Ekren-fløyer har fått navn: Det ble hverken Uværsfløya eller Gammelerik

foto