Vil bygge opp igjen gammel handelsdestinasjon

Kompani Lofoten har planer om å bygge på den ytterste utpost i Hadsel kommune.

Det er nærmere bestemt Brakøya sør for Ulvøya i Raftsundet at selskapet ønsker å etablere seg. Brakøya ligger ikke langt fra Trollfjorden i Hadsel kommune.

Selskapet har fått dispensasjon fra plan- og bygningsloven for å kunne opprette en opplevelsesdestinasjon på Brakøya.

Det er gitt enkelte vilkår fra kommunens side, som går ut på at utbygging må ta hensyn for å få minst mulig skade på kulturminner og naturmiljøet.

Kompani Lofoten må også gå i dialog med kulturminneavdelingen til Nordland fylkeskommune for å vurdere skilting av kulturminner. Målet er at informasjon kan inngå som del av opplevelsen på øya.

Selskapet må i tillegg søke om godkjenninger etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven før tiltakene kan igangsettes.

Planen er å gjenreise den gamle handelsstasjonen som var på Brakøya i tidligere tider, og fylle den med nye funksjoner og skape et levende kulturminne.

Det har vært bebyggelse og handelssted på øya siden slutten av 1800-tallet, men mye av dette har forfalt. Det er planer som flere nye bygg på nordenden av øya. Samtidig ønsker man å etablere satellitter for mindre hytter noen steder på øya, uten innlagt vann og avløp.

Utvider påmeldingsfristen for 5. divisjon

Hålogaland Fotballkrets opplyser på sine Facebook-sider at det var 17 lag som hadde meldt seg på til 5. divisjon i 2022-sesongen. Det er samme antall som i 2021, men 11 færre enn i 2019.

Lagene som er påmeldt er Reine, Kabelvåg, Stamsund, Gravdal, Ballstad 2, Svolvær 2, Svolvær, Hardhaus, Grytøy, Liland, Skånland 2, Harstad 2, Landsås 2, Luna, Høken, Stokmarknes og Sortland 2, går det frem av fotballkretsen Facebook-post.

Da regjeringen presenterte de nye lettelsene i koronarestriksjonene sist uke, ble det åpnet for kontakttrening utendørs for breddefotballen, men ikke innendørs. Hålogaland Fotballkrets melder i posten at de utvider påmeldingsfristen for 5. divisjon for menn til 31. januar. De skriver at dette gjøres i håp om at koronarestriksjonene skal lettes ytterligere for breddefotballen.

Direktør ansettes bak lukkede dører

Mandag ettermiddag skal styret i Nordlandssykehuset møtes.

På agendaen står det å ansette en ny administrerende direktør for sykehuset. Paul Martin Strand gikk av med pensjonsalder høsten 2021. Ifølge møtepapirene ble jakten satt i gang like før jul i 2020. Styret skal møtes bak lukkede dører for å fatte beslutningen om hvem som skal etterfølge Strand.

Ifølge søkelisten er det fem søkere som har meldt sin interesse for jobben, der en av dem, en mann, er unntatt offentlighet. Ingen av søkerne som er nevnt med navn, er fra Vesterålen.

Kandiah Panchakulasingam (53) fra Sandnes, Ivar Vatten (58) fra Halsanaustan, Ana Raquel Monteiro (41) fra Arendal og Siri Ursin (60) fra Tau i Rogaland er kandidatene som står på søkerlisten.

Mer bredbåndsutbygging i Bø

Vesterålskraft Bredbånd har vunnet anbudsrunden om utbygging av fiber mellom Straume – Vea, i tillegg til i områdene Lynghaugen og Hole i Bø kommune.

Planleggingsjobben er godt i gang, og Vesterålskraft Bredbånd starter snart med å kontakte kundene i områdene, kunne daglig leder i Vesterålskraft Bredbånd, Ronny Amundsen fortelle lytterne til Radio Bø forleden.

Vil få ned antallet elgpåkjørsler i Bø

Bø kommune skal fremover jobbe med mulige tiltak i forhold til å få ned antallet elgpåkjørsler, opplyser kommunen via sin side på Facebook.

