95 nye koronasmittede registrert siste døgn

De siste to dagene er økningen på 173 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

27 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, ifølge den siste oppdateringen fredag. Det var samme dag registrert 275 døde som følge av sykdommen.

(©NTB)

Stenger bassenget på Sortland

Bassenget på Sortland er stengt fra 21. til 23. april.

Det skriver Sortland kommune på sin hjemmeside.

Årsaken til at det blir stengt er tekniske problemer.

Vaksinering av utviklingshemmede prioriteres ulikt fra kommune til kommune

Folkehelseinstituttets liste over sykdommer inkluderer kun somatisk sykdom, og ikke psykiske lidelser eller ulike former for utviklingshemming, skriver Klassekampen.

I Bergen har byrådet bestemt seg for å følge Folkehelseinstituttets rekkefølge, men vaksinerer personale som jobber med utviklingshemmede.

I for eksempel Trondheim og Stovner i Oslo har man prioritert å vaksinere mennesker med utviklingshemming og personellet som jobber med dem.

Ifølge avisen har beboere i omsorgsboliger blitt prioritert på lik linje med personer i aldersgruppa 85 år og eldre i alderen 75–84 år. Utviklingshemmede uten underliggende sykdommer prioriteres dermed ikke.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) mener at det kognitive funksjonsnivået bør bli brukt som et grunnlag for høyere vaksineprioritering.

(©NTB)

(NTB) NTB

Har redusert kapasitet


I en post på 110 Nordland på Twitter, opplyser 110-sentralen at det er begrenset kapasitet på telefonen i dag, mandag.

Derfor kommer de med en klar oppfordring.

– Ved nød, ring 110. Andre samtaler som kan vente, utsetter du til en annen dag, lyder oppfordringen fra 110-sentralen.


Nye besøksregler ved sykehjemmene i Øksnes

Dette blir annonsert på nettsiden til kommunen.

Etter regelendringen er det ikke noen grense for hvor mange som kan besøke hver enkelt pasient, men pasientene får fortsatt bare ta imot tre besøkende om gangen. Kommunen påpeker at flesteparten av langtidspasientene er fullvaksinert.

Besøkende som kommer fra de mest smitteutsatte områdene i Norge må være tre dager i Øksnes før de kan komme på institusjonene, og kommunen forholder seg til Folkehelseinstituttets oversikt over hvilke kommuner dette er. Det er også fremdeles slik at besøkende må være friske.

Lamarka sykehjem er ute på høring

Dokumentene i saken kan lastes ned fra Sortland kommune sin nettside.

Hvis alt går etter planen skal det nye sykehjemmet stå klart til bruk ved inngangen til 2023, som VOL tidligere har omtalt. Ifølge planbeskrivelsen skal sykehjemmet bygges i to trinn. Den første enheten skal inneholde 32 sykehjemsplasser, mens 16 sykehjemsplasser skal komme til i byggetrinn 2. Altså blir det, etter planen, 48 boenheter.

Bruksarealet skal være 7.826 kvadratmeter, og i økonomiplanen til Sortland kommune er det satt av 216 millioner til prosjektet mellom 2021 og 2023.

I dette varselet på kommunen sin nettside står det hvor merknader til reguleringsplanen skal sendes.

Stenger deler av Steiroveien

Strekningen som blir stengt er merket med rød strek.  Foto: Skjermbilde fra Sortland kommunes hjemmeside

Deler av Steiroveien på Sortland vil være stengt fra 19. april til 12. mai.

Det melder Sortland kommune på sin hjemmeside.

Årsaken til at strekningen stenges er anleggsarbeid i området Prestdalen.

– Arbeidet som skal utføres er blant annet masseutskiftning og etablering av nytt overvannsrør. Senere vil veien også få ny asfalt, skriver kommunen.

I anleggsperioden vil veien være stengt for trafikk og gående. Kommunen anmoder myke trafikanter om å bruke gang- og sykkelveien i tilknytning til fylkesvei 82.

