Scenevant debut i storsalen

foto
FØRST UT: Hoppensprett Melbu har inntatt Hadsels storstue, og ser ut til å trives. Foto: IDAR OVESEN