Småbåthavna får drivstoffanlegg

foto
Småbåthavna på Børøya er lokasjon for anlegget. Foto: IDAR OVESEN