Sortlandspolitikerne vedtok budsjettet:

Kommunestyret legger ned sykehjemsplasser

Kommunestyret vedtok torsdag å legge ned syv sykehjemsplasser på Håløygtunet.

Kommunestyret vedtok budsjettet for 2015 i dagens møte.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Da rådmannen la ned forslaget om kutt i sykehjemsplasser ved Håløytunet for formannskapet 6. november, begrunnet han med for god kapasitet.

– I perioder har vi 10-12 ledige sengeplasser på hjemmet, mens det i andre perioder er fullt. Men vi ser at det vil være rimeligere å betale for overliggingsdøgn enn å ikke benytte seg av det innsparingspotensialet som ligger her, sa Lossius til formannskapet.

LES OGSÅ: Vil kutte i sykehjemsplasser, psykiatri og bokbuss

Budsjettforslag

Torsdag skapte kuttforslaget en langvarig debatt, med tidvis høy temperatur, i kommunestyremøtet.

Arbeiderpartiets Svein Roar Jacobsen mente at budsjettkuttene rammer de svakeste.

– Budsjettet i år er en stor utfordring, kanskje større enn jeg kan huske på de 23 årene jeg har vært med. Der vi før har skjært til beinet, har vi nå skjært innafor. Det går likevel an å være uenig i deler av forslaget som er lagt fram, sa han, og la fram Ap, SV og SPs budsjettforslag.

Opposisjonen vil dekke inn med blant annet økt eiendomsskatt og reduserte renteutgifter.

– Bør øke

– I plan for helse, omsorg og folkehelse står det at det er behov for 40 nye sykehjemsplasser i planperioden. Eldrebølgen kommer om 4-5 år, det vet vi, sa Trygve Lampe (SV).

– Det vil bli en økning av eldre over 80 år. Vi mener at det ikke er riktig å ta et skritt tilbake nå. Ønsker at det skal opprettholdes dagens kapasitet, og øke på sikt. Vi vil ha et verdig og godt tilbud til våre eldre, og sikre at våre ansatte får en trygg og forutsigbar arbeidsplass.

Einar Karlsen (Frp) påpekte at sykehjemsplassene er foreslått nedlagt, for å rehabilitere plassene.

Det reagerte Christoffer Ellingsen (R) på.

– Høyre foreslår å kutte sykehjemsplasser, for å rehabilitere. Samtidig ligger det ikke fem øre i økonomiplanperioden om at det skal gjøres, sa han fra talerstolen, før han fremmet Rødts ønske om en høring om eldreomsorgen i kommunen.

– Vi som politikere har lite kunnskap om vanskeligstiltes situasjon i Sortland kommune, sa han.

Vil ruste opp

Høyre varslet at de vil legge inn bestilling på opprusting.

– Det er riktig at vi i Høyre og Fremskrittspartiet ikke har lagt inn konkrete penger til opprusting av plasser på Håløygtunet, men vi legger inn en bestilling på opprusting og utbedring. Jeg regner med at administrasjonen vil komme tilbake til hva det koster å ruste opp, sa Liv Tjønsø (H).

Rådmann Rolf Lossius kommenterte de ulike partienes budsjettforslag.

– Generelt vil jeg øke mot økt driftsnivå. Det har sine klare føringer: vi drifter for høyt, enhver økning i drifta må vi finne inndekning for. Som kommune får vi hele tiden tilført økte kostnader gjennom året. Det synes jeg man skal ha med seg inn i den videre debatten, sa han.

Endringsforslaget

I Høyre og Fremskrittspartiets forslag til budsjettendringer heter det at «Den demografiske utviklingen fremskrevet for Sortland kommune viser at om noen år blir det sterk økning av personer over 80 år. Behovet for sykehjemsplasser tilpasset personer med sykdommen demens vil med denne utviklingen økes. Det er viktig at tiden frem til økt behov for demensplasser benyttes til god planlegging.».

Posisjonen ber rådmannen om å starte planlegging av sykehjemsutbygging, der opprusting av gammel fløy ved Håløygtunet skal inngå.

– Valgkampen har startet

I budsjettet kuttes det, i tillegg til sykehjemsplassene, i psykiatri og bokbuss. Posisjonen vil investere blant annet i gatelys og asfaltering av veier, med henholdsvis 5 millioner og 10 millioner kroner. Arbeidet skal utføres innen sommeren 2015.

– Veiene er i så dårlig forfatning. Da vi gikk til valg, sa vi at vi skulle ruste opp veiene, sa Håvard Hamansen Wallstad (H).

– Jeg ser på posisjonens forslag, med mange fine ord og mange føringer. Det er mye som ikke er vanskelig å være enig i. Samtidig er det en del av forslagene som kan se ut som om valgkampen har startet allerede. Alle i kommunen ønsker bedre veier og mer lys i gatene, og bedre uteområder ved skolen, sa Trygve Lampe (SV), som mener det går utover de svakere gruppene i samfunnet.

– Vi har over flere år bygd opp et veifond. Da kommer det ikke som noen overraskelse at vi vil bruke pengene, til nettopp vei, sa Roar Wessel Olsen (H).

Høyre og Frp la i møtet frem et tekstforslag, med endringer fra behandlingen i formannskapet i november. Dette forslaget tar blant annet for seg lærlinger, og sier at Sortland skal være blant de fremste kommunene i Nord-Norge på å ta inn lærlinger.