Travbanen skal brukes til idrettsformål

Torsdag besluttet formannskapet i Sortland hva den gamle travbanen på Jennestad skal brukes til.  Foto: Arkivfoto/ Vesterålskrartet

Et enstemmig formannskap i Sortland vedtok torsdag morgen at den gamle travbanen på Jennestad skal leies ut eller festes bort for å brukes til idrettsformål, slik kommunedirektøren foreslo.

Følgende ble vedtatt:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å leie ut eller inngå festeavtale for travbanen på Jennestad, eiendom 19/1/1, under følgende forutsetninger:

a. Det skal gjøres offentlig kjent at eiendommen er tilgjengelig.

b. Eiendommen skal benyttes til idrettsformål

Som VOL omtalte onsdag er det flere som har meldt sin interesse for området, blant annet fra en rideklubb og en trafikkskole. Når det nå er besluttet at området skal leies ut eller festes bort, skal kommunen gjøre det offentlig kjent at eiendommen er tilgjengelig. Det slik at alle interessenter blir gjort oppmerksom på det.


Dette foreslår kommunen å gjøre med travbanen på Jennestad

Da formannskapet i januar skulle behandle sak om fremtidig bruk av den gamle travbanen på Jennestad, ble saken utsatt i påvente av ytterligere utredninger. Dette er nå gjort og kommunen har fått klarhet i hva de burde gjøre med området.

Inviterer til to timers søndagstur

  Foto: Tommy Nilsen


Vesterålen Turlag er i gang med årets turer. Det har allerede vært litt turaktivitet på senvinteren og til søndag er det klart for en ny tur, melder turlaget i en pressemelding.

Denne gangen er det Randi Hanssen som skal være turleder. Hun skal ta med seg deltakerne på en tur i Rise-Eidet-området i Bø. Det meldes at det er en tur som skal være for hele familien.

Turen skal gå langs stien på til gapahuken ved Mastra, ned til Eidssjøen og tilbake til starten som er ved joker i Bø. Det oppfordres også til å ta med mat og drikke, og at turen skal ta rundt to timer.

FOTO: TOMMY NILSEN/VESTERÅLEN TURLAG

Åpner svømmehall igjen

På grunn av den pågående pandemien ble svømmehallen stengt ned for tre uker siden, for å møte kravene i de nye nasjonale retningslinjene.

Når det gjelder Øybadet på Melbu, melder de på sine Facebook-sider at det foreløpig ikke skal åpne.

Trekker tilbake karbonadedeig etter mistanke om salmonella

Disse to produktene kalles nå tilbake.  Foto: NTB/Nordfjord Kjøtt AS

Karbonadedeig fra Nordfjord Kjøtt AS trekkes fra markedet etter mistanke om salmonella i råvare.

Det melder matportalen.no.

Produktene som trekkes tilbake er Karbonadedeig Nordfjord og Karbonadedeig Prima, 400 g, 5 % fett, som har siste forbruksdag 26. april 2021. Disse produktene er merket med EFTA 142.

Ifølge matportalen er årsaken til at de trekkes tilbake er at det mistenkes salmonella i råvare av norsk storfekjøtt.

Forbrukere som har kjøpt produktet bes kaste det eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon.

Riktig varmebehandling og god kjøkkenhygiene vil redusere risikoen for å bli smittet av Salmonella. Salmonellabakterier dør ved tilstrekkelig gjennomstekning eller koking.

Fem vesterålsklasser skal jakte batterier

Mandag 12. april smalt startskuddet for Batterijakten, som går ut på å samle inn flest mulig brukte batterier.

I tre uker – fra 12. april til 2. mai – skal fjerdeklassinger fra hele landet konkurrere i å samle inn flest mulig brukte batterier. Disse batteriene skal leveres til gjenvinning. Konkurransen har en premie på 30.000 kroner til klassen som vinner.

Også fra Vesterålen er det påmeldte fjerdeklasser. I alt fem klasser fra tre kommuner i regionen skal være med i kampen om førstepremien. Strand skole på Sortland, Risøyhamn skole i Andøy og klasse 4A, 4B og 4C ved Stokmarknes skole er de påmeldte klassene. I alt er over 30 klasser fra Nordland fylkes påmeldt.

