Arbeidstilsynet etterlyser svar om midlertidig skole på Innlandet

foto