Politiet har ei fast budsjettramme å drive etter. Selv om budsjettfordelingen har styrket de siste årene er ikke det noe politiet i Vesterålen kjenner på.

– Den eneste måten vi kan spare penger på er å gå med ledighet i stillingene, sier regionlensmann Per Erik Hagen til VA.

– Burde vært flere

Store deler av politiets budsjett er bundet opp i faste utgifter. Lønn, husleie og andre faste utgifter utgjør cirka 90 prosent av budsjettet, ifølge Hagen.

– Da er det klart at handlingsrommet er fryktelig lite.

For vel ti år siden ble det politisk enighet om at det skulle være to politistillinger per 1000 innbygger. I Vesterålen er det cirka 35 stillinger fordelt på i underkant av 33.000 mennesker.

– Tidligere hadde politiet lønns- og stillingshemler. Det har vi ikke lenger. Nå har vi ei budsjettramme. Det betyr at når rammen blir mindre og mindre går det utover noe. Og for å ta det inn, så må vi gå med ledighet i stillinger.

– Så dere er for lite folk i Vesterålen?

– Det er litt skummelt å gå den veien der, og si at vi er for lite. Vi har nok av arbeidsoppgaver. Så vi kunne gjort mer og kunne gjort en bedre jobb om vi var flere. Det er det som er konsekvensen av budsjettet vi får tildelt.

– Vi har mange som kommer ut av politihøgskolen som trenger arbeid, og vi har arbeid til alle. Dette er ikke bare spesielt for Vesterålen politidistrikt.

Utfordrende

I år er politiet tildelt drøye 14,4 milliarder kroner i budsjett. Det er en vekst på cirka en milliard kroner fra 2015.

– Vi som er i ytre etat ser ikke noe til den styrkinga. Tvert i mot så blir det mindre og mindre for oss. Og det er utfordrende.

– Jeg sier ikke at det er ei unødvendig prioritering høyere opp i systemet. Men det kommer ikke oss til gode. Jeg skjønner ikke hvordan man snakker om budsjettfordeling og antall stillinger, for faktum er at vi opplever det stikk motsatte ute hos oss.

Døgntjenesten

På utstyrsfronten klarer politiet i Vesterålen seg bra, mener Hagen. Kjøretøyparken derimot, begynner å bli gammel.

– Det er dyrt å skifte ut kjøretøy for politiet i hele distriktet.

Til neste års budsjett skal de ses på en ny budsjettofordelingsmodell. Den håper Hagen vil komme Vesterålen til gode.

– Modellen som er nå, er litt uheldig for oss.

– Hva skjer om det fortsetter sånn som det er nå?

– Foreløpig klarer vi oss, men vi skulle gjerne hatt flere. Det er et skjæringspunkt på hvor mange færre vi kan bli før det får betydning for den døgnkontinuerlige tjenesten. Men det ligger vi ikke an til ennå.