Kreftbehandling: - Tiden etterpå vel så tøff

foto