10.000 har sett Julie Alapnes spille fele i Risøyrenna

RISØYRENNA: Julie Alapnes laget video til sangen Støa da «Vulkana» seilte gjennom Risøyrenna etter Violet Roads konsert i Risøyhamn fredag kveld.  Foto: Bilde hentet fra video

På vei fra Risøyhamn til Gratangen laget Julie Alapnes en video til sangen Støa. Felespill en sommernatt i Risøyrenna er sett av over 10.000 til nå.

Alapnes er med Violet Road på kystturné med båten «Vulkana». Etter to konserter i Risøyhamn fredag kveld, satte båten kurs nordover mot Gratangen.

– Vii filma ganske raskt etter at vi gikk fra Risøyhamn. Er vel det som kalles Risøyrenna. Vi brukte 10 minutt med drone. Og kun én gjennomkjøring med mobilkameraet. That’s it! Naturen bare ga oss alt. Helt utrolige bilder, sier Halvard Rundberg i Violet Road.

– Den eneste utfordringa va at da vi trykte «take me home» på drona så starta ho mot Risøyhamn, men vi fikk hanka ho inn til slutt, ler Halvar Rundberg.

Støa er tekst av den nordnorske forfatteren Lars Berg (1901-1969) og melodi av Julie Alapnes. Spilt av musikerne Petter Carlsen på barytongitar og vokal, Halvard Rundberg på trøorgel, Aleksander Kostopoulos på trommer og Julie Alapnes på vokal og fele.

Du kan se videoen her.

Stor utfart, mye søppel

Den ekstraordinært gode juli-sommeren har gitt stor utfart over hele Vesterålen og dermed har behovet for renovasjon økt.

Dette bildet er fra Børra i Andøy. Som det fremgår av bildet har folk stort sett vært flinke til å ha søppelet i poser, men containeren er full.

Børra er en del av nasjonal turistvei, men det har ikke lyktes VOL i å få klarhet i om det er Andøy kommune eller vegvesenet som er ansvarlig for tømmingen.

– Ikke mye å tjene på blåkveita i år

– Det er Ikke mye å tjene på blåkveita i år, sier Endresen til Kyst og Fjord.

I dag, mandag, starter andre runde av årets blåkveitefiske, der det gjenstår 3.100 tonn, i tillegg til de tonnene som ikke ble fisket opp i forrige periode.

Endresen karakteriserer markedet som nervøst og sier blant annet at årsaken til at markedet har en lavere blåkveitepris i forhold til i fjor, er med å reflektere situasjonen man er oppe i.

Fylkeslegen skal granske smitteutbrudd på Hurtigruten

  Foto: Rune Stoltz Bertinussen


– Vi har besluttet å granske den aktuelle saken, og det vil skje etter samråd med Helsetilsynet, sier fylkeslege Anne Grethe Olsen i Troms og Finnmark til kanalen.

Totalt 40 personer, blant dem fire passasjerer og 36 blant mannskapet på Roald Amundsen, hadde søndag fått påvist koronasmitte.

(©NTB)

Ung kvinne funnet død på campingplass i Lofoten

Lørdag formiddag ble en ung kvinne fra Nederland funnet død i et telt på en campingplass i Moskenes.

Det meldte Avisa Lofoten først.

Hun ble funnet etter at familien meldte henne savnet fredag. Ifølge Lofotposten skal det ikke være mistanke om noe kriminelt, men kvinnen skal obduseres.

Det ble brukt elektroniske spor for å finne den nederlandske statsborgeren. Det ble lett etter kvinnen både fredag og lørdag.

Nordland: Fest, fyll, slåssing og ruskjøring i natt

Ved 05:00-tiden meldte politiet om nattas «fangst»:

I Fauske kommune, nærmere bestemt på Nedre Hauan, kjørte en bil i en lyktestolpe med strømførende kabler. Det er er mistanke om ruskjøring.

