Rykket ut til ordensforstyrrelse

15:04 melder politiet i Nordland at de er på vei til en ordensforstyrrelse på en privat adresse på Sortland.

16:02 melder politiet at det var snakk om en krangel mellom far og sønn.

– Vi har snakket med begge parter. Ordnet seg i minnelighet. Vi forlater stedet, meldes det på Twitter.

Lørdag kan det bli hotellstreik

Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for nesten 800 hotellansatte fra lørdag. Frist for å komme til enighet i meklingen er midnatt fredag.

Denne uken er det mekling på Riksavtalen, der Fellesforbundet har over 7500 medlemmer innen hoteller, restauranter, kantiner og cateringselskaper. Frist i meklingen er satt til midnatt fredag, noe som kan bety streik fra lørdag morgen, skriver Fri Fagbevegelse.

Fellesforbundet varslet mandag plassfratredelse for 774 arbeidstakere ved 36 hoteller i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø.

En sentral sak i forhandlingene er den utstrakte bruken av tilkallingsvikarer og ekstrahjelp i bransjen.

– Vi har valgt å gjør begrenset uttak, siden det er en vanskelig situasjon i bransjen. Dersom vi ikke kommer til løsning og det blir konflikt, vil selvfølgelig uttaket bli trappet opp betydelig, sier forhandlingsleder for Fellesforbundet, Clas Delp.

(©NTB)

(NTB) NTB

Skal kåre beste miljøkommunen i Nordland


Årets miljøkommune er en pris som viser at en kommune har gjort betydelige, kreative og gode tiltak for å ta vare på naturen i sitt nærområde, ta hensyn til klima og involvere/engasjere lokalbefolkningen i prosessen. Vinneren av prisen får en premie på 100 000 kr.

- Grunnen til at vi har opprettet denne prisen er at vi vil minske utslippet i kommunene i Nordland og å spre bevissthet om klima og miljø. Vi mener at ved å engasjere kommunene og befolkningen i kommunene, vil man også kunne spre et eierskap til gode klimatiltak og miljøtiltak. I tillegg skape et positivt bilde av hva kommunene og befolkningen gjør for å ta vare på naturen vår og klimaet, forteller Tobias Remmen Pettersen og Samuel Didrik Erdahl Kaspersen i Ungdommens fylkesråd i Nordland.

Det er Ungdommens fylkesting i Nordland som står bak ideen. Ungdommens fylkesting er et ting som består av to ungdommer fra hver kommune i Nordland, og Ungdommen fylkesting velger hvert år ut et råd (Ungdommens fylkesråd) som skal jobbe med å fremme ungdommens saker.

- Det er vi som er ansvarlig for å jobbe med miljøsakene i Ungdommens Fylkesråd, og vi har også jobbet med å lage denne prisen. Vi har også samarbeidet med avdeling for samfunnsutvikling i fylkeskommunen, forteller de.

Målet vårt er altså å minske utslippet i Nordlands kommuner, ta vare på lokalmiljøene rundt i Nordland og å spre bevissthet om klima og miljø gjennom denne prisen.

- Vi vil også at vinnerkommunen skal bli et miljøforbilde for de andre Nordlandskommunene, avslutter Samuel og Tobias.

Fremtidsplanene til denne prisen er at den skal deles ut hvert år.

Skal motvirke ensomhet blant eldre

Øksnes kommune har fått midler til to konkrete prosjekter for å motvirke ensomhet blant eldre som bor hjemme. I brev fra fylkesmannen påpekes det overfor kommunen at det tildeles totalt 328.000 kroner til:

- Kultur for eldre – et skriveprosjekt – kr. 128.000.

- Fra ensomhet til fellesskap – kr. 200.000.

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for denne sårbare målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan.

Tilskuddet skal anvendes til konkret aktivitet som kommer målgruppen raskt til gode i den pågående koronasituasjonen. Tilskuddsmidlene skal ikke brukes til investeringer, inventar og ordinær drift eller tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål.

Nytt innovasjonsprosjekt til Nordlandssykehuset


Formålet med prosjektet «Checkware – Brukerstyrt oppfølging av barn og unge med fedme/overvekt» er å samle og dele kunnskap for å bidra til et bedre behandlingstilbud for alle barn og unge med overvekt og fedme, og på den måten bidra til bedre livskvalitet for den aktuelle målgruppen og deres pårørende.

