Kreftbehandling: - Tiden etterpå vel så tøff

foto
PÅ STOKMARKNES: Foran kreftsykepleier Ragna Renna ved Nordlandssykehuset Stokmarknes og Knut Langeland. Bak f.v. Ane Haugen, Lota Våde og Gyri Andvik Johnsen fra Kreftkompasset. Foto: IDAR OVESEN