– Det er bra for næringslivet ute i distriktet

foto