Klinikksjef Anita Kvarsnes tror den nye teknologien åpner for helt nye muligheter for oppfølging av barn og unge som sliter med fedme og overvekt.

– Ved å innføre Checkware kan vi legge til rette for bedre oppfølging av pasientgruppen. Prosjektet gir våre klinikere nye og langt bedre forutsetninger for å overvåke pasientgruppens helsetilstand. Checkware innebærer avstandsoppfølging av pasienter, og gir oss muligheten til å følge opp pasienter på en langt bedre og mer treffsikker måte. Vi får bedre informasjon og kan sette inn bedre og mer treffsikre tiltak.

I tillegg til den interne faglige utviklingen dette åpner for, er samhandling og samarbeid med andre aktører en viktig del av prosjektet. Kvarsnes gleder seg nå til å ta fatt på arbeidet sammen med prosjektgruppen.

– Vi har satt sammen en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av leger, sykepleiere og klinisk ernæringsfysiolog. I tillegg er Senter for klinisk støtte og dokumentasjon involvert for å bidra med teknologistøtte. Det er også svært viktig at Ungdomsrådet deltar med egen brukerrepresentant, sier hun og fortsetter:

– Samhandling vil bli kjempeviktig i dette prosjektet. Bodø kommune deltar, men på sikt er det også plass til andre aktører som ønsker samarbeid. Nå er det bare å komme i gang!

Investerer 10 millioner i boligbygging i Gullesfjord


Bygda har lenge manglet tilgang på nye boliger – men nå er de nødvendige vedtak fattet, og det er endelig klart: i regi av Kvæfjord eiendom blir det investert drøyt 10 mill til boligbygging på Flesnes i Gullesfjord.

"Man regner med at arbeidet med oppsett av de nye boligene vil starte første kvartal over nyttår", står det å lese i en pressemelding.

Hammerfest venter på ny runde med prøvesvar

Nye smittetilfeller leder til nye runder med smittesporing og oppfølging av nye nærkontakter. Kommunen ventet søndag på svar fra mellom 50 og 80 prøver.

– Vi venter at det vil komme flere positive svar, sa ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Ordføreren håper resultatene vil bli klare i løpet av søndag eller mandag. Hun beskriver situasjonen som under god kontroll og berømmer byens befolkning for å slutte opp om smitteverntiltakene.

Til sammen er 15 personer bekreftet smittet i byen i forbindelse med utbruddet, som har tilknytning til Hammerfest sykehus. Tolv av disse er helseansatte.

Av de tre nye smittetilfellene som ble bekreftet lørdag kveld, er to helseansatte og én er samboer til en som allerede var smittet. Alle tre var allerede i karantene da de ble testet.

Kommunen anmoder folk til å holde to meters avstand inntil videre. Det gjelder ikke skoler og barnehager, som fortsatt drives på såkalt gult nivå.

Til sammen 123 personer er satt i karantene, og om lag halvparten av disse er ansatte ved sykehuset. Sykehuset har fått bistand fra andre klinikker og sykehus i Nord-Norge for å sikre driften, men noen planlagte behandlinger og operasjoner er utsatt.

(©NTB)

(NTB) NTB

97 nye koronasmittede registrert siste døgn

Dagen før ble det registrert 135 nye tilfeller, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Til sammen var 1.198.048 personer fram til fredag testet for koronavirus i Norge. I alt 28 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det er fire flere enn dagen før. Tre pasienter får respiratorbehandling. Disse tallene oppdateres ikke av FHI i helgen.

FHI har registrert 278 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av de døde er menn.

FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.

(©NTB)

(NTB) NTB

Finnmarkssykehuset for halv maskin på grunn av koronautbrudd

Ti ansatte er så langt smittet av covid-19, og rundt 60 er i karantene.

Alt av planlagte operasjoner og behandlinger utsettes, opplyser kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset til NTB.

De som trenger øyeblikkelig hjelp, får det, og kreftbehandling blir ikke berørt, presiserer han.

Pasienter som får utsatt behandling, vil få direkte beskjed om det.

I tillegg vil flest mulig pasienter bli skrevet ut eller flyttet til andre steder for å hindre smittespredning.

– Vi ønsker å ha færrest mulig på sykehuset, sier Palm, som er glad for all hjelpen som er sendt til sykehuset fra andre steder i helseregionen.

Søndag kveld klokka 18.30 holder sykehuset en ny pressekonferanse om situasjonen.

