Fortsetter med ny giv i Intunor

foto
Christoffer Lockert og Ellinor Solhoff Martinussen utgjør Stokmarknes-avdelinga til Intunor Vesterålen AS. Foto: IDAR OVESEN