I Bodø ble det meldt om slagsmål mellom flere personer utenfor et gatekjøkken. To ble kjørt til legevakta, ingen alvorlig skadet.

I Narvik kom politiet over et slagsmål med tre involverte ved et utsted i sentrum. Partene ble skilt og sendt hver til sitt, bortvist fra stedet.

Også i Mosjøen var det slagsmål mellom flere personer. Ingen er meldt skadet, og partene ble sendt hjem, bortvist fra stedet.

Tidlig natt til søndag stanset politiet i Bodø en 18-årsfest etter klager om støy og høy musikk. 80 personer var til stede.

Kjempeår for VVS Installasjon

Sortlandsbedriften VVS Installasjon, som eies av Stig Tommy Robertsen, hadde et kjempeår i fjor.

Selskapet øket omsetningen fra 35 til 40 millioner kroner og overskuddet før skatt steg fra 7,4 til 8,6 millioner kroner.

Selskapet økte de samlede lønnsartene fra 7,0 til 7,5 millioner kroner og daglig leder fikk litt over en million kroner i lønn, pensjonsutgifter og annen godtgjørelse. De ansatte utførte 12 årsverk i fjor.

Selskapet rapporterer dog om fallende inntekter i 2020 på grunn av koronakrisen. Derfor har det vært permitteringer, men styret melder samtidig om normal drift nå.

Ved årsskiftet hadde selskapet 20 millioner kroner i banken. Egenkapitalen er bokført til 22,2 millioner kroner og den samlede gjelden er på 12,5 millioner kroner.

Innstiller konkursbehandlingen

Vesterålen tingrett har innstilt konkursbehandlingen i boet etter Malia Andenes As.

Det er ikke midler nok i boet til å fortsette behandlingen.

Konkursen ble åpnet i juni i fjor, og advokat Stian Karl Paulsen ble oppnevnt som bostyrer.

Fortsatt dårlig vanntrykk i Sortland

En huseier i Lykkentreffveien på Sortland har vært i kontakt med Sortland kommune, men fortsatt er det dårlig vanntrykk i boligen. Huseieren var i kontakt med kommunen på lille julaften i fjor. De purret kommunen flere ganger, som i midten av mars, men trykket er fortsatt lavt. Det forteller de i en henvendelse til Sortland kommune.

– Vanntrykket er nå så dårlig at vi har problemer med å skylle sand ut av badekaret etter å ha vasket hunden vår. Vi vet at dette skyldes eternitledninga i Vesterålagata. jeg lurer på om jeg skal betale for en tjenste som virker som den er dårligere enn hva dere lover. Min største bekymring er om dere kan levere tilstrekkelig brannvann med dagens trykk, sier eieren av huset med dårlig vanntrykk.

To alvorlig skadd etter tunnelkollisjon i Sørfold

Nordlandssykehuset opplyser lørdag formiddag at to av de innlagte er alvorlig skadd, to betegnes som lettere skadd, mens tre barn som også ble brakt til sykehus, kom uskadd fra hendelsen, melder NRK.

Det var to personbiler som frontkolliderte ved den sørlige tunnelåpningen i Middagsfjelltunnelen. Fire av dem ble fløyet med helikopter til sykehuset i Bodø.

(©NTB)

Barnevernet brukte 1,4 millioner for mye

Vesterålen barnevern, som driver barnevern for kommunene i regionen, brukte 1,4 millioner kroner mer enn budsjettert for første halvår 2020. Det går fram av en rapport fra leder i Vesterålen barnevern, Kari Mortensen, til Sortland kommune. Der opplyser hun at regnskapet går med et underskudd på snaut 1,4 millioner kroner.

– Dette skyldes i sin helhet at det er budsjettert med inntekt på 1,9 millioner kroner i refusjoner fra staten til øremerkede stillinger. Vi har foreløpig mottatt 265.000 kroner. Erfaringsvis sender Fylkesmannen dette ut i en samlet sum langt senere på året. Dermed er det et reelt mindreforbruk på 580.000 kroner per andre kvartal.