(©NTB)

(NTB) NTB

135 nye koronasmittede registrert siste døgn

Dagen før ble det registrert 184 nye tilfeller, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Til sammen var 1.198.048 personer fram til fredag testet for koronavirus i Norge. I alt 28 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det er fire flere enn dagen før. Tre pasienter får respiratorbehandling.

FHI har registrert 278 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av de døde er menn.

FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.

(©NTB)

(NTB) NTB

Eiendommene til Vesterålen begravelsesbyrå skilles ut i nytt selskap

Reidar Dag Aas har startet opp selskapet LR Aas Eiendom AS, som skal drive med utleie av leiligheter og forretningseiendommer. Reidar Dag Aas, som er daglig leder for selskapet, forteller at kontorlokalene til Hadsel begravelsesbyrå har blitt overført til dette selskapet. De skal også på sikt kjøpe og selge andre eiendommer.

Av registermeldingen fra Brønnøysundregisteret framgår det at selskapet har egenkapital på en million.

Utsatt i mars – kan endelig hylle Terje Nilsen

– Nå får vi endelig høre den! Konserten "Hilsen Terje Nilsen" skulle vært spilt på Sortland og Vinterfestuka i Narvik i mars. Fredag 16. oktober står musikerne endelig på scenen, skriver Kulturfabrikken i Sortland i en pressemelding

Det er altså endelig klart for hyllesten av visepoeten som gikk bort i 2019. Mannen bak "Mjelle" og Blå ballade" etterlot seg en stor viseskatt. Den skal nå frem i lyset, over et halvt år etter forestillingen egentlig skulle vært spilt.

Det var etter Nilsens bortgang at ideen om konserthyllesten kom. Torgeir Stensland og Sindre Myrbostad fikk samlet et knippe musikere fra Sortland til hyllesten.

– Låtene spenner fra melankolske kjærlighetssanger og rølpete viser til barnesanger for både barn og voksne. Dette prosjektet ble produsert til Sortland Jazzfestival og de nye versjonene av Nilsens låter ble presentert for Sortlands-publikummet under festivalen i september 2019. Det ble en stor suksess, med utsolgt konsert, ekstraoppsetning og strålende tilbakemeldinger fra et svært begeistret publikum, skrives det i pressemeldingen.

Medvirkende: Torgeir Steinsland, vokal; Sigrun Tara Øverland, vokal, lyre og autoharpe; Rune Nielsen, gitar; Rasmus Johansen, bass; Håkon Kristiansen, trommer; Lisa Holstad, vokal og cello; Sindre Myrbostad, vokal og piano.

Turlaget har fortellerstund

Ifølge en pressemelding av turlaget skal de nemlig arrangere en fortellerstund i gammen på Hadsel lørdag. I meldingen skriver turlaget at barna må ha med seg foreldre eller en annen voksen.

På grunn av smittevern er det påmelding til arrangementet og et begrenset antall deltakere i år, melder turlaget.

Turen starter på ettermiddagen ved Hadsel kirke og skal følge veien til Lyngen gård og videre til gammen. Der lover turlaget å fyre opp i ovnen, slik at medbrakt mat kan nytes. Så starter fortellerstunden i regi av Barnas Turlag, der Steinar Jakobsen skal fortelle historier, som både er spennende og kanskje litt skumle, skriver turlaget.

Prisvinner inntar Kulturfabrikken

Hva skjer når samtidsmusikken møter såpeopera og radiobingo? Svaret kan komme i Kulturfabrikken på lørdag.

Da kommer nemlig orkesteret Tøyen fil og klafferi på besøk, og med seg i bagasjen har de en konsert og forestilling som kanskje kan gi oss svaret på hvordan det er å krysse samtidsmusikk med såpeopera og radiobingo.

I en pressemelding skrives det at dette er en konsert utenom det vanlig. Tøyen fil og klafferi har sin bakgrunn fra Tøyen i Oslo og ble dannet i 2010. Orkesteret består av Hanne Rekdal (fløyter og fagott), Kristine Tjøgersen (klarinett), Eira Bjørnstad Foss (fiolin) og Tove Margrethe Erikstad (cello). Kristine Tjøgersen er komponist og mottok nylig Arne Nordheims komponistpris for 2020. Hennes musikk blir å høre under forestillingen.

Med seg har de også Lars Skoglund fra Hamarøy, som skal ta med publikum på fluebinderkurs, stjernetitting og radiobingo.

Det er nyMusikk Nordland som står bak forestillingen.

