«En for alle, alle for en» på Seljeveien aktivitetssenter

foto