Rapporten viser at driftsutgiftene har vært på 15,20 millioner kroner, mens budsjettet var på 14,86 millioner kroner. Inntektene var på 14,6 millioner, mens budsjettet var på 15,64 millioner.

Må fjerne ulovlig bod før 17. mai

Eikeland naturreservat ligger på Hinnøya i Andøy kommune.   Foto: Webatlas

En mann har fått frist til 16. mai neste år med å fjerne en ulovlig oppført bod i Eikeland naturreservat i Andøy kommune.

I juni skrev VOL om en annen sak i samme naturreservat, der Buksnes grunneierlag av Fylkesmannen i Nordland ble anmeldt til politiet for å ha satt opp en ulovlig utedass. Grunneierlaget ble etterforsket for «ulovlig» bygging av utedass.. Saken ble henlagt.,

I den nye saken i Eikeland naturreservat, på Hinnøya i Andøy kommune, varslet Fylkesmannen i Nordland i vår om tvangsmulkt dersom ikke boden ble fjernet innen 15. august i år. Nå har byggherren bedt om utsettelse. Begrunnelsen er utfordringer knyttet til transport med snøscooter.

Fylkesmannen har innvilget søknaden og har satt den 16. mai neste år som siste frist for å fjerne boden. Dersom byggherren fjerner boden innen den nye fristen, er saken ute av verden. Dersom den ikke er fjernet, vil det bli ilagt en tvangsmulkt på 500 kroner per uke.

Kryss kan fordyre Strand-utbygging kraftig

Statens vegvesen gå inn for å en annen løsning enn det konsulentselskapet Aspln har foreslått i Nordbergveien på Strand. Det får store konsekvenser for kostnadene.

Statens vegvesen har foreslått et T-kryss i Nordbergvegen, med kulvert, framfor et X-kryss, som konsulentselskapet har foreslått.

Dersom vegvesenet vinner fram med sitt syn, fordyrer det utbyggingen.

Årsaken er behov for et pumpesystem som skal forhindre opphoping av overvann. Dette skal kombineres med vanntett kulvert for å unngå innsig av sjøvann.

– Dette krever omfattende, tverrfaglig arbeid innen landskap, bygg, vann og avløp, med planlegging av avansert kryss med vanntett kulvert, sier sivilarkitekt Sigrid Rasmussen i en henvendelse til utbyggerne.

En eiendom som var tiltenkt formål som lokalsenter og butikk kan derfor måtte brukes til trafikkformål. Hun opplyser for øvrig at det er svært sannsynlig at veivesenet vil komme med en innsigelse mot Asplan Viak sitt forslag om X-kryss, dersom det videreføres som løsning.

– Så lenge strekningen er definert som riksvei, er det sannsynlig at veivesenet får gjennomslag for sine argumenter, sier hun.

Veivesenet har fra sin side poengtert at veistrekningen skal ta hensyn til kjørende, syklende, gående og kollektivreisende. De viser til at veistrekningen mellom Sigerfjordtunnelen og Sortland i 2050 skal ha en standard som gir god framkommelighet og trafikksikkerhet. Bredden på veien skal bli 8,5 meter med bygging av gang- og sykkelsti, tiltak som er foreslått i perioden 2033 til 2040.

Veivesenets begrunnelse for å velge en annen løsning, er at man ønsker å unngå at gående velger andre, mer trafikkfarlige krysningspunkter. Ifølge utredninger som veivesenet følger, skal det bygges T-kryss med forkjørsregulering. Derfor kan det ikke etableres X-kryss slik Asplan Viak har foreslått.