Holder foredrag om Narvik 1940

  Foto: Innsendt

Det allierte felttoget i Norge våren 1940 er tema for en serie foredrag i regi av Jan P. Petersen. Han er tidligere yrkesoffiser og forfatter av to bøker om krigen i Nord-Norge.

15. oktober kommer han til Sortland og Kulturfabrikken. Han tar ifølge en pressemelding fra arrangør, Sortland Historielag og Sortland Museum, et oppgjør med den allierte ledelsen og gjennomføringen av operasjonene i felttoget i 1940.

Han skal også ha foredrag i Bø og i Øksnes.

Ifølge pressemeldingen skal han også presentere ny innsikt i flere viktige hendelser fra felttoget i 1940.

«Vesterålslag» gikk videre i NM

Mandag kveld møtte BK Tromsø, som har fem vesterålsjenter i stallen, 2. divisjonslaget Finnsnes under åttedelsfinalen i NM i volleyball for kvinner. Eliteserielaget ble for sterke for gjestene og vant kampen 3-0 (25-14, 25,11, 25-14)

Starter opp med snøbrøyting

Espen Andre Pedersen har startet opp bedriften Polar-Nord AS, som skal drive med snøbrøyting.

– I første omgang skal vi brøyte en campingplass, og vi har kjøpt en maskin som vi skal bruke til det. Så vet vi ikke hva som skjer videre, sier Pedersen til VA.

Ifølge en kunngjøring fra Brønnøysundregistrene er formålet med selskapet «grunnarbeid, snørydding, deltagelse i annen virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder å delta i andre selskaper».

Populær gate får nye gatelys


Fra uke 42 til 47 skal Sortland kommune etablere nytt gatelysanlegg langs deler av Skytterveien, Idrettsveien og Oppslåttveien i Vestmarka.

Dette skriver kommunen på sine hjemmesider.

Gravearbeidene starter ved Vestmarka barnehage, og fortsetter opp Idrettsveien og Oppslåttveien,
deretter opp Skytterveien mot Nattmålsveien.

Det vil være mulig for gående/syklende å passere, men veibredden blir noe redusert, melder Sortland kommune på hjemmesiden.

Forbruket av norsk melk økte kraftig under pandemien

Etter at melkeforbruket har økt under pandemien må norske kuer bli melket tolv måneder i året i stedet for normalt ti, skriver NRK.

Før koronaviruset rammet verden var melkeforbruket i Norge synkende og staten måtte gripe inn for å redusere produksjonen. Løsningen ble å kjøpe ut melkekvotene til 400 bønder, altså å betale dem for å slutte med melkeproduksjon.

Men under koronautbruddet har melkeforbruket gått motsatt av det som var forventet.

– Det har vært en krevende situasjon. Vi regnet med å selge mindre melk i 2020 enn i 2019 og derfor tok vi ned produksjonen. Slik gikk det ikke, sier konserndirektør Johnny Ødegård i Tine til NRK.

Han tror norske forbrukere i større grad har søkt til tradisjonelle matvarer under pandemien.

Så for å kompensere for det økte forbruket må bøndene melke de kuene som er igjen hele året, mot ti måneder ellers. På meieriene er det mer arbeid og mindre fri.

(©NTB)

Utsatte å behandle plan mot vold i nære relasjoner

Formannskapet i Sortland valgte forrige uke å utsette å behandle plan mot vold i nære relasjoner.

Årsaken var at Høyre, på bakgrunn av at de vil at planen skal sendes ut til de kommunale medvirkningsorgangene på høring, fremmet et utsettelsesforslag.

Svein Robert Vestå (Ap) foreslo at idrettsrådet også skulle få planen på høring, men det mente ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) ikke var nødvendig.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Får egen aktivitørstilling

Fylkesmannen i Nordland har tildelt Øksnes kommune 489.000 kroner i tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert for eldre som bor på institusjon gjennom en tiltakspakke for sårbare eldre.

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for denne sårbare målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Støtte til bedre trafikksikkerhet i Lofoten, Ofoten og Vesterålen

Bent-Joacim Bentzen (Sp), fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland.  Foto: Susanne Forsland

– Jeg er både glad og stolt over at vi har et trafikksikkerhetsutvalg i Nordland som jobber så tett med skoler og innbyggere i de enkelte kommunene, sier leder av utvalget, fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp) i en pressemelding.

Han viser til at alle de små tiltakene får stor betydning både hver for seg og samlet.