– Vi kommer til å se på muligheten for å skilte områder med stor elgfare, og kanskje kan vi få fjernet mer skog langs de farligste strekningene. I løpet av våren skal vi også vurdere uttaket av elg, opplyser Bø kommune.

Januar og februar er statistisk sett de to månedene der det er størst fare for å kjøre på elg, og kommunen oppfordrer alle til å være litt ekstra forsiktige i tiden fremover. Det har vært en periode nå med en del elgpåkjørsler.

Hvis du kjører på en elg er det viktigste at du må sikre skadestedet, ringe politiet på 02800 og merker stedet elgen dro hvis den løp videre etter påkjørselen.

Ingen situasjoner er like, men det er noen regler som alltid gjelder ved elgpåkjørsel, skriver kommunen som gir denne huskelista:

– På samme måte som ved andre ulykker må skadestedet sikres. Sett på nødblinken, ta på refleksvesten og sett opp varseltrekanten.

– Ring politiet på 02800. Det er politiet som skal varsel videre. Alle kommuner i Norge har beredskap for å søke etter og ta hånd om skadde dyr. Ved elgpåkjørsel, selv om det ikke er materielle skader og elgen virker uskadd har du plikt til å varsle politiet slik at de kan registrere og vurdere hendelsen. Å unnlate å varsle kan føre til avkortning på forsikringen og bonustap. Du risikerer også politianmeldelse og å miste førerkortet.

– Bilistene skal ikke avlive store vilt på egen hånd eller ta det med uten tillatelse. Politiet og fallviltmannskapet bestemmer om dyret skal avlives.

Fortsatt betydelig snøskredfare i Vesterålen


De siste dagene har det vært betydelig snøskredfare i Vesterålen. Slik blir det i dagene fremover også. Det innebærer at forholdene generelt er ustabile. De som ferdes i terrenget bes om å være forsiktig der det ligger fokksnø i høyden. Stigende temperaturer på kvelden vil føre til midlertidig svekkelse av snødekket.

Torghatten selger seg ut 


Ifølge Brønnøysundsavis, selger Torghatten-konsernet sine eierandeler i Maritime Venture AS, som er største eier i Seløy Undervannservice. Konsernet har base på Herøy. Årsaken til salget er ifølge Brønnøysundsavis, at de skal satse på ferge- og hurtigbåtvirksomhet. Etter oppkjøpet har Torghatten-konsernet også solgt bussvirksomheten.

Satser på å arrangere Nyttårspæsen

Sortland og Omegn Skiklubb måtte utsette sitt planlagte renn Nyttårspæsen 2. januar. Den gangen var det dårlig værmelding som var årsaken til at rennet ble utsatt.

Via sine nettsider melder skiklubben at de satser på å gjennomføre rennet på reservedatoen, førstkommende søndag 16. januar.

Rennleder Torgeir Arntsen skriver i posten på nettsidene at det til tross for uvær i uka i Vesterålen, er meldt bedre forhold i helga. Blant annet er det meldt snø. Det gjør at planen til skiklubben er å arrangere Nyttårspæsen søndag, og at de selvsagt skal rette seg etter de smittevernreglene som gjelder.

Tre nye NAV-kontor

Ved årsskiftet ble det åpnet tre nye NAV-kontorer i Nordland. Det melder etaten i en pressemelding.

De nye kontorene har fått navnene NAV Vefsna og har Vefsn og Grane som samarbeidskommuner og Vefsn som vertskommune. NAV Lofoten vil ha Vestvågøy som vertskommune, og omfatter Vågan, Flakstad, Moskenes og Vestvågøy. Det siste kontoret er NAV Ytre Helgeland, der Alstahaug er vertskommune. I tillegg er Leirfjord, Dønna, Herøy og Træna med i samarbeidet.

– Større enheter, der vi samtidig beholder lokasjonene gir muligheten til å kombinere større fagmiljø med nærhet til enkeltpersoner og virksomheter, uttaler konstituert direktør for NAV Nordland, Petter Bugge Richardsen i pressemeldingen.

– Det er viktig for oss som har så mange utenfor arbeidslivet, samtidig som vi har mangel på arbeidskraft, sier han.

Kansellerer avganger

Været, med stadig tiltakende regn og økende vind i Vesterålen, skaper problemer for mange.