Klarte ikke kopiere seier

VOL skrev tidligere denne uka om traveren Shocking Icon fra Bø. Den vant i sin 119. start.

Lørdag var den aksjon i start nummer 120, også denne gangen på Harstad travpark. Det var bare fem hester i løpet, men det var et sterkt felt. Shocking Icon klarte ikke å kopiere seieren fra sist, men kunne likevel plusse 6.000 premiekroner til sin innkjørte konto. Nå mangler 11-åringen knappe 5.000 kroner på å passere 1,2 millioner innkjørt.

Det var Sjøvegan-eide Florican Plane som travet best i det aktuelle løpet og tok seieren. Løpet inngikk i V65 og V5-spillet fra Harstad travpark.

140.000 til bibliotekene


Bibliotekene i Vesterålen er tildelt 140.000 kroner til et nytt prosjekt.

Det er Nasjonalbiblioteket som står for tildelingen. Søknaden om midler er et samarbeid mellom Lødingen, Bø, Øksnes, Andøy, Hadsel og Sortland bibliotek. Pengene skal brukes til å lage en samhandlingsplan mellom de seks bibliotekene.

- Samhandlingsplanen er første ledd for å kunne jobbe videre med tettere samhandling, samarbeid og utvikling av teknologiløsninger og å lage et biblioteknettverk for alle bibliotekformer i Vesterålen som låner ut medier, opplyser Jørn Singdahlsen ved Sortland bibliotek i en pressemelding om tildelingen.

På landsbasis ble det delt ut over 15 millioner kroner.

Sortland har utlyst koronastøtte til næringslivet

Nå har Sortland kommune utlyst en million kroner i koronamidler til bedrifter som har vært spesielt hardt rammet av lokale eller nasjonale koronatiltak.

står det at kommunen vil prioritere bedrifter som har vært stengt eller forhindret fra å drive normalt. Som eksempler nevner de frisører, hud- og kroppspleiebedrifter, treningssentre, serveringssteder, arrangementer og reiselivsaktører. I utlysningen på nettsiden til Sortland kommune

Bedriftene kan søke om inntil hundre prosent av de tapte kostnadene, men må dokumentere og argumentere for at inntektstapet har skjedd på grunn av pandemien. Det endelige vedtaket om hvilke bedrifter som får støtte blir gjort i kommunens driftsutvalg 25. mai 2021.

Kommunen skal dele ut rett i underkant av en millioner, og dette er støtte kommunen har fått av staten fra en pott som skal gå til å støtte næringslivet i kommuner hvor næringslivet er spesielt hardt rammet av koronapandemien.

Har ekstra strenge smitteverntiltak ved Andøya Space

Grundig planlegging og godt samarbeid med både nasjonale myndigheter og smittevernlegen i Andøy sikrer at vårens aktiviteter skal gå trygt og forsvarlig for seg fra dag én. Dette står å lese i en pressemelding.

Smittevernlege Hedda Mørchkjenner seg trygg på at Andøya Space har planlagt godt og tar smittevern på alvor.

– Når de første internasjonale deltagerne kommer denne uken vil de både bli testet før avreise fra eget land, ved ankomst til Norge og igjen etter sju døgn, forteller Mørch. – Alle skal rett i karantene ved ankomst, og de får først avslutte karantenen når alle testene har kommet tilbake negative, sier hun i pressemeldingen.

Mange av de tilreisende er allerede vaksinert mot korona, men de må likevel forholde seg til retningslinjene. Ved ankomst til Norge skal alle i «personlig karantene» hver for seg mens de venter på prøvesvar: De får hvert sitt rom med hvert sitt bad, og mat blir levert på døra.

– Alt arbeid i karantenetida må de gjøre helt alene. Får noen symptomer, vil de bli testet nok en gang.– Oppstår det et behov, har de fått beskjed om å kontakte oss slik at vi kan sørge for å skaffe det de trenger. På den måten skal de ikke ha behov for å gå i butikken i karantenetiden, forklarer prosjektleder Børje Edvardsen.

