Holder folkemøte om grafittutvinning

Planene om grafittutvinning på Jennestad i Sortland legges nå ut for høring.

Her, i marka over Jennestad i Sortland kan det ligge drivverdige forekomster av mineralet grafitt. 

Sortland

Planene ligger ute i seks uker, der siste høringsdato er 5. juni.

– I den anledning innkalles det til folkemøte i Sortland 20. mai i lokalene til tidligere Vikeidet Maskinførerskole i Vik. Det legges opp til bred debatt over planprogrammet. Innspill som kommer inn på møtet kan bringes inn som en del av høringen, skriver Norwegian Graphite AS i en pressemelding.

LES OGSÅ: Vedtok planprogram for grafitt-prosjektet

Produksjon i Vik

Selskapet søker om å undersøke og utvikle kjente grafittforekomster tilknyttet tidligere historisk utvinning på Jennestad. Norwegian Graphite tar sikte på å kunne starte mineraluttak ved dagbrudd i et område som starter én kilometer sørvest for nærmeste boligbebyggelse i Jennestad sentrum, og strekker seg 2,2 kilometer videre sørvestover gjennom et område uten boligbebyggelse – nesten helt fram til Kovvatnet.

– Området berører ikke nedslagsfeltet til Lamarksvannet. Produksjonsanlegget for grafitt er tenkt til den tidligere maskinførerskolen i Vik, skriver selskapet i pressemeldingen.

Til sammen vil det gi en massetransport på rundt tre kilometer.

Drivverdig i 36 år

Det antas at det er rundt 3,6 millioner grafittholdig malm på Jennestad.

– Med utgangspunkt i dagens marked, antas det at gjennomsnittlig årlig uttak vil ligge på rundt 100.000 tonn malm. Uttaket vil med den årlige mengden drive i 36 år, skriver Norwegian Graphite.