Også kollektivtrafikken i regionen har fått problemer som følge av været. I en melding opplyser Nordland fylkeskommune og Rein Nordland at blant annet avgangen i ettermiddag fra Sortland til Sildpollen har vært kansellert, det samme har avgang fra Ytre Straumfjord til Sortland bussterminal.

I tillegg er avgang 17.40 fra Sortland til Lødingen kansellert på grunn av vær og føreforhold. Regnet har sørget for at veiene i regionen er svært glatte enkelte steder.

Også avganger mellom Myre og Sortland har vært kansellert tirsdag.


3.189 nye bekreftede omikrontilfeller


Det melder FHI på sine nettsider.

Det første tilfellet av omikron i Norge ble påvist 1. desember 2021, fra prøver tatt siste uke i november. Totalt siden da er det funnet 34.092 bekreftede tilfeller.

I forrige uke ble det påvist omikron hos 39 innlagte koronapasienter, ifølge foreløpige tall.

Så langt denne uken er ingen pasienter innlagt med omikronvarianten. Koronaprøver fra tre pasienter venter på å bli analysert for om det er omikron.

Flere tar i bruk selvtester

Ifølge kommunelege i Sortland, Mette Røkenes, er det stadig flere som tar i bruk såkalte selvtester.

– Det kan tidvis være ventetid på vår koronatelefon, så ta i bruk selvregistrering de som kan. Vi tar kontakt, senest første virkedag. Informasjon om selvregistrering ligger på kommunens hjemmeside, sier hun i en pressemelding.

Hun peker også på at siste ukes økende smittetall viser at også 2. og 3. dosevaksinerte blir smittet.

– Omikron smitter svært raskt mellom personer og dette sier meg at TISK-strategien ikke lengre vil kunne klare å stoppe utbrudd lengre. Men det virker som om at vi kan bremse smitten ved bruk av TISK, sier hun.

De største tilskuddene fra Innovasjon Norge gikk til Nordlandsbedrifter2021 ble «all time high» for finansiering til næringslivet i Nordland fra Innovasjon Norge. Det ble finansiert i overkant av 1,1 milliarder kroner til prosjekter som har positiv miljøeffekt og løser store samfunnsutfordringer, skaper eksport og nye arbeidsplasser.

Næringslivet i Nordland ble kun slått av Vestlandet i mottatt finansiering fra Innovasjon Norge.

- Summen fra Nordland utgjør i overkant av 12 prosent av Innovasjon Norge sine totale midler i 2021. Det er mye når vi vet at Nordland har ca. 4,5 prosent av befolkningen. Det er mye som skjer, og det er spesielt gledelig at gode grønne prosjekter i bedriftene skyter fart, sier direktør i Innovasjon Norge Nordland, Monica Ahyee i en pressemelding.

Totalt har Innovasjon Norge en liste med 5000 prosjekter som har fått støtte i 2021. På de fem øverste plassene, over de største tilskuddene som er gitt, er tre av prosjektene fra Nordland. I tillegg gir Innovasjon Norge ut lån som er på høyere beløp enn tilskuddene på lista.

Tommel opp for ny småbåthavn

småbåthavn ved Vornes på Myre  Foto: Illustrasjonene er hentet fra søknaden.

En øksnesværing fikk i fjor kommunal dispensasjon fra kommuneplan for mudring av sjøbunn og utfylling av steinmasser. Formålet er etablering av småbåthavn, samt molo som skal fungere som skjerm for småbåthavna, i området Vornes på Myre.

Statsforvalteren i Nordland har behandlet saken, og gir initiativtakeren en forenklet tillatelse til mudring og utfylling i sjø.

Statsforvalteren har ved avgjørelsen om hvorvidt tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår for tillatelsen, lagt vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Tre mennesker druknet i Nordland i fjor

75 personer omkom i drukningsulykker i 2021. Tre av disse i Nordland.

Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk er det en nedgang på 14 % sammenlignet med i fjor. Hele 60 % av de som omkom var 60 år eller eldre.

– De fra 60 år og oppover utgjør 22 % av befolkningen i Norge, og er dermed sterkt overrepresentert på drukningsstatistikken, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, i en pressemelding.