Fire personer fløyet til sykehus etter frontkollisjon på E6 i Sørfold, tre sendt med ambulanse

To personbiler har frontkollidert ved den sørlige tunnelåpningen i Middagsfjelltunnelen på E6 i Sørfold kommune i Nordland. Syv personer er sendt til sykehus, fire med redningshelikopter og tre med ambulanse.

Totalt sju personer er involvert i ulykken som skjedde fredag kveld. Alle var bevisste etter ulykken, opplyser Nordland politidistrikt på Twitter.

Både ambulanse og luftambulanse ble sendt til ulykkesstedet. De involverte fikk først behandling på stedet av helsepersonell.

– Det er store materielle skader på begge kjøretøyer, sa operasjonsleder Tommy Bech til NTB tidligere på kvelden.

Veien er stengt, og omkjøring anbefales via fylkesvei 7500 for personbiler, skriver Avisa Nordland.

Vegtrafikksentralen opplyser at det er lange køer. Kobbskartunnelen er også stengt, men trafikken vil likevel bli hjulpet ut av området.

Adolfsen-brødre overtar hotell på Hamar

Adolfsen-brødrene overtar det konkursrammede Hamar-hotellet. Dermed har alle hotellene etter konkursen fått nye drivere.

De to gjenværende hotellene i Maribel-konsernet – First Hotel Marin i Bergen og First Hotel Victoria i Hamar – blir overtatt av henholdsvis Petter Stordalens Choice-kjede og Adolfsen-brødrenes hotellselskap Norlandia.Det skriver fredag formiddag.

Dagens Næringsliv

Overfor bekrefter bostyrer Egil Hatling at bobehandlingen nå er fullført. Han beskriver det som en milepæl: DN

– Dette betyr at boet har lykkes med den planen som vi la – vi har klart å overføre driften til seriøse aktører på alle hotellene. Vi har sikret at gjestene har hotell og overnatting og at veldig mange arbeidsplasser blir beholdt, sier han.

Gjennomførte første leveransen av laks til havfarme


Dette skriver Nordlaks på sin hjemmeside.

Seks uker etter ankomst til Norge er den første laksen nå satt ut i havfarmen "Jostein Albert".

– Frem til nå har det vært en hektisk periode med mye personell ombord for ferdigstilling en og klargjøring for utsett. Vi har prioritert å få fisken inn, og vi er i rute til å være ferdig med utsettet innen september, sier kaptein André Grøtta i Nordlaks på selskapets hjemmeside.

Laksen som så langt er satt ut i havfarmen, veier omtrent to kilo i gjennomsnitt og er flyttet fra oppvekstlokaliteten Grøtøya ved Fiskebøl.


I løpet av august måned er målet å ha satt ut i alt 2,3 millioner laks i havfarmen. Den første slaktingen vil etter planen skje rundt nyttår.

Vil ha erstatning for kloakkskade

Forsikringsselskapet If mener Andøy kommune er erstatningspliktig etter at innbygger på Åse fikk kloakkvann inn i huset.

– Etter de opplysninger som foreløpig foreligger men vi at skaden skyldes tilbakeslag fra kommunal ledning. Årsaken til tilbakeslaget skyldes manglende vedlikehold da det var funnet flere røtter som trengte inn i rørskjøtene, se vedlagt rapport, samt tv-kontroll, skriver selskapet i et brev til Andøy kommune.

Det var 13. juli at kloakk kom av slukene på badet til andværingen, strømmet ut over gulvet på badet og i et vindfang.

Recover Nordic har laget rapport etter hendelsen. Rørvakta AS sørget for å stake og spyle det tette avløpsrøret. Selskapet videofilmet også rørene og fant at røtter at trengt inn i rørskjøtene i det kommunale avløpsrøret.

Dette røret er av betong og er fra 1954, mens huseiers avløpsrør er i plast og fra 1997.

Det er ikke anslått noe skadebeløp sålangt, men If ber Andøy kommune kommentere saken.