– Her deltar og bidrar både barnehager, foreldreutvalg på skoler, helsestasjonen og andre aktører med å skape engasjement og bevissthet om sikkerhet i trafikken. Dette er kjempeviktig og jeg vil takke alle som gjør en innsats, sier han.

Fylkesråden tror at forebyggende tiltak kan bidra til å nå målet om en nullvisjon som innebærer null drepte og hardt skadde i trafikken.

– Neste runde med utdeling av holdningsskapende midler er i mars med frist 10.03.21. Vi håper å få inn flere gode søknader på prosjekter som kan bidra til bedre trafikksikkerhet på hjemplassen, sier Bentzen.

Her er oversikt over alle som har fått tildelt midler:

KOMMUNE

SØKER

TILTAK

TILDELT

Evenes

Evenes kommune

Trafikksikkerhetsfilm

30 000

Hadsel

Hadsel kommune

Film om refleks

10 000

Hadsel

Stokmarknes skole

Valgfag trafikk - prosjekt

4 000

Lødingen

Helsestasjonen

Trafikksikkerhetsfokus på helsestasjonen

5 000

Lødingen

Lødingen kommune

Trafikkopplæring

8 000

Narvik

Narvik kommune

Refleksaksjon

5 000

Sortland

Sortland kommune

Trafikksikkerhetskurs barnehage

3 000

Sortland

Sortland kommune, Helsestasjonen

Trafikksikkerhetstiltak helsestasjonen

10 000

Sortland

Lamarka skole

Refleksvettaksjon

5 000

Værøy

Værøy kommune

Refleksdagen

10 000

Vågan

FAU Kabelvåg barneskole

Refleksdemonstrasjon

5 000

Vågan

Solheim barnehage

Barnas trafikklubb

4 000

Vågan

Vågan innvandrer- og opplæringssenter

Refleksdagen

8 000

Øksnes

Øksnes kommune

Trafikksikkerhetsfokus på helsestasjonen og skolene

10 000

Øksnes

Alsvåg skole

Refleksjakt, sykkeldag

7 000Totalt

124 000

Vil redusere forskuddsbeløp på ferge med 72 prosent

Åsunn Lyngedal, medlem i næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, fremmet fredag formiddag et forslag om å senke minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge fra 3.600 kroner til 1.000 kroner.

Bakgrunnen for at hun fremmet forslaget er at ved overgang til bruk av autopass på ferge, ble det stilt krav fra staten om at laveste forskuddsbeløp for personbiler skal være på 3.600 kroner. Kun hvis man betaler inn dette forskuddsbeløpet vil man få rabatt på 40 prosent på fergeturen.

Som et koronakrisetiltak ble beløpet for forskuddsbetaling senket til 1.200 kroner tidligere i år, men justert tilbake til originalsuppen fra 1. juli.

– For de som er avhengig av ferger som har de laveste inntektene vil det være viktig å få tilgang til rabatt uten å binde et så stort beløp. Dette er et viktig tiltak for alle våre kystdistrikter slik at alle uavhengig av økonomi kan gis tilgang til rabatt på fergeturen, konkluderer Lyngedal i en e-post.

Utfordringer for Museum Nord

Selv om inntektene øker, gikk Stiftelsen Museum Nord ut av 2019 med et langt lavere overskudd enn i 2018. Daglig leder Geir Are Johansen sier han tror at prosjekter de har investert i vil betale seg på sikt, men frykter store konsekvenser av korona.

I 2019 hadde stiftelsen et overskudd på 117.000, mot nesten 1,4 millioner i 2018. I 2017 og 2016 var resultatene henholdsvis 845.000 og 488.000.

– Resultatene varierer fra år til år. Det er med bakgrunn i prosjektaktiviteten vi jobber med, sier han, og viser til at stiftelsen er involvert i flere nye prosjekter.

Det største prosjektet er Hurtigrutens Hus. Dessuten er de involvert i EU sitt såkalte CINE-program.

– Grunntanken er at vi skal formidle kulturarven på en innovativ og ny måte. Vi jobber med ny digital teknologi, som blant annet Virtual Reality, forteller han.

Selv om Johansen har tro på disse prosjektene, mener han at stiftelsen sårt trenger mer koronastøtte fra regjeringen.

– Vi har holdt skuta sånn høvelig i gang med kompensasjonsordningen, og vi er veldig spent på hvordan de blir videreført, sier han.

