– Manglende postjournal undergraver loven

foto
Renathe Eriksen, Hadsel Venstre, mener manglende journalføring er et lovbrudd. Foto: Per Eivind Knudsen