Hun er klar på at for å lykkes i arbeidet med å redusere antall drukningsdødsfall i Norge fremover, må man bruke ressurser på tiltak som treffer den godt voksne delen av befolkningen.

Nedgang i fall fra land og bading

Ifølge Redningsselskapet er nedgangen størst i ulykker etter fall fra land. Det var også en nedgang i drukning i forbindelse med bading.

– Barn og unge mellom null og 25 år er vanligvis den gruppen som er mest utsatt for badeulykker, men i 2021 omkom ingen i denne aldersgruppen. Det er gledelig, sier Krangnes.

Både i fjor og i de tidligere årene har halvparten av de som har omkommet i badeulykker vært i 70- og 80-årene.

– Det kan være at noen stoler på ferdigheter de har hatt tidligere i livet, og overvurderer nåværende ferdigheter og fysikk. Internasjonal forskning viser også at underliggende sykdommer kan være medvirkende årsak til drukningsulykker i denne aldersgruppen, sier Krangnes.

87 prosent av alle som druknet i fjor var menn, mens 13 prosent var kvinner. 4 prosent var barn og unge under 18 år.

Flest drukningsulykker i Troms og Finnmark

I Vestland og Troms og Finnmark omkom 13 personer i drukningsulykker i 2021. Tett fulgt av Viken med 12 drukningsdødsfall.

– Ser vi dette opp mot antall innbyggere i fylket, hadde Troms og Finnmark hele 5,3 drukningsdødsfall pr 100.000 innbyggere i 2021. Snittet i Norge var på 1,4, sier Krangnes.

Oslo er fylket som hadde færrest drukningsulykker i fjor, mens Nordland hadde nest færrest drukningsulykker.

Fylkesvis fordeling (2020 i parentes)

 • Troms og Finnmark: 13 (9)
 • Nordland: 3 (10)
 • Trøndelag: 7 (5)
 • Møre og Romsdal: 2 (5)
 • Vestland: 13 (12)
 • Rogaland: 6 (10)
 • Agder: 5 (4)
 • Vestfold og Telemark: 5 (6)
 • Viken: 12 (19)Innlandet: 8 (6)
 • Oslo: 1 (2)

Snart kan du få testresultat fra koronasertifikat på papir

Fra 1. februar har alle kommunene plikt til å tilby utskrift av testresultat fra koronasertifikatet.

Det melder Helse- og omsorgsdepartementet, som har fastsatt en forskrift om dette.

I dag kan alle finne koronasertifikatet sitt elektronisk på Helsenorge.no. For de som ikke har smarttelefon kan Helfo sende det ut på papir. Fordi det tar tid å sende brev i posten, kan Helfo bare sende utskrift av koronasertifikat basert på vaksine eller gjennomgått sykdom, ikke test. Testresultatene vil i de fleste tilfeller være ugyldig innen brevet kommer frem.

For at også ikke-digitale bruker skal kunne få koronasertifikat basert på testresultat, har altså helse- og omsorgsdepartementet fastsatt en forskrift.

– Plikten til å tilby utskrift gjelder bare dem som har tatt test ved kommunens teststasjoner, men forskriften åpner for at kommunen kan velge å skrive ut koronasertifikat for dem som har testet seg andre steder, skriver departementet i en pressemelding.

Denne plikten begrenser seg til koronasertifikat på test. Dette for at kommunene ikke skal bli belastet med å skrive ut sertifikater basert på vaksine og gjennomgått sykdom. Det fortsetter Helfo med.

Snur om datautstyr

AVLYSER: Andøy kommune valgte før jul leverandør av datamaskiner. En av tilbyderne har klaget på valg av leverandør og nå har kommunen avlyst konkurransen.  Foto: Berit Roald / NTB

Andøy kommune valgte leverandør av datautstyr til kommunen, men har nå snudd og avlyst konkurransen. Det betyr en ny runde før kommunen kan handle datamaskiner, nettbrett og skriver.

Rett før jul valgte Andøy kommune Bedriftssystemer AS i Tromsø som leverandør av datamaskiner, nettbrett og skriver til kommunen for en periode på tre år med opsjon på forlengelse i ett år til.

