Motstand mot grafittplaner

Ikke alle grunneiere er positiv til planene. Torsdag sier kommunen ja eller nei.

Kart over Jennestad - og faksimile fra SortlandsAvisa november 2012.  

Sortland

Det lokale selskapet Norwegian Graphite har engasjert seg for å kartlegge forekomstene av mineralet grafitt i Sortland. Et tredvetalls grunneiere er invitert til å tegne avtaler om leting på deres eiendommer, deriblant Sortland kommune som eier to av de aktuelle parsellene.

Da saken kom opp for formannskapet i møtet 8. januar valgte politikerne å utsette saken fordi formannskapets flertall mente flere av punktene i avtaleutkastet var uklare, og burde utredes bedre.

Nå har administrasjonen gått gjennom saken på nytt, og forfattet et notat som drøfter elementene formannskapet var usikre på.

Både i notatet og i den øvrige saksutredningen gjøres det klart at kommunen i denne omgang kun har en rolle som grunneier, og at eventuelle reguleringer og konkrete utvinningstillatelser blir noe som må behandles senere, da med kommunen i en myndighetsrolle.

Leder for samfunnskontakt i Norwegian Graphite, Steve Haugerud sier til VOL at selskapet er spent på utfallet av den andre behandlingsrunden.

- Det er en del grunneiere som ennå ikke har bestemt seg, og som har sagt at de vil følge med på hva kommunen gjør. Det er viktig for signaleffekten at kommunen er med. Det er nok mange som tenker slik at kommunen gjør en langt grundigere prosess enn de andre grunneierne, og at når kommunen har gjort sine vurderinger, vil de se til hva kommunen har gjort, sier Haugerud.

Han mener at de presiseringer kommunen nå har gjort er gode, og at beslutningsgrunnlaget foran torsdagens formannskapsmøte derfor bør være på plass.

Imidlertid er det noen grunneiere som allerede har heist klart flagg. Gårdbruker Kjell Jensen er en av disse.

Han er kritisk til hvordan prosessen har vært lagt opp.

- Istedenfor å gå til grunneierne enkeltvis burde selskapet lagt opp til et felles møte der vi fikk diskutere saka samlet og sett de samlede konsekvensene for bygda under ett. Vi har for eksempel en felles beite- og jaktrett i utmarka, og dette burde vi snakket om. Det forundrer meg derfor at det allerede er mange som har skrevet under, sier Jensen.

Han mener også at selskapet har blåst opp forventningene til hva som kan komme ut av en eventuell grafittutvinning, og mener utredningen som antyder 250 nye arbeidsplasser er å kaste blår i øynene på folk.

- Mye av det jeg har sett til nå, mener jeg er rent eventyr. Det kan godt hende det ligger ressurser i marka her, men da må vi gå frem på en annen måte hvis dette skal danne grunnlag for noen virksomhet, sier Jensen.