– Hvis dere har kommentarer til, eller er uenige i framstillingen av årsaksforholdet, ber vi dere ta kontakt med oss så snart som mulig. Har dere ansvarsforsikring som kan dekke hele eller deler av et eventuelt regresskrav, ber vi om at skaden meldes dit og at vi får opplyst hvor dere er forsikret, skriver If.

Karstein Kristiansen økte omsetningen og reduserte underskuddet

Positivt: Daglig leder i Karstein Kristiansen Entreprenør Kjetil Rønning Hansen.  

Karstein Kristiansen Entreprenør AS på Åse i Andøy økte omsetningen med 50 prosent fra 2018 til 2018 fra 2018 til 2019. Dette er den nest største omsetningen selskapet har hatt. Veksten var ikke lønnsom. Selskapet melder om underskudd på driften både i 2018 og 2019, men underskuddet gikk ned fra 1,8 millioner kroner til drøyt 738.000.

Ved nyttår hadde selskapet 6,6 millioner kroner mer i bokførte omløpsmidler enn kortsiktig gjeld, som ga en likviditetsgrad på 1,33.

Egenkapitalandelen var 22,7 prosent i 2018 og 27 prosent i 2019.


Tall i kr

2019

2018

Omsetning

103.248.752

68.567.015

Driftsresultat

- 738.028

- 1.841.960

Resultat før skatt

- 813.504

- 1.852.887

Advokat Wold med kontordag i Andøy

ANDØY: Advokatfirmaet Wold skal ha fast kontordag i Andøy til høsten. 

– Vi har en del kunder i Andøy og ønsker flere, sier advokat Trude Wold. I høst gjør firmaet forsøk med kontordag på Andenes hver mandag.

– Vi har hatt kontordag på Andenes før, men kapasitetshensyn gjorde at det tok slutt. Nå prøver vi igjen og med dagens teknologi er det fullt mulig å arbeide fra Andøy om vi ikke har kundeavtaler, sier Wold.

– Vi er fem advokater, så det vil være forskjellige advokater som tar turen til Andenes. Dermed slipper folk å dra til Sortland for å møte oss, sier Wold.

Hverdagskorrupsjon

Advokatfirmaet har hatt to seminarer på Andenes om arv. Wold beskriver dem som en stor suksess.

– Vi har hatt rundt 100 deltakere på de to seminarene og får spørsmål om vi skal holde det flere ganger, så det ser jeg ikke bort fra, sier hun.

Et seminar som skal holdes til høsten, er rettet mot næringslivet.

– Det blir i oktober/november og skal handle om hverdagskorrupsjon, sier hun.


Snart kan du spille nordnorsk eventyrspill


Dette skriver Fire.no. Spillet, som er utviklet av Mathis Folkestad fra Hamarøy, har vært under utvikling i to år. Spillet handler om tenåringen Jesper, som besøker en øy i Nord-Norge for å finne historien til bestefaren sin. Han har også et armbånd med magiske egenskaper som kan brukes til å løse gåter og andre oppgaver i spillet.

Politiets Fellesforbund kraftig ut mot responstiden i politiet


– Publikum er blitt holdt for narr og ikke fått det de er blitt lovet, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund, til TV 2.

Etter innføringen av nærpolitireformen og lovnaden om mer nærpoliti, mener hun fasiten er en helt annen.

– Dessverre har det å bygge opp et mer robust beredskapspoliti og mer faglig dyktige politifolk gått på bekostning av nærpolitiet de ble lovet, sier hun.

– De har bevilget mer, både penger og ressurser. De har gått med til å bygge nasjonalt beredskapssenter, kjøpe tre helikoptre, bygge store, robuste operasjonssentraler, lage faglig sterke team når det gjelder etterforskning av vold og overgrep mot barn, datakriminalitet og så videre, sier hun.

Hun understreker at det koster mye penger, og at det har vært et etterslep i norsk politi over mange tiår som har kostet mye å ta igjen.

