Leverer planprogram for grafitt-drømmen

Mye papir skal produseres og behandles før man kan sette i verk gruvedrift. Norwegian Graphite har i så måte tent enda et trinn av raketten som de til slutt håper tar av.

En grafisk fremstilling av grafittforekomstene. Foto: Norwegian Graphite AS 

Kartskisse over forekomstene i Jennestadmarka laget av Norwegian Graphite AS. 

Sortland

Et omfattende planprogram er nå innlevert kommunen. I dette programmet beskriver selskapet hva de ønsker å gjøre i marka, og hvordan de vil gjennomføre det.

Les planprogrammet her.

- Planprogrammet er "ønskelista" der vi sier noe om hva vi skal gjøre og hvorfor. Det er den som ligger i bunn for vår senere søknad om reguleringsplan. Etter at formannskapet har vedtatt programmet skal det på høring, og deretter skal det gjøres utredninger av mulige konsekvenser av virksomheten, der vi skal ha gode svar på hvordan vi skal løse utfordringer som for eksempel forholdet til drikkevannskilde, beiteproblematikk, sikkerhet i marka, hytter og alt hva som kan berøre andres interesser, sier samfunnskontakt i Norwegian Graphite, Steve Haugerud.

Les også: Venter i spenning

- En konsekvensutredning?
- Ikke i formell forstand, slik kravene til en slik utredning er, men vi gjør jo et knippe av mange konsekvensutredninger der vi skal komme med løsninger på de utfordringer som reises.

Les også: Ut å kjøpe meisel

Haugerud håper planprogrammet kan behandles i formannskapets møte 13. mars.

Les også: Motstand mot grafittplaner