Oppdatert: Hemmelig formannskapsmøte om Fiskebølvika

foto