Arrangerer folkehelseuke

Folkehelsekoordinator Marianne Andreassen er godt fornøyd med et variert program for folkehelseuka i Sortland neste uke.

Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen og folkehelsekoordinator Marianne Andreassen.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Programmet består av arrangementer som verdensborgerlenken for barnehager og skoler, prosjekt rusforebygging, verdensborgerkonferanse, formannskapsmøte på Kvila på Steiroheia, og mye mer.

– Vi har et variert program, som vi er så stolte av, sier Andreassen.

– Alle disse punktene på programmet er forankra både i oppvekstplanen Stolt, og i folkehelseavtalen som vi har med Nordland fylke.

Godt forankra

Folkehelseuka arrangeres i neste uke i alle kommuner i Nordland. Det er opp til hver kommune å legge innhold i uka.

– Forankringa er så god, og det er stort det som skal gjøres. Vi har fått gode tilbakemeldinger, blant annet fra fylket, sier Andreassen.

Selv trekker hun fram programmet onsdag, da det blir konferanse med tema rusforebygging. Mer enn 400 ungdomsskoleelever er påmeldt formiddagsprogrammet, mens det på ettermiddag er åpent for alle.

– Dette er Sortland ungdomsråd sitt prosjekt, der ungdommene har tatt initiativ. Det er unikt at det er ungdommen som har tatt ansvar for et sånt prosjekt, sier Andreassen.

Overlege Terje Simonsen ved UNN kommer for å prate. Det samme gjør prosjektets høye beskytter, Njål Petter Svensson, som har jobbet blant annet i rusmiddeldirektoratet.

Fredag er det duket for verdensborgerkonferansen.

Fullt program  for Sorltand finner du her.

Øksnes

Programmet for folkehelseuka i Øksnes i 2015 har Mangfold som tema. Og programmet er blitt mangfoldig!

- I Øksnes har vi vedtatt at vi skal ha helsefremmende skoler og barnehager, som del av den samarbeidsavtalen vi har med Nordland Fylkeskommune på folkehelseområdet. I folkehelseuka har programmet flere arrangementer og tilstelninger som er forankret i nettopp dette. Vi serverer for eksempel havregrøt til skolefrokost ”I Fru Ingeborgs ånd” til alle elevene en morgen ved våre fire skolene våre i løpet av folkehelseuka. Vi har kurs i ernæring og kost både for elever og foreldre i løpet av folkehelseuka, og vi tilbyr kurs i økonomi hvor ungdommer er målgruppe, forteller folkehelsekoordinator i Øksnes, Kari Gaarder.

- Ved flere arrangement i løpet av folkehelseuka er fokus rettet mot bevegelse og trim i hverdagen og vi minner om at frisk luft og friluftsliv er viktig, hver dag! Her skal alle generasjoner med, fortsetter hun.

Fullt program finner du her.


I Bø er det fokus på kosthold i år.

- Bøpuls laget et eget program for Folkehelseuka, utover deres vanlige program, det blir både inne og utetrening. I tillegg har kafeen demmes, vår kafé, ekstra fokus på kosthold. Dere er velkommen til dem for å lage en sak.  Smak kafé og kantina på Bøheimen skal også ha ekstra fokus på sunn mat hele uka. På onsdag i folkehelseuka vil det være et ganske stort arrangement på Bøheimen, legger ved informasjon om dette også, forteller folkehelsekoordinator i Bø Linda Sommerseth.

- På lørdag er det et stort arrangement med internasjonal mat hvor frivillige personer fra 16 forskjellige land lager mat til opp til 400 påmeldte til en veldig rimelig penge. Der vil ungdomsskolen være og ha underholdning, 9.klassen hjelper til med rydding og organisering av dagen mot at de får overskuddet.

I Hadsel er det også kosthold som står i fokus.

- Frukt og grønt, kosthold og bevegelse satser vi på i vår uke. Dette i samarbeid med lokalt næringsliv, og noen av de mange lag og foreninger vi har i Hadsel kommune, heter det i programmet for Hadsel.

Også i Andøy er det et stort og variert program. I tillegg vil flere av butikkene i kommunenvil markere uken med ulike tilbud og gi store rabatter på frukt og grønt samt andre lokale innslag.  Programmet finner du her.