Tilbudet omfatter 70 datamaskiner, 100 skjermer, 70 dockingstasjonen, 100 nettbrett med tilbehør, diverse tilbehør til datamaskinene og 30 skrivere.

Andøy kommune mottok fem tilbud. To av tilbudene kom fra Bedriftssystemer, mens Atea AS, Datarekvisita Norge AS og Advania Norge AS leverte de andre tilbudene.

Sistnevnte har klaget på Andøy kommunes valg av leverandør. Men klagen blir neppe behandlet, for Andøy kommune har valgt å avlyse konkurransen.

– Vi har blitt kjent med at det er feil i vår kravspesifikasjon sett ut fra våre behov. Dette kan ha medført uklarhet i hvordan tilbudet skulle utformes. For å sikre leverandørene like konkurranseforhold og at Andøy kommune får de produktene vi har behov for, vil vi gjennomgå våre anbudsdokumenter og gjøre noen rettinger før konkurransen blir lyst ut på nytt, skriver innkjøpsansvarlig Marit Strand Norheim i et brev til tilbyderne.

Bedrifter kan vente seg penger fra kompensasjonsordningen i januar

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).  Foto: Regjeringen

– Det er mange som lurer på når de kan forvente å få penger fra den brede kompensasjonsordningen. De som har papirene i orden og søker når det åpner, kan vente seg penger allerede i slutten av januar. I praksis betyr det at staten dekker inntil 80 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene for bedriftene, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), i en pressemelding fredag.

Ifølge han skal regjeringen legge frem de økonomiske støtteordningene i en proposisjon for Stortinget 14. januar.

– Dermed kan kompensasjonsordningen for næringslivet og kompensasjonsordningen for tapt varelager åpne i slutten av denne måneden, sier næringsministeren.

I ordningen som ligger hos Brønnøysundregistrene blir søknader behandlet automatisk, og dersom man er berettiget til tilskudd, så vil pengene være på konto svært raskt.

– Jeg vil oppfordre alle som vil søke på kompensasjonsordningen om å forberede sine søknader og sende dem inn med en gang det åpner. Bedrifter som har papirene i orden, vil da raskt få innvilget tilskudd, sier Vestre.


Vilkår for tilskudd under den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet
 • Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet har gitt tilskudd til delvis dekning av faste, uunngåelige kostnader til foretak som har hatt omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenliknet med 2019.
 • Tilskuddet til et foretak avhenger av hvor stort omsetningsfallet har vært.
 • Det er et tak for hvor mye et foretak/konsern samlet kan få i støtte fra ordningen. Fra november 2021 er taket hevet fra 100 til 120 mill. kroner. Det er også satt et maksimalt beløp som kan gis per tilskuddsperiode.
 • Fra november 2021 vil tilskudd helt eller delvis måtte betales tilbake dersom man året under ett gikk med overskudd. Det vil også fra samme tidspunkt settes begrensninger på å dele ut utbytte dersom man har mottatt tilskudd.
 • Alle søknader må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn.
 • Siden omsetningsfallet først må beregnes, søkes det etterskuddsvis i denne ordningen.
 • Ordningen er endret flere ganger.
 • Ordningen er rettighetsbasert og hjemlet i lov og forskrift. Ordningen ble forvaltet av Skatteetaten i perioden mars-august 2021, og Brønnøysundregistrene (Brreg) i perioden fra september 2020.
 • Stortinget vedtok ifm. behandlingen av RNB 2021 å forlenge ordningen ut oktober 2021. Forlengelse av ordningen må besluttes av Stortinget. Forlengelsen og vilkårene må være i tråd med regelverket for statsstøtte og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Radio Bø får FM-sende til ut 2026

Redaktør Wiveca N.Wilhelmsen-Holm og daglig leder Ted Ivar Paulsen i Radio Bø   Foto: Arkiv


Den nåværende tillatelsen gikk ut 31. desember 2021, mens den nye tillatelsen gjelder fra 1. januar 2022 til og med 31. desember 2026. Tillatelsen omfatter det samme dekningsområdet og de samme frekvensene som Radio Bø har i dag.

Ifølge Radio Bøs nettsider har radiokanalen 13 sendere i fem ulike kommuner som sender på FM-bandet. Senderne dekker Bø, Sortland, Andøy og Lødingen.