– Og selv når karantenetida er over, har vi satt krav om at de skal bruke doble munnbind om de jobber sammen, sier han.

– Dette er strengere enn de nasjonale anbefalingene, men vi ønsker å gjøre det vi kan for å sikre en trygg gjennomføring. Godt samarbeid– Det er høysesong for aktiviteter hos Andøya Space, og i løpet av april og mai vil vi få noen titalls besøkende fra både USA, Tyskland og Sverige, forteller Edvardsen.

– Vi er veldig takknemlig for den hjelpen og veiledningen vi har fått fra kommunens smitteteam, slik at vi kan gjennomføre dette på en så trygg og forsvarlig måte som overhodet mulig.

Har startet slep av arbeidsbåt i Norskehavet

  Foto: FOTO: STADT SLØVÅG/STADT SJØTRANSPORT


Kystvaktskipet Sortland er blant skipene som har deltatt i aksjonen for å bistå det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika». I uværet har arbeidsbåten «AQS Tor» falt av skipet. Onsdag kveld fikk slepebåten Stadt Sløvåg om bord en sleper i «AQS Tor» og har kunnet starte slepingen av arbeidsbåten til land i Florø. Det er selskapet selv som melder dette i en pressemelding/e-post.

- Dette er en gladnyhet av dimensjoner. Nå håper vi ferden inn blir så grei som mulig, sier teknisk sjef Kristian Hjertvik i AQS AS i pressemeldingen.

Kystvaktskipet Sortland var et av flere skip som mandag og tirsdag var med i prosessen for å hindre at «Eemslift Hendrika» skulle synke. Skipet driver fortsatt rundt og Kystverket melder på sine nettsider at de frykter skipet kan drive på land i natt.

Lasteskipet er forlatt av mannskapet og driver ifølge NTB rundt i Norskehavet. NTB melder at arbeidsbåten har en verdi på 66 millioner.

Selskapet melder at de skal sende en av sine egne båter for å bistå med å få arbeidsbåten transportert fra Førde til Kolveried. I den samme meldingen opplyser daglig leder i Moen Marin AS at båten forhåpentligvis snart vil være i drift igjen og i operasjon for oppdrettere langs Norskekysten.

FOTO: STADT SLØVÅG/STADT SJØTRANSPORT


Kystvaktskip fulgte russisk militær aktivitet i Nordområdene


KNM Thor Heyerdahl har tilbragt deler av påsken i Barentshavet for å følge russisk militær aktivitet i norske nærområder. Den planlagte patruljen har bidratt til å øke norsk og alliert situasjonsforståelse i Nordområdene, skriver Forsvaret på sine hjemmesider.

8. mars forlot KNM Thor Heyerdahl marinebasen på Haakonsvern. Siden den gang har de operert langs norskekysten med spesielt fokus på Nordland, Troms og Finnmark, samt Barentshavet nord-øst av Finnmark.

− Vi har tilbragt en del tid i Barentshavet denne påsken hvor vi har brukt våre sensorer til å overvåke et russisk fareområde for missil og artilleriskyting, som ligger i umiddelbar nærhet til norsk økonomisk sone i Barentshavet, sier kommandørkaptein Lars Larsson på KNM Thor Heyerdahl.

Kommandørkaptein Lars Larsson, skipssjef KNM Thor Heyerdahl.

Den nylige operasjonen i Barentshavet er ifølge skipssjefen helt udramatisk, og en del av normalsituasjonen i Nordområdene.

− Det er helt naturlig at vi følger med på russisk militær aktivitet i våre nærområder, på samme måte som russerne følger med på norsk og alliert aktivitet i russiske nærområder, forklarer skipssjefen.

Operasjonene i nord har gått ryddig for seg. Skipssjefen rapporterer om at han har opplevd de russiske militærfartøyene som profesjonelle i fremferd ovenfor den norske fregatten.

