Styrer mot merforbruk – foreslår ansettelsesstopp

foto