– Fra 2002 og frem til nå har Radio Bø utvidet driften ved å overta lokalradiokonsesjon for områdene Sortland, Andøy og Lødingen. Med dagens sendenett når Radio Bø også lyttere i store deler av Hadsel, Øksnes og Hamarøy, samt noen deler av Lofoten, skriver Radio Bø om seg selv på sine nettsider.

Selv om Radio Bø fortsatt kan sende på FM, har kanalen også etablert seg med digitale radiosendinger, det som kalles DAB. Radiosendingene kan også høres over internett.

– Vi kommer til å sende på FM til ut 2026. Det er fremdeles mange som hører oss på FM og vi er avhengig av beholde både gamle og nye lyttere. Derfor har vi rustet opp og tilknyttet oss nye FM-sendere mens vi bygger ut DAB, sier Arne Osnes, som er styreleder i Radio Bø.

Han tror at FM-bandet blir stengt en gang i fremtiden og at Radio Bø da må være over på DAB.

Amedia skrur på innlogging etter dataangrepet

Jostein Larsen Østring, konserndirektør for nyheter og abonnement.   Foto: Amedia/pressefoto

28. desember var Amedias aviser utsatt for et massivt dataangrep. I en pressemelding opplyser selskapet at det fra torsdag 6. januar igjen blir krav om innlogging for å lese plusset innhold. Nå fungerer også annonsekjøp i konsernets aviser på vanlig måte.

Amadia skriver at krav om pålogging for abonnenter blir gjort gjennom en nødløsning på siden av konsernets abonnementssystem. Konserndirektør med ansvar for nyheter og abonnement, Jostein Larsen Østring, uttaler i meldingen at Amedia nå vet at de er i stand til å gi betalende abonnenter tilgang til plussinnholdet på en trygg måte. Han forteller at tilgangen ville blitt begrenset til abonnenter som hadde tegnet abonnement før 28. desember om de hadde gjenopprettet tilgangen tidligere.

– Dette ville ikke vært tilfredsstillende for å sikre publikums tilgang til journalistikken, heter det i uttalelsen fra Amedia og Østring.

Skreien er på tur

Mannskapet på linebåten "Star Viking" feiret nyttårsaften langt til havs utenfor Finnmark. Til gjengjeld fikk de bra med skrei som de fikk veldig godt betalt for, skriver Lofotposten.

- Vi har rundt 200 kilo, rund vekt på stampen. Fangsten består av mest torsk, men også litt hyse. Grunnen til at vi ikke får så mye hyse er at lina er egnet med sild. Det er ikke noe godt hyseagn, og vi skal gå over til makrell, forklarer skipper Magne Berntsen da Lofotposten pratet med han tirsdag ettermiddag.

På spørsmål om det er skrei de får, svarer skipperen bekreftende.

- Ja, det er skrei. Den har fin rogn og stein i magen, så det er nok skrei. Det er flott fisk i alle størrelser, og det er veldig positivt.

Berntzen legger ikke skjul på at det er prisen som lokker de nordover så tidlig på året.

- Vi er veldig opptatt av å levere topp kvalitet. Vi dro 60 stamper det første sjyværet, men da klarte vi ikke å holde den kvaliteten vi ønsker. Nå har vi dratt 48 stamper, og får også den kvaliteten både vi og kjøperen vil ha, slår han fast.

Avventer med offentliggjøring av planer

Hålogaland Fotballkrets varsler på sine nettsider at de vil avvente før de legger frem planene for de ulike krets. og sonetiltakene for 2022.

På nettsiden melder Hålogaland Fotballkrets at de venter i spenning på utviklingen av koronasituasjonen og hva regjeringen gjør når det kommer til fremtidige tiltak og retningslinjer.

Fotballkretsen skriver at de håper krets- og sonetiltak kan gå som planlagt, og at kretsturneringene i Fauske og på Bardufoss med lag fra kretsen involvert, skal kunne gjennomføres. Det er også lagt opp til en kretssamling på Sortland, men inntil videre er datoene i det blå på grunn av koronapandemien som henger som et mørkt teppe over det hele.