– Nå er de pengene brukt opp, og det vil koste store ressurser å få på plass det siste løftet om et godt forankret nærpoliti, sier hun og frykter «svenske tilstander» etter hvert.

I Justis- og beredskapsdepartementet peker man på at det er mer politi, men at det fortsatt er for få synlige politifolk i distriktene.

Har funnet to av fire stjålne sykler

TYVERI: Knut Ivar Aarstein fikk tre sykler frastjålet på Stokmarknes mandag denne uken.  Foto: Håkon Benjaminsen

Knut Ivar Aarstein på Stokmarknes har fått tilbake to av fire sykler, som ble stjålet utenfor huset tidligere denne måneden.

Etter at Aarstein ba om hjelp til å finne syklene i et innlegg på Facebook, har tips ledet til at to av syklene er blitt funnet.

– Jeg fikk en telefon fra rådhuset om at en av syklene var der. Den sto parkert i sykkelstativet der og var i grei stand bortsett fra et punktert bakdekk. Leieboeren fant sin sykkel her i nabolaget etter et tips.

Aarstein håper å finne de to siste syklene også.

– Jeg var jo først redd for at syklene var pakket inn i en varebil og fraktet ut av landet. Når jeg nå har funnet to av syklene, håper jeg at de andre syklene blir funnet i nærheten. Jeg mangler enda landeveisraceren min. Den er lett gjenkjennelig så jeg håper å finne den også. I tillegg er det en terrengsykkel med piggdekk på avveie enda.

Tre tatt for fart på «rallystrekningen» i natt

Tre bilførere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort på veien mellom Stokmarknes og Melbu i natt.

De ble knepet i 80-sonen, og den som kjørte fortest hadde 109 km/t.

Front mot front ved Sortlandsbrua

Marius Birkeland 

Det skal ikke ha vært personskader i forbindelse med hendelsen. Andreas Celius Enoksen i politiet, sier til BLV at den ene føreren fikk førerkortet beslaglagt på grunn av brudd på vikeplikten.

– Styret gleder seg over utvidelse

Jenny Danenbarger synes det er fantastisk at Nord Universitet har så stor pågang at sykepleierstudiet utvider. Daglig leder John Arne Mathiesen orienterte styret om prosessen som nå pågår.   Foto: Tone M. Sørensen

Styret for Hurtigrutens hus ble orientert om prosessen med hensyn til utleie. Bakgrunnen er at Museum nord flytter ut, og etterlater seg ledige lokaler, som tidligere huset hurtigrutemuseet.

Nord Universitet trenger mer plass. Ifølge saksfremlegget er signalene at Museum Nord flytter ut senest 30. april til neste år, men har også signalisert at de kan være behjelpelig om man har behov for lokalene før den tid.

– Vi er i dialog med Nord Universitet som gjelder utvidelse av eksisterende lokaler. Vi har vi vært i dialog med Vinmonopolet som har vært på befaring. De er ikke interessert i å betale gjeldende priser og er gått bort fra det, sier John-Arne Mathiesen.

Man har også fått signaler om at Hadsel Folkebibliotek ønsker lokalene, men avventer videre utleie til det kommer klare signaler fra eier og Nord Universitet, ifølge saksutredningen.

Fortsetter forhandlingene

– Det har vært en lang og omfattende dialog med Nord Universitet, og vi har en veldig god dialog så langt. Vi må være samstemt i forhold til hva de ønsker og deres behov, sier John Arne Mathiesen, som har hatt dialogen med universitetets eiendomssjef.

– Vi skal fortsette forhandling og dialog i begynnelsen av august i forhold til Nord Universitet og hvordan vi lander prosessen. Vi har ikke fått signert avtale ennå, sier Mathiesen.

For utbygging av Nord Universitet sitt område må man få til en avtale, iverksette riveprosess og anbudsinnhenting fra aktører.

