- Overrasket da jeg fikk beskjeden

Johan Borgos ble hyllet da han mottok kongens fortjenstemedalje.

Johan Borgos synes det var stas å få Kongens fortjenestemedalje i gull.  Foto: Vidar Eliassen

Sortland

Fredag mottok lokalhistoriker Johan Borgos kongens fortjenstemedalje.

Overrekkelsen fant sted på Kulturfabrikken i Sortland, med en rekke gjester, av både kommunal, vennskapelig og familiær art, til stede for å hylle hovedpersonen.

Selv ble han noe forundret da han fikk kjennskap til den gledelige nyheten for litt siden.

– Det er klart man blir overrasket når en får en slik beskjed, men det jo veldig stas. Det er jo en tillitserklæring med tanke på hva jeg har gjort. Og i slike stunder begynner man å tenke tilbake på volumet av det jeg har skrivet de siste årene, forteller Borgos til VOL etter seremonien.

Kong Haakon den 7

Kongens fortjenstmedalje går til personer som har gjort en særlig fortjenstfull innsats i samfunnet. Medaljen ble stiftet av Kong Haakon den 7. i 1908.

Tildelingen blir først og fremst begrunnet med den store betydningen Borgos har hatt som lokalhistoriker i flere kommuner, og hans spesielle innsats knyttet til bevisstgjøring rundt nordnorsk kystkultur.

 I tillegg blir hans innsats som kartlegger av den sjøsamiske kulturen, som forfatter og samfunnsdebattant og hans innsats i det frivillige kulturlivet i Vesterålen.

- Bidratt med stor faglig tyngde

Det var Sortlands ordfører, Grete Ellingsen, som overrekte medaljen til Borgos.

"Gjennom en mannsalder har Johan Borgos bidratt med stor faglig tyngde for å gi kunnskap om bosetting, utvikling og mennesker i Vesterålen.

Dette har arbeidet har skapt grunnlag for refleksjon og erkjennelse om fortida, samtidig som det gir oss anledning til å trekke linjenene fra en svunnen tid i dag og videre inn i fremtida", sa Ellingsen i sin tale.

Hun lovte videre at Borgos selv skal få muligheten til å takke kongens personling for utmerkelsen, når han blir invitert til en audiens på slottet.

"Det er med glede og stolthet jeg vil overrekke deg medaljen og uttrykke mine hjerteligste gratulasjoner.