− Vi har begge operert i internasjonalt farvann, slik vi alle har rett til i henhold til FNs havrettskonvensjon. Russerne har holdt god avstand til oss og flere ganger kalt oss opp på VHF for å sikre at vi er kjent med fareområdet, sier skipssjefen.

Søker Inn på tunet-gårder

pedagogikk: «Inn på tunet» er et tilbud for gårder eller andre interesserte som yter velferdstjenester. Arkivfoto: Per E. Knudsen 

I samarbeid med kommunene, Bodø, Meløy, Vestvågøy og Vågan skal Hadsel gjennomføres en toårig pilot for inn på tunet. Da trengs gårder.

Prosjektet skal gi barn som vokser opp i lavinntektsfamilier en aktivitets- og utdanningsmulighet de ikke får i vanlig skolegang.

Pilotprosjektet skal ha et overordnet barneperspektiv, der alle elever i grunnskolen, inkludert de sårbare barna som vokser opp i lavinntektsfamilier, skal få muligheten til å bruke Inn-på tunet gården som en læringsarena og som et sted for avlastning og fritid, sier Hadsel kommune på sine hjemmesider.


Ingen i Vesterålen eller Lødingen har dødd av korona

Ifølge Folkehelseinstituttets statistikk har ingen som har bostedsadresse i Vesterålen dødd av korona.

VG henter automatisk inn statistikk om koronaviruset til sin statistikkside, og ifølge denne siden har har totalt 137 av innbyggerne i vesterålskommunene og Lødingen vært smittet med koronaviruset.

Så mange har vært smittet i hver av kommunenene:

  • Sortland: 27
  • Hadsel: 46
  • Andøy: 25
  • Bø: 13
  • Øksnes: 22
  • Lødingen 4

I hele landet har 98.102 personer hatt koronaviruset så langt, ifølge den samme statistikken fra Folkehelseinstituttet. 24. mars var 1085 personer smittet, og dette var det høyeste antallet så langt i pandemien. 3. april, som er den siste dagen i VGs oversikt, hadde antallet registrerte smittede sunket til 692.

Vil ha flere stopp på skoleruta til Holmstad skole

I et åpent brev til Sortland kommune skriver bygdeutvalget på Frøskeland at de ønsker seg flere busskur og busslommer.

Bygdeutvalget henviser til flere brev de og andre har sendt kommunen tidligere, hvor de blant annet har ønsket seg flere busslommer og busskur langs bussruta hvor skolebussen til Holmstad skole stopper.

«I tillegg har vi sendt brev til Nordland fylkeskommune flere ganger da dere har gitt oss beskjed om å gå til veieier. Vi er klar over at Nordland fylkeskommune er eier av deler av veiene vi har omtalt, men vi håper at Sortland kommune, som er en «trafikksikker kommune», kan påvirke Nordland fylkeskommune slik at det også gjelder oss som bor i Eidsfjord. At vi får litt tryggere vei, både for skolebarn og oss andre som bor her og ønsker å benytte veien», skriver de videre i brevet de har sendt kommunen nå.

Flere sjåfører trenger bilberging

Det skriver If Skadeforsikring i en pressemelding.

Tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge viser at det var 208.428 veihjelp- og bilbergingsoppdrag dekket over forsikringen i 2020. Dette var en øking på 16.162 oppdrag fra året før.

– Selv om trafikken i samfunnet jevnt over har gått ned under koronatiden, var det svært mange ute på veiene sist sommer. Mange nordmenn på ferie i sitt eget land synes i veihjelpsstatistikken, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Clementz peker på at økning av nordmenn på norgesferie førte til en naturlig økning i antall veiassistanser, mekaniske skader og karosseriskader her til lands. Med mange på farten er også påsken høysesong for veihjelp.

If opplyser at brannen i parkeringshuset på Sola januar i fjor førte til behov for mange bilberginger. Der ble flere hundre biler etter hvert hentet ut, og mange av disse var uskadet og kjørbar.