Forsvaret tillater nye strømmålere

JA: Forsvaret tillater nå at det installeres nye strømmålere ved alle målepunktene der Forsvarsbygg som står eier.  Foto: Jørn Aune

Forsvarsbygg tillater nå at det installeres nye strømmålere ved alle målepunktene der Forsvarsbygg står som eier. Forsvaret har sagt nei til slike måler fordi man har fryktet at de kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Forskriften om såkalte AMS-målere ble vedtatt i 2013. Fristen for å få installert en slik automatisk strømmåler var 1. januar 2019.

Forsvaret satte seg imidlertid på bakbeina og sa nei. AMS-målerne har nemlig utstyr for trådløs kommunikasjon med selskapet som eier strømnettet du er koblet til og Forsvaret mente at dette utgjorde en sikkerhetsrisiko.

Men nå har Forsvaret snudd.

– Forsvaret har nå tatt en beslutning om at det vil aksepteres installering av AMS-målere med kommunikasjonsenhet. Det aksepteres derfor at dette installeres på alle målerpunkter hvor Forsvarsbygg er abonnementseier, skriver Forsvarsbygg i et brev til Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Det blir nå opp til de lokale nettselskapene å montere slike målere i samarbeid med Forsvarsbygg.

– Det vil være begrensninger i atkomst på flere lokasjoner, som da må planlegges nærmere, skriver Forsvarsbygg.

150.000 i ekstrakostnader

Kjell-Are Johansen i Andøy Energi er glad for endringen.

– Vi har hatt 150.000 kroner i ekstra kostnader per år for å ha et eget system for innsamling av data fra Forsvarets målere. Så det skal bli godt å bli kvitt det. Vi satser på å bytte målere i Andøy i løpet av første kvartal, sier Johansen.

Naturvernforbundet ber Hadsel følge loven

Naturvernforbundet viser til en byggesak i kommunen hvor de mener at et brev fra Statsforvalteren i november i fjor ikke ble lagt inn i Hadsels postliste.

– Vi ber Hadsel kommune om rette på dette, slik at offentlighetslovens bestemmelser oppfylles, og det blir mulig for oss og andre å holde seg informerte, sier Jan Hatløy i en henvendelse til kommunen på vegne av Naturvernforbundet Vesterålen.

Saken gjelder en byggesak hvor naboer har klaget på kommunens tillatelser. Ifølge Naturvernforbundet omfatter dette tillatelse til bygging i strandsonen, som de viser til at kommunen i ettertid har opphevet.

– Det som bør skje nå fra kommunens side er å følge opp i marken, og stoppe ulovlig byggeaktivitet, heter det fra Naturvernforbundet Vesterålen.

Tilskudd til kulturtransport

Ungdommens fylkesråd i Nordland har i desember 2021 behandlet åtte søknader om kulturtransportstøtte. Søknadene er opprinnelig sendt til ordningen som Nordland eldreråd og Ungdommens fylkesråd har forvaltet sammen. Det ble satt av kr. 350.000.

Det er søknader som ble mottatt etter at alle pengene var disponert, som er blitt vurdert av Ungdommens fylkesråd. Ungdommens fylkesråd velger å støtte Øksnes kommune med kr. 82.000 til formål både unge og eldre.

Lokal enighet med pasient

Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes.  Foto: Arkiv

Nordlandssykehuset Vesterålen har kommet til enighet med en pasient, etter at saken har vært drøftet mellom partene lokalt.

Saken har vært innom nos Statsforvalteren i Nordland, som oppfordret sykehuset til å gå gjennom saken med den aktuelle pasienten.

Det var i november pasienten skulle til røntgenundersøkelse på Stokmarknes. Kirurg, narkoselege og overlege møtte pasienten nylig. Det ble enighet om at sykehuset burde ha lyttet til pasientens behov sett fra pasientens personlige pleiere. Dette var i utgangspunktet ikke så lett, fordi pasienten ikke var kjent for sykehuspersonalet fra før.

Narkoselegen ville være forsiktig med narkose til pasienten, fordi det kunne oppstå helsefare. Ifølge Nordlandssykehusets tilbakemelding til Statsforvalteren i Nordland er de pårørende fornøyd med hvordan saken ble gjennomgått med sykehuset. De pårørende har fått forståelse for narkoselegens tankegang.

