Bygdehuset kan bli midlertidig skole på Innlandet

foto