– Veihjelp, med en egenandel på noen hundrelapper, er en del av kasko- og delkaskoforsikringen hos norske forsikringsselskaper. Ved veiassistanser er det gjerne noen årsaker som utmerker seg: Punktering, flatt batteri, startvansker, utelåsing og motorfeil, sier Clementz.

Når det er kommet flere elbiler på veiene er det ifølge forsikringsselskapet også en økning i behov for batterilading og transport av bil med flatt batteri.

Mariannes podcast feiret ettårsdag

Marianne Lovise Strand har det siste året laget podcaster, som stadig blir mer populære.   Foto: Privat/innsendt

Det gjorde i alle fall Marianne Lovise Strand fra Sortland. I en pressemelding skriver hun at podcasten «Marianne møter mennesker» feiret ettårsdag 1. april. Det var en drøm om å ha en egen radiokanal som var drivkraften og koronatiden er blitt brukt til å realisere drømmen gjennom podcasten, forteller hun i pressemeldingen.

Avtaleboka var full da Norge stengte ned sist vår, men for henne, som for mange andre, nærmest over natten ble avtalene kansellert og dermed falt også inntektene bort.

– Jeg er frilansjournalist og i tillegg har jeg siden 2012 også arbeidet med å arrangere små og store eventer. Plutselig ble det bråstopp på det meste og da måtte jeg bare finne på noe positivt å bruke tida mi til, sier Strand.

I løpet av det siste året har hun ukentlig kommet med nye avsnitt og hun nærmer seg 50 innspilte podcaster.

Motiverende

Strand forklarer at det er veldig motiverende å jobbe med det hun nå gjør.

– Jeg har enda ikke opplevd at noen sier nei når jeg spør, sier.

Stadig legges nye navn til lista over aktuelle kandidater til et møte og en podcast. Hun forteller at det står over 50 navn på lista for øyeblikket.

Gjestene henter hun fra flere hold. Det er både kjendiser og folk i gata som har blitt viet oppmerksomhet av Marianne i løpet av det siste året. Hun nevner navn som Maria Solheim, Unni Wilhelmsen, fotografen Trym Bergsmo og synske Elisabeth Gimsøy. Hennes første gjest var Linn Elise Rølvåg fra Sigerfjord, vinneren av serien ANNO i 2016, opplyser hun.

En del av gjestene har også delt sterke historier med henne og lytterne. Strand forteller om gjester som har fortalt om hvordan det å miste et barn, og det å kjempe seg gjennom alvorlig sykdom og rusproblemer.

Delt historier

Noen av gjestene i «Marianne møter mennesker» har delt sterke historier om det å miste et barn, eller hvordan de greide å komme gjennom alvorlig sykdom eller rusproblemer. De har delt hvordan de klarte å finne tilbake til livsgleden igjen, noe som igjen kan hjelpe andre som sliter.

Samtidig trekker Strand, som har jobbet som journalist siden 1989, frem at det fremover kan bli aktuelt å gjøre noen av podcastene på engelsk. Gjestene hennes har vært fra flere ulike land. Hun har også brukt seg selv, gjennom å reflektere over dagsaktuelle tema. I tillegg har kollega Wenche Sørlie Hamremoen, som er terapeut, hatt samtaler om tema innen fysiske og psykiske utfordringer.

Hun forteller om et mål med podcasten om å motivere, inspirere, i tillegg til å løfte frem gode historier og mennesker.

– Å lage podcast er svært givende. Jeg får fortsette med å utvikle meg som journalist og finner stor glede og inspirasjon i å jobbe med dette, forteller hun, samtidig som hun i pressemeldingen trekker frem at inntekten mest kommer i form av glede og ny kunnskap, men heldigvis for henne, har også hennes gamle oppdragsgivere begynt å kjøpe hennes tjenester igjen.

Nytt selskap på Teigan

Firmaet Teigan AS er registrert i Brønnøysundregistrene. Bedriften har forretningsadresse på Teigan og Kristian Green er daglig leder.