12 fartsbøter

Utrykningspolitiet har holdt fartskontroll i 60-sone ved Sandstrand i Sortland. Resultatet ble 12 forenklede forelegg. Høyeste målte fart var 76 km/t.

Hyller Lennon og Beatles på Kulturfabrikken

Fredag kveld blir det en Beatles-stund på Kulturfabrikken. Det er John Lennon som står i sentrum for markeringen. 9. oktober ville nemlig legenden ha fylt 80 år.

Det er Jens Sundbø som står bak markeringen. I en pressemelding skriver han at publikum skal få servert sangenes historie, og at det blir en blanding mellom kjente og ukjente Beatles-låter, men med John Lennon som fokus.

Arrangøren forteller at det også kan dukke opp sanger fra solokarrierene til medlemmene, og både kjente og ukjente anekdoter om Liverpool-bandet.

Disse får tildelt ekstra midler

Fylkesmannen har tildelt skjønnsmidler til tre vesterålskommuner som har fått ekstraordinære økonomiske utfordringer i løpet av året. Midlene er fordelt og prioritert ut fra innkomne søknader.

Hadsel: En million kroner til ressurskrevende tjenester.

Sortland: En million kroner til ressurskrevende tjenester.

Andøy: 900 000 kroner til ressurskrevende tjenester og spesialpedagog i barnehage.

I tillegg har Lødingen kommune fått to millioner kroner for å dekke ressurskrevende tjenester.

Klar for Kulturfredag

Sangvirkelaget: Trioen Vestre Brottøy Sangvirkelag består av Jens Sundbø på gitar og sang, Egbert Kriken som kommer fra Nederland på sang og gitar og Odd Erik Larsen fra Blokken på gode historier og perkusjon.  Foto: Innsendt

Trioen består av Jens Sundbø på gitar og sang, Egbert Kriken som kommer fra Nederland på sang og gitar og Odd Erik Larsen fra Blokken på gode historier og perkusjon.

Som seg hør og bør, når bandet kommer fra Brottøy i Raftsundet, tar de båten når de kommer over til Hadseløya og Kulturhuset.

Ifølge pressemeldinga består repertoaret av flotte viser med Erik Bye, Beatles og Cornelis Vreeswijk i nederlandsk versjon. Låter av Tom Waitz, Elvis, Jim Reeves, James Taylor, Bob Dylan og Finn Kalvik blir nok også publikum til å kjenne igjen.

– Vi byr på samspilt gitarer, flerstemt sang og god stemning, lover karene.

– Vi har hatt flere konserter på Brottøy, og det med stor suksess, opplyser de.

Konserten dekkes av den kulturelle spaserstokken og er gratis som vanlig. Av koronahensyn må den være i storsalen for å få nok avstand mellom folk. Alle blir registrert, må følge smittevernreglene og vaske hendene. Syke må holde seg hjemme, oppfordrer arrangøren.

UP skrev ut seks bøter i Steinlandsfjorden

Utrykningspolitiet holdt torsdag kveld kontroll i Steinlandsfjorden i Øksnes.

Resultatet ble tre forenklede forelegg for fart, der høyeste måling var 95 kilometer i timen i 80-sone. UP ga også to bøter for brudd på innkjøring forbudt-skilt, samt et forelegg for bruk av mobiltelefon.

Det melder politiet i Nordland på Twitter.

Avlyser forestilling

Nordland Teater avlyser forestillingen «Giedtine – hvem eier vinden», som skulle spilles på Folkets Hus på Andenes fredag 9. oktober.

Det melder teateret i en pressemelding.

Årsaken til at forestillingen avlyses er at det er bekreftet utbrudd av Covid-19 på Andenes.

– Turneen reiser videre uten å besøke Andenes denne gangen, men vi ser frem til å kunne besøke dere i fremtiden, forhåpentligvis om ikke altfor lenge, skriver teateret.

UD endrer reiserådene: Nå er hele Europa utenfor Norden «rødt»

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Kypros, Latvia og Liechtenstein. Nå er hele Europa utenfor Norden rødt på smittekartet.

Også reiser til Gotland, Värmland, Västernorrland og Norrbotten i Sverige og sykehusdistriktene Norra Karelen og Vasa i Finland, blir nå frarådet.

Det skjer på bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen.

Endringene trer i kraft midnatt natt til lørdag og medfører at alle som kommer fra disse landene og områdene, må belage seg på ti dager i karantene etter ankomst i Norge.

(©NTB)

NTB