– Store utskiftninger er helt normalt

UiB-forsker Jacob Aars sier høy grad av turnover er vanlig i norske kommunestyrer.

Halvparten av dagens folkevalgte i Sortland, gir seg i politikken fra høsten av. (Ar  Foto: Vidar Eliassen

Sortland

På VOL søndag kan du lese at halvparten av dagens politikere i Sortland ikke tar gjenvalg til høsten.

Førsteamanuensis Jacob Aars ved Universitetet i Bergen sier til avisa at antallet folkevalgte som nå gir seg i Sortland, slett ikke er uvanlig.

Ved hvert kommunevalg skiftes i overkant av 50 prosent av representantene i norske kommunestyrer ut.

– En lav andel av disse forsvinner ut fordi de ikke blir gjenvalgt, sier Aars som har forsket på frafall og personutskiftelser i norsk lokalpolitikk.

Dugnad og plikt

Aars sier at en del gir seg fordi de har vært med lenge, og begynner å ”dra på årene”.

– Det vi har funnet i våre studier er at utskiftningen i hovedsak har en kulturell forklaring.

– Du har gjerne en ”elite” av politikere som fortsetter veldig lenge. Så har du et stort sjikt under disse hvor utskiftningen er stor. Der ses vervet på som en slags verneplikt, hvor du tar én eller to perioder, før du overlater plassen til andre.

Det han også har funnet i sin forskning er at så mye som én tredjedel av disse kommer tilbake i politikken ved en senere anledning.

– Ikke bare en ulempe

– Hva er konsekvensene av at så mange erfarne politikere gir seg samtidig?

– Utskiftning er et dilemma for mange organisasjoner. Når personer skiftes ut mister man kunnskap og erfaring. Det er viktige ressurser som til dels forsvinner. Samtidig så har disse viderebrakt mye av sin kunnskap til andre, sier Aars.

Selv om høy turnover har sine ulemper, mener Aars det også har sine fordeler.

– Det åpner for nye takter og nye måter å se verden på, og det er en fordel at en større andel av befolkningen får erfaring som folkevalgte. Det som kan være et demokratisk problem er en situasjon med lav grad av turnover.