– Vi har hatt dårlig tid i forhold til hva som er ønsket. Ønsket har vært at det skulle være klart til studiestart i september. Det er endret, og nå har man sagt man ønsker det til jul, for vi ser tiden løper i fra oss, sier han.

Over fem år

Ifølge Mathiesen er alt klart for tilbudsinnhenting og man er i dialog med arkitekter om universell utforming. En del tilrettelegging må gjøres, som riving av praksissalen.

– Det skal et investeringsbudsjett til, som skal fremlegges og godkjennes av styret. Og forutsetningen er at kostnader, slik jeg forstår, skal tas over fem år i form av økt utleie, sier Anne Cameron.

Når det gjelder kostnader som må til, har man hatt en dialog med kommuneledelsen.

– Vi har vært i dialog med kommunedirektør Ola Morten Teigen som foreslo rammesøknad inn til kommunestyret, og han har bistått med ting. Når vi får landet en avtale, blir det tilbudsinnhenting, så investeringssak til styret. Deretter skal dette til formannskapet som har delegert myndighet, om alt skjer før oktober, sier styreleder Robin Bolsøy.

Han understreket at man kan føle seg trygg på at det kommer et investeringsbudsjett, men at tiden har vært knapp, der har vært et fantastisk hastverk.

Sikkerhet før oppstart

– Jeg var på kommunestyremøtet der vi fikk ramme på 10 millioner kroner i lån. Det var hastverk, men ble gitt kritikk på at der ikke fantes avtale og styret hadde ikke godkjent saken, det var ikke styrevedtak på det. Med 10 millioner må vi hente inn offentlig anbud, siden vi er kommunale, påpeker Jenny Danenbarger.

Kommunens ledelse skal bistå Hurtigrutens Hus når det gjelder innkjøp.

Ifølge John-Arne Mathiesen er nå jobben å finne ut hva Nord Universitet ønsker.

– Vi har en totalramme som er utgangspunkt for forhandlingene, så på et punkt aksepterer man og får en leieavtale signert slik at vi får en sikkerhet før vi starter, sier han, og viste til at noen kostnader vil det alltid påløpe når det kommer inn nye leietakere.

– Vi arbeider videre og får forhåpentligvis landet en avtale. Der har vært masse møter, og har vært krevende. Et er universitetet selv som har signalisert ønske om fem års leie, sier Mathiesen.


Hurtigruten med godt salg for 2021

Hurtigruten har solgt flere reiser for 2021 så langt i år som de hadde solgt for 2020 på samme tidspunkt i fjor.

– Det er veldig inspirerende i en tid som har vært preget av usikkerhet. Det viser at også etterspørselen er der, og Norge er et veldig attraktivt reisemål for utenlandske turister, sier Tarjei Kramviken, kommunikasjonsrådgiver i Hurtigruten AS.

Samtidig understreker han at reiseaktiviteten er lav i år.

– 2020 er fortsatt en krisesommer for store deler av norsk reiseliv. Selv om mange nordmenn velger å reise i eget land, er det dessverre ikke nok til å fylle opp for alle de utenlandske turistene som uteblir i år, sier Kvamviken.


Tyske turister på plass

SPORLØFT: Norge åpnet grensene for blant annet tyske turister 15. juli. Knappe 14 dagere senere har en rekke tyskere funnet veien til Andøy og kvalsfari.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

De seneste dagene er det registrert stadig flere europeiske turister i Andøy. Fra før er det nordmenn og finner som har dominert blant de tilreisende, men nå kommer det særlig mange tyskere. Maan sa nylig til VOL at man ligger langt bak fjoråret i antall passasjerer, men at det har tatt seg litt opp utover sommeren.

– Det virker som at de var klare med en gang grensen åpnet, sier Geir Maan i Hvalsafari AS.

Tradisjonelt har tyske turister vært en viktig kundegruppe for Hvalsafari As. Maan sier at det også er kommet noen nederlendere nordover.

