Storheia 24: - Helt fantastisk å bli slått av Ida (25)