Vil ha egen arbeidsgruppe for å følge opp Helse Nord-sak

foto