programmet varer i 36 måneder, og så må Norwegian Graphite få til full kommersialisering og industrialisering innen 12-18 måneder etter at programmet er ferdig.

- Vi vil ha dette ut i markedet så fort som mulig. Det ligger an til skalatesting i en tank innen 1,5 år, sier Juliussen.

Nå håper han at det blir fortgang i den politiske behandlingen av planprogrammet i Sortland kommune. Frem til planprogrammet er klart vil selskapet bruke andre leverandører av grafitt.

Har tatt inn endringer

Norwegian Graphite har i høst sendt kommunen et revidert dokument der alle høringsuttalelsene er inbefattet. De venter nå på politisk behandling av planprogrammet for grafittuttak på Jennestad.

LES OGSÅ: Vedtok planprogram for grafittprosjektet

- Vi har inkorporert forslag til endringer, og føler oss ganske trygge på at kommunen synes dokumentet er enda bedre nå, sier Juliussen.

LES OGSÅ: Holder folkemøte om grafittutvinning