Styrets leder er Anna Hultgren Olsen. Med se gi styret har hun Karen Sofie Hultgren Olsen, Mathilde Winther og Frank Kaspersen. Selskapet har 30.000 kroner i aksjekapital. Formålet er gårdsdrift, produktutvikling, sirkulære produkter, opplevelse, oppfinnelser og innovasjon.

Avslutter volleyballsesongen

Norges Volleyballforbund stryker inneværende sesong i Mizunoligaen, skriver NRK Troms. Sesongen ble avsluttet 23. mars på grunn av koronarestriksjoner. Det vil ikke kåres en sesongmester og ingen lag rykker ned.

NM finalene i år utsettes til september /oktober.

BK Tromsø har en rekke spillere fra Vesterålen på laget. Laget opplyser på sin Facebook-side at volleyballsesongen dermed er over for deres toppidrettsutøvere, men at de ser frem til sesongstart og den historiske cupfinalen mellom BK Tromsø Elite Damer og Koll Volley.

Vil ikke forlenge 50-sone på Dverberg

Statens vegvesen vil ikke forlenge 50-sonen på Dverberg sørover fra bygda. Det fremkommer i et brev sendt til John-Are Næss, som har tatt opp saken.

Næss fikk heller ikke støtte for sitt forslag hos veieier Nordland fylkeskommune. Veistrekningen det handler ligger på fylkesvei 82 og strekker seg sørover fra bygda.

Gjennom selve Dverberg er det 50-sone, mens det både sør og nord for bygda er en strekning med 60-sone før fartsgrensen øker til 80 kilometer i timen. Kommer du sørfra, går hastigheten fra 80 til 70 kilometer i timen, før du kommer til 50-sonen. Det betyr at det er ulik hastighet på denne strekningen alt etter hvilken retning du kjører.

– For en tid tilbake så flyttet Statens vegvesen 50 km-skilt lenger inn i bebyggelsen på Dverberg, og med det så holder trafikantene høyere fart lengre. Vi vil ha skiltingen tilbake slik den var, skrev Næss i brevet til Nordland fylkeskommune.

Fylkeskommunen ville ikke gjøre endringer, men sendte saken over til Statens vegvesen som er skiltmyndighet. Nå foreligger svaret.

– Vi har vurdert henvendelsen din og vi kan ikke se at det er grunnlag for å utvide grensen for tettbygd strøk og forlenge 50-sonen. Strekningen hvor 50-sonen søkes forlenget har i dag fartsgrense 60. Fartsgrense 60 brukes i hovedsak på veger med mange avkjørsler, mye gang/sykkel-aktivitet langs vegen og randbebyggelse, skriver seksjonssjef Jan Åge Karlsen i brevet til Næss.

Viderefører ordning med utleie av hytter

Guvåghytta på sommerstid.  Foto: Ragna Renna

Vesterålen Turlag har besluttet å videreføre ordningen med at de leier ut hytter som egne enheter for sommersesongen.

Det melder turlaget i en pressemelding.

Dette betyr at hovedhytter og sikringshytter leies ut hver for seg og eksklusivt for de som booker. Dermed vil gjester ha kontroll på hvem de omgås med når de besøker hyttene.

– Vi valgte å allerede nå ta denne beslutningen, slik at de som ønsker å bestille hyttebesøk til sommeren kan gjøre det, sier styreleder Trond Løkke.

Løkke sier at det er mye som er usikkert med hensyn til smittesituasjonen fremover, men å kunne leie hele hytta er en trygg og god løsning både for gjestene og for turlaget.

Turlaget understreker at de til enhver tid gjeldende nasjonale føringene selvsagt vil avgjøre hvor mange det er lov til å samle på hyttene.

– Den som booker hytta må vurdere om det er greit å ta med seg nære eller fjerne venner ut fra de til enhver tid gjeldende smittevernrådene. Slik man må gjøre om man samles i eget hjem, melder turlaget.

Skadet hund observert på Grytting

Fredag ettermiddag melder politiet i Nordland på Twitter at det er observert en skadet hund ved Grytting barnehage i Hadsel kommune.

Hunden skal være av rasen dansk-svensk gårdshund og halter på venstre bakben.