Sendte kostnadsoverslag for å bygge ny bru i retur

foto