Trekker seg fra jobben

Trygve Lampe øsnker ikke å fortsette i jobben som leder av avdeling for psykisk helse, fordi det er for store nedskjæringer.

Trygve Lampe skal slutte som leder av avdeling for psykisk helse i Sortland kommune.   Foto: Arkivfoto

Sortland

Leder av avdeling for psykisk helse i Sortland kommune, Trygve Lampe, går nå av fra lederstillinga, et halvt år før han pensjonerer seg. Årsaken er at han ikke ønsker å være med på den nedbygginga av tjenesten som nå skjer, både i Sortland og i resten av Vesterålen, skriver Bladet Vesterålen i lørdagens papiravis. Lampe har derfor sagt opp jobben.

- Deprimerende

- Det er så mye negativt som skjer nå, innenfor flere ledd. Både fra Nordlandssykehuset, som ikke er til god hjelp lenger, og når kommunen følger opp med å skjære ned, er det ikke noe særlig, sier Lampe til VOL.

Lampe gjør altså dette i protest mot denne nedbygginga. Det er for lite penger til å drive slik som før, både i Sortland kommune, i andre vesterålskommuner og i Nordlandssykehuset.

LES OGSÅ: Vedtok nedleggelse av DPS på Andenes

Distriktspsykiatrisk avdeling i Andøy har nylig lagt ned, i Bø kommune er det inntaksstopp for pasienter, og på sykehuset har ifølge Lampe kuttet rundt 75 stillinger de siste årene. Lampe syns det blir for vanskelig å være i jobben når midlene ikke strekker til, og dessuten når det han har brukt mye tid og krefter på å utvikle, bare skjæres ned.

- Det er deprimerende å måtte bruke resten av karrieren på å bygge ned det jeg har vært med å bygge opp, sier han.

- De svakeste rammes

Lampe mener de statlige overføringene til kommunene er alt for lave, og at penger til psykisk helse absolutt burde vært øremerket. I tillegg hjelper det ikke at Sortland har bygd en flott Kulturfabrikk, som gir nye nedskjæringer til psykisk helse.

- Det er både flott og trist. Det er et flott og fint og supert kulturhus, men alle skjønner det må skjæres ned et eller annet sted for å finansiere det. Nå rammes de svakeste gruppene, og det er ganske trist, sier han.

Tøft yrke

Lampe trekker seg fra lederposisjonen med umiddelbar virkning, men vil ellers være i stillinga fram til sommeren 2015. Til da håper han kommunen har funnet en annen god kandidat.

- Det å jobbe i denne sektoren er noe av det tøffeste man kan gjøre. Det er store utfordringer, og nå er det sannsynligvis de aller sykeste nedskjæringene går mest utover, sier Lampe til VOL.