Snudde mobbetrend

Maurnes skole i Sortland har gått fra å være en av mobbeskolene til å bli en av skolene med minst mobbing.

GLEDELIG: FAU-leder Ole Jørgen Eilertsen (til høyre) og nestleder Finn Harlad Hansen, gleder seg over at arbeidet mot mobbing ved Maurnes skole har gitt resultat.   Foto: Thor Anders Angelsen

Sortland

Maurnes: SortlandsAvisa skrev 6. november om flere skoler i Sortland og Vesterålen som er på en liste over skoler i Norge der mobbing har vært et utbredt problem.

Tallene i undersøkelsen tok utgangspunkt i årene 2007-2012.

Maurnes skole var blant sortlandsskolene som havnet på denne ”verstinglista”.

Tall fra senere undersøkelser indikerer imidlertid at antallet elever som føler seg mobbet ved Maurnes, er redusert betydelig.

Tettere samarbeid

Foreldrearbeidsutvalget ved Maurnes skole mener de tok tak i situasjonen for en tid tilbake.

– Gjennom FAU har vi sett nærmere på mobbing. Det at vi nå har oftere samvær mellom foreldrene og elevene, mener vi har vært med å påvirke statistikken i riktig retning, sier FAU-leder Ole Jørgen Eilertsen og nestleder Finn Harald Hansen.

Et av tiltakene som foreldregruppa har gjort, er bowlingkveld med elever og foreldre, samt en kampanje i fjor der det ble strikket luer til alle elevene mot mobbing.

– Foreldre og elever møtes for eksempel på kosekvelder for klassen som kan være på skolen der elevene leker sammen, mens foreldrene snakker seg imellom, sier Hansen.

– Må ta tak

Foreldregruppen har også gjort en del tiltak sammen med skolen.

– Vi mener dette hjelper på. Spesielt viktig er det å forstå hva barna møter i den digitale verdenen som på sosiale medier. Derfor har vi leid inn en ekspert på sosiale medier og mobbing, først på dagtid med lever og lærere. På kvelden holdt han foredrag for foreldrene ved skolen, sier Hansen.

– Det skapes mye vondt med digital mobbing som dras med i skolesystemet. På kveldene kan det bli sagt ord som kan bli hengende ved, så dveler de ved dette. Slike ting må lærerne ta tak i, ellers kan det bli konflikter som senere utvikler seg til mobbing, sier Hansen.

Under snittet

Utviklingen ved Maurnes skole har gått fra å være ”verst” til å bli ”best” i Sortland.

– Det å bevisstgjøre elever om hva konflikter kan føre til, det snakker de om i klassen. Maurnes skole har gått fra å være en av de skolene i kommunen med mest mobbing, til å havne under snittet, sier Hansen.

– Det skal ikke være en hvilepute. Så lenge vi ser at resultatene blir bedre, jobber vi i alle fall på i rett retning. Til syvende og sist er intensjonen å få vekk alt, men vi må i alle fall klare å holde mobbetallene så langt nede som mulig.