Får erstatning for tap til kongeørn

Sau på beite på Hadseløya.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

To bønder i Hadsel har fått erstatning for tap av lam til kongeørn, mens én har fått avslag.

Erstatningen for tap av husdyr til rovdyr reguleres etter forskriften om rovvilterstatning for husdyr. Dersom det er dokumentert tap til rovdyr erstattes det helt ut. Dersom tapene i en besetning er høyere enn normalt, gis det også erstatning ut over de tilfellene som er dokumentert. Da må fire kriterier være oppfylt: Fast forekomst av rovvilt, regelmessig tap til rovdyr, sammenfallende tap med kunnskap og erfaringer, samt tapsbilde som kan lignede på tap i nærliggende områder.

En sauebonde på Hadseløya har fått avslått sin søknad om erstatning for tap av lam som er påstått tatt av kongeørn. Årsaken er at kriteriene ikke er oppfylt. Bonden har oppgitt et tap på syv lam sommeren 2021, tatt av kongeørn.

Statsforvalteren i Nordland har beregnet at tapene i besetningen er lavere enn det som ansees som normalt. Det ble søkt om erstatning for fem sau og syv lam. Dette er lavere enn det som etter beregningene er normalt. Derfor er søknaden om erstatning for tap til kongeørn avslått. Statens naturoppsyn sin undersøkelse av et tilfelle har konkludert med ukjent eller usikker dødsårsak.

I et annet tilfelle fra Grytting på Langøya har imidlertid Statsforvalteren innvilget erstatning for tre lam av totalt i underkant av 50 tapte lam på utmarksbeite. Eieren får en erstatning på drøyt 6.000 kroner.

I et tredje tilfelle fra Hinnøya har Statsforvalteren besluttet å erstatte to lam av totalt ni tapte dyr på utmarkbeite. Statens naturoppsyn har også her konstatert at det er ukjent eller usikker dødsårsak for dyrene. Denne bonden søkte om tap både til gaupe, jerv og kongeørn, men forvalteren gir erstatning for kongeørn. Bonden får utbetalt drøyt fire tusen kroner i erstatning.

Denne oversikten er ikke en komplett oversikt over alle bønder i Hadsel som har søkt eller fått rovvilterstatning, men er eksempler fra begynnelsen av desember.

Fem personer vil bli direktør ved Nordlandsykehuset

Fem personer vil bli direktør ved Nordlandssykehuset, skriver Dagens Medisin.

Blant disse er Siri Tau Ursin, som er administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset HF. Stillingen har vært lyst ut i flere omganger etter at Paul Martin Strand gikk av i fjor.

Elbilrekord i 2021 - hver sjette bil på veien er nå en elbil


Det finnes snart en halv million elbiler på veiene. NAF etterlyser bedre kjøpsinformasjon for elbilkjøpere. – Bedre informasjon vil være bra både forbrukerne og bilbransjen, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF i en pressemelding.

Den offisielle rekkevidden du får oppgitt er ikke en vinterrekkevidde. NAF sine tester viser at bilene mister fra fire til 29 prosent rekkevidde, selv på milde norske vintre. (Foto: NAF)

Nesten to av tre nye biler som ble kjøpt i 2021 var en elbil. I år skal det selges opp mot 150 000 elbiler.

– Det kommer stadig nye elbilister på veiene, og et er viktig at de forberedes på sin nye hverdag på best mulig måte. Bilbransjen kan gjøre det lettere for kjøperne å forstå seg på elbilens praktiske egenskaper ved å dele mer sammenlignbar informasjon, sier Braadland.

NAF har utformet seks krav som de mener må innføres for kjøp og salg av elbiler.

– Den offisielle rekkevidden du får oppgitt er ikke en vinterrekkevidde. NAF sine tester viser at bilene mister fra fire til 29 prosent rekkevidde, selv på milde norske vintre. Inntil en offisiell standard for elbilenes vintrekkevidde er på plass bør de som selger elbiler i Norge gi tydelig informasjon om den kortere rekkevidden som venter elbilkundene på vinterstid, sier han.