VOL får dette bekreftet ved turistinformasjonen på Andenes.

– Mange av passasjerene bruker ansiktsmaske. Vi tar 80 passasjerer om bord på «Reine», og vi sprer dem rundt om på båten. Vi har også håndsprit for desinfisering. Det er mange familier blant passasjerene, så de holder sammen. Det ser ut til å gå veldig bra, sier Maan.

Mange er spent på om turistene som nå kommer har med seg smitte. I Moss er det nå et virusutbrudd der noen av tilfellene kan knyttes til reiser til såkalte grønne land som Tyskland og Danmark.

Maan sier at det ellers har vært mange finske turister på kvalsafari i år, men likevel flest nordmenn.

– Et annet interessant poeng er at det blant nordmennene er det spesielt mange fra Rogaland som har vært på besøk, sier Maan.

Coop tilbakekaller Pizzakit

Coop har tilbakekalt dette produktet fordi det er funnet spor av metall i det. 

Coop har valgt å kalle tilbake pizza kit 600 gram fra produsenten Wewalka etter mistanke om at pizzasausen i pakningen kan inneholde spor av metall.

Totalt er det snakk om 736 glass med pizzasaus fra kitten som kan inneholde metallspon etter at det er oppdaget at røret som suger pizzasausen opp i glassene under produksjon flasset. Alle glass røntges før de pakkes, uten at det er gitt utslag på metall.

- Vi ønsker sammen med leverandøren likevel å trekke produktet. Kundene skal være trygge på den maten de kjøper hos Coop, derfor ønsker vi å være på den sikre siden og trekker produktet fra alle våre butikker. Vi oppfordrer kunder som har kjøpt produktet med de spesifikke holdbarhetsdatoen om å levere produktet tilbake til butikk, slik at de kan få refundert pengene, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Det aktuelle produktet er nå fjernet fra butikkene.

Pressemelding

Bø-tur i Monsens fotspor

Lørdag går Vesterålen Turlag i Lars Monsens fotspor. Berit Hansen 

I år som i fjor arrangerer Vesterålen Turlag fellesturen «I Monsens fotspor». Turen er allerede blitt en klassiker på programmet, etter suksessen med NRK’s «Monsen Minutt for Minutt» i 2018. Lørdag er det klart for ønskereprise, med begrenset deltakerantall og forhåndspåmelding.

Turlederne Ronny Pettersen, Lisbeth Knudsen og Monika Godvik skal lose deltakerne trygt via Fjærvollfjellet, Nøkkbua (Fjærvoll Bygdelag) og Revelten til toppen av Lynghaugtinden (504 moh).

– Her er det et mektig utsyn over bygda, og vi tar oss tid til en lang og god rast, forteller Monika og Lisbeth. Turen går deretter videre over den flate og lange Spikarheia til Vetten (467 moh), med navn etter veten som tentes her i gamle dager. Bøvetten var en av de første som ble tent i Vesterålen, ved varsel om ufred.

Her kan man nyte blikket av bl.a. Vesterålsalpene og Lofotveggen. Fra Vetten legges turen mot sørvest, over grønne, slake heier ned til Losjehytta. Videre vestover til Sikan Skytebane og Bøhallen på Steine, hvor turen avsluttes. Turen er middels krevende, går i variert terreng og er beregnet å ta cirka fem timer. Ha med godt med niste og drikke, ta på stødig fottøy og ta gjerne med staver, anbefaler turleder Ronny. Han lover en fantastisk turopplevelse i Bøs vakre natur.Pressemelding

Mistenkes for ruskjøring

en kvinne i 40-årene anmeldes for ruspåvirket kjøring etter melding fra medtrafikanter. Bevissikring iverksatt, fratas førerkortet. Erkjenner ikke straffeskyld. Sak opprettes, melder politiet på Twitter.