Blankt frikjent for millionbedrageri

Nå fortsetter Steingrim Wolland «korstoget» mot Økokrim.

- Det er jo forskjell på å gjøre noe dumt og gjøre noe ulovlig, sier Steingrim Wolland (50) fra Sortland. 

Sortland

- Jeg har jo visst det hele tida, men det er jo en stor lettelse å få dommen, sier Steingrim Wolland til VOL.

Wolland (50) er født og oppvokst på Sortland, utdannet advokat og har hatt base i Oslo. Wolland har jobbet for Norsk Redaktørforening, vært høyesterettsadvokat, og har spesialisert seg på ytringsfrihet og presseetikk.

Han stod før jul tiltalt i Oslo tingrett for lånebedrageri i en sak som stammer flere år tilbake i tid.

Økokrim mente at Wolland bevisst forfalsket opplysninger for å få et lån på 8,3 millioner kroner til kjøp av en eiendom, sammen med en Svein Arne Hagen og hans kone Margrethe Gauksheim.

SortlandsAvisa omtalte saken i fjor vinter, og Wolland forklarte da at han noe motvillig hjalp en kamerat med å få et lån - men at hans underskrifter og opplysninger senere ble forfalsket av andre parter. Inne i bildet var det blant annet en eiendomsmegler, lånemegler og en oppgjørsadvokat.

Torsdag denne uka kom dommen, og Wolland ble fullstendig frikjent for bedrageri etter tiltalen.


- Bebreider meg selv

Slik omtaler han forholdene i dag:

- Jeg ble spurt om en tjeneste, og trodde på et tidspunkt at jeg og Svein Arne hadde flere millioner kroner på vei i forbindelse med eierposter i et aksjeselskap - og tok nok litt lett på saken. Så gikk det rett vest og aksjeselskapet konkurs, og det var ingen penger igjen, forteller Steingrim.

- Men det er jo forskjell på å gjøre noe dumt og gjøre noe ulovlig, sier han.

Wolland ble imidlertid fortsatt dømt til å betale DNB 1,7 millioner kroner tilbake i erstatning, for tapet banken har hatt på lånet.

Og det erkjenner han:

- Pengene var jeg med på å låne, og eiendommen ble senere solgt til underpris. Men tingretten har jo halvert gjelda mi, fordi banken har gjort så mye dumt, sier Wolland - eller som det heter i dommen: «Etter rettens syn er det klart at lånet ikke hadde blitt utbetalt om banken hadde hatt bedre kontrollrutiner og fulgt disse», skriver tingretten om Norges største bank.


Fortsetter kampen

Wolland gikk til Oslo tingrett torsdag med forhåndskjøpt champagne. Etter feiringen fortsetter han «kampen» mot Økokrim og Riksadvokaten.

Han har blant annet klaget Riksadvokaten inn for Kongen i Statsråd, anlagt injuriesøksmål mot Økokrim - og forteller om saken med en rekke dokumenter og brev på sin egen blogg.

- Økokrim skal ikke kunne dikte om fakta for å kunne snoke i andre folks data. Jeg har tatt de i flere tilfeller av ren løgn. Det de driver med er ulovlig. De har tatt speilkopi av min datamaskin, og holdt på med det i årevis. I to år har jeg klaget på dette, sier Wolland, og viser til en annen rettsavgjørelse denne uka - fra Borgarting lagmannsrett:

- Tirsdag denne uka fikk jeg medhold fra lagmannsretten i at dette er ulovlig, sier Wolland.


Vil ha bevillingen tilbake

- Når du klager Riksadvokaten inn til Kongen i statsråd, og går til injuriesøksmål mot Økokrim...noen vil kanskje ta deg for å være en smule paranoid? Hva betyr disse to rettsavgjørelsene for deg?

- Selvfølgelig - det er klart. I utgangspunktet virker det jo merkelig å klage inn Riksadvokaten for Kongen i statsråd. Men disse to avgjørelsene gjør det jo mye lettere for folk å støtte meg. Og det har snart vært 3500 treff på den bloggen, sier Wolland, som har planer om å fortsette kampen sin om så helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Der har Wolland forøvrig vært før, den gang som advokat for Bladet Tromsø. Avisa vant den den såkalte «selsaken» mot staten, etter å ha trykket en rapport skrevet av selvfangstinspektør Odd Lindberg.

For et par år siden mistet imidlertid Wolland advokatbevilgningen, som følge av at han gikk personlig konkurs. Den regner han med å få tilbake «i løpet av et års tid».

- Er du bekymret for at disse sakene og kampen din kan påvirke omdømmet ditt som advokat?

- Både ja og nei. Jeg har forbant meg på at jeg skal få røsket opp i hvordan påtalemyndigheten og Økokrim operer. Det kommer jeg til å holde på med i noen år. De bryter systematisk loven. Og dette vil ta noen år. Det er for øvrig ikke bare jeg som holder på med dette, men jeg er den første som tar det så langt.

- Men er planen å komme tilbake som advokat for å drive vanlig praksis?

- Jeg vet ikke hva jeg gjør om ett år, men jeg skal nok ha tilbake bevilgningen. Om ikke annet enn på jævelskap, sier Wolland.