Arrangement er siste del av Arctic Innovation Week, som innovasjon Norge arrangerer over hele Nord-Norge. Uken ble avsluttet med et kurs om kunstig intelligens, siden mange er opptatt av hva som er muligheten for deres bedrift.

– Vi ønsker derfor å være konkret og gi noen gode eksempler med kurs og kompetanse på hvordan bedrifter kan bruke det, og utvikle seg videre, forteller daglig leder i Egga utvikling, Marthe Hov Jacobsen.

Testing av kunstig intelligens

Deadline er en bedrift som har begynt å teste ut dette med kunstig intelligens. Daglig leder for bedriften, Martin Trovaag, holdt foredrag om deres erfaringer så langt. Han forteller i sitt foredrag at blant annet årets bilde til Fæsterålen ble laget ved hjelp av kunstig intelligens. Dette er det eneste bedriften har brukt utad til nå, og deres største bruk av AI i dag er i startfasen på prosjektene.

– Vi bruker kunstig intelligens i ulik grad i idé-fasen på det visuelle, som vil si før vi går i produksjon, forteller Martin Trovaag til VA.

– En mulighet som vi har i dag er at vi kan ta bilde av en plass vi skal filme, og eventuelt andre referansebilder på en stil vi ønsker, så kan AI lage denne location for oss, sier han og fortsetter:

– Men så må selvfølgelig vi gjøre jobben etterpå og evaluere det.

Fortsatt en menneskelig faktor

Han forteller at selv om AI er i startfasen, er det nok spesielt i den kreative bransjen et stort fokus på forskjellige bruksområder.

– Hvilke deler vi skal implementere i driften vår vet vi ikke, men det viktigste for oss er at vi ser på AI som en assistent og noe som kan være med på å skape mer tid til menneskelig kreativitet, sier han videre.

Han understreker at kunstig intelligens ikke skal erstatte, men skal bistå menneskelig kompetanse slik at man kan bruke enda mer tid på de kreative prosessene.

Eirik Andreassen fra Digital Norway lærte deltakerne mye nytt opp kunstig intelligens. Foto: Julie Holdø Andersen

Generativ kunstig intelligens

Eirik Andreassen jobber i Digital Norway og var arragementets kursholder. Bedriften hjelper virksomheter med å forstå mulighetene som ligger i data, digitale teknologier og kunstig intelligens. På kurset snakket han blant annet om den grenen av kunstig intelligens som kalles generativ kunstig intelligens.

– Dette er ChatGPT, tekst- og bildegenerering og musikk generering og andre former for å lage ting basert på tekstinnput, forteller Eirik Andreassen.

Han er veldig opptatt av at folk skal få litt dypere forståelse for hvordan disse systemene virker og hvordan de er bygd opp, hva de kan, men også hva de ikke kan.

– AI løser mange problemer, men de skaper også noen nye, som vi ikke helt vet hvordan vi skal løse, forteller han videre.

Han poengterer at dette gjelder eksempelvis det juridiske grenselandet, opphavsrettigheter og personvern. Han forteller videre at bruken av ChatGPT i skoleverket er et godt eksempel på dette.

Store muligheter

– Hvilke muligheter ligger i kunstig intelligens?

– Hvis vi tenker på kunstig intelligens generelt og med den tradisjonelle anvendelsen, tror jeg at dette handler om at vi som arbeidstakere og virksomheter kan bli mye mer effektive ved hjelp av AI, forteller han og legger til:

– Det gir oss noen muligheter for å få løst noen problemer vi ikke helt vet hvordan vi skal løse i dag.

Han mener at hvis vi lærer oss hvordan vi bruker det og hvordan det fungerer så er det enorme muligheter, men det er noe man må huske på:

– Det må brukes innenfor den konteksten som systemene er laget, for å operere innefor på en trygg og sikker måte, og dette er en utfordring for det vet vi ikke alltid, avslutter han.