Hedret mangeårige ansatte

Fra venstre: Geir Jensen, Lill-Hege Nilsen, Karl Peder Haugen, Sture Jacobsen, Dagrunn Andersen, Venke Helen Johansen, Wenche Pedersen, Grethe P. Olsen (40 år i kommunen) og Kari Anita Paulsen. Disse var ikke til stede: Indrid Elise Falkseth, May-Heidi Knutsen, Vivi Stavem og Vivan Karlsen.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Under forrige kommunestyremøte i Sortland hedret kommunen 13 av kommunes medarbeidere som har vært ansatt i kommunen over mange år.

Tolv av disse har vært ansatt i kommunen i 25 år, mens den trettende har vært ansatt i 40 år.

– Vi ser svært takknemlig over at dere har valgt Sortland kommune som arbeidsgiver og at dere har trivdes så godt at dere har vært her over så mange år. Det er utrolig viktig at vi har ansatte som bidrar til kontinuitet og kvalitet, og som er med på å gi innbyggerne en trygg og god kommune å bo i, sa ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp).

Nord Universitet har forkastet et tilbud om leieavtale med Hurtigrutens Hus

I saksframlegget som skal behandles av styremøtet i Hurtigrutens Hus KF 3. desember står det at Nord universitet også har fått tilbud om å leie andre lokaler på Stokmarknes.

Universitetet har også gjort det klart at de ønsker seg større lokaler. Derfor blir det foreslått for styremøtet i Hurtigrutens Hus KF, som er 3. desember, at selskapet skal sette av 4,2 millioner til investeringer. Ifølge innstillingen kommer ikke disse investeringene nødvendigvis til å betale seg i den foreslåtte leieperioden på fem til syv år, men på lengre sikt blir det vurdert som en svært god investering hvis leieforholdet forlenges.

Det understrekes også at det å tilby lokaler til høyere utdanning på Stokmarknes er ett av to vedtatte formål med Hurtigrutens Hus.

I det opprinnelige avtaleforslaget, som Nord universitet har avvist, ble det lagt opp til at investeringen skal være lønnsom i leieperioden som blir avtalt.

Satser på barnevennlig sykehus


Bilde som viser anestesisykepleiere og barn med maske.

I forbindelse med prosjektet, har Barneklinikken arrangert en rekke bilder av barn som skal gjennom ulike behandlinger ved sykehuset. Her på operasjonsstua.

Prosjektet «Et mer barnevennlig sykehus» springer ut fra Barneklinikken ved Nordlandssykehuset. Målet er å unngå at barn og unge opplever mer smerte og redsel enn nødvendig i forbindelse med medisinske prosedyrer og behandling ved sykehuset.

Barneklinikken arbeider spesielt med fire områder de mener vil kunne gi en stor forbedring for barn og unge som er pasienter på sykehuset.

  • Unngå bruk av unødvendig fastholding og tvang.
  • Utvikle mer barnevennlige rutiner for blodprøvetaking, bruk av kanyle og innsetting av sonde, med mer.
  • Egen informasjon tilrettelagt for barn og ungdom som skal til undersøkelse og behandling på sykehuset.
  • En maskot for Nordlandssykehuset etter modell av «Rasmus fra Riksen». Dette er et kommunikasjonsverktøy som skal gjøre det lettere for helsepersonell å forberede og forklare prosedyrer for barn.

Klinikken har blant annet fått arrangert bilder av barn og helsepersonell på operasjonsstua, ved dagkirurgien og på MR. Bildene skal skrives ut og lamineres, slik at barna som skal gjennom disse prosedyrene skal kunne kjenne igjen rommene, medisinsk utstyr og personell i farget uniform.

Barneavdelingen med BUP CL (BUP i sykehus)* har siden 2018 jobbet målrettet med forbedring av barns opplevelse av å være på sykehus. Forbedringsarbeidet foregår i samarbeid med klinisk kjemisk lab., Anestesiavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og Ungdomsrådet.

Prosjektet stoppet opp i mars på grunn av koronapandemien, men heldigvis er det mange som nå igjen arbeider for å komme videre med prosjektet.


350 virksomheter har garantert for 1.100 læreplasser

Med Nordlandssykehuset i boks, har Nordland fylkeskommune fått garantier for over 1.100 læreplasser.

I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune, opplyses det at Nordlandssykehuset har garantert for 14,5 nye læreplasser. Institusjonen er den siste av i alt 350 virksomheter som har stått bak garantien om læreplassene i fylket.

Dette skaper også jubel blant politikerne. I pressemeldingen sier fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen fra Arbeiderpartiet, bedriftene er utrolig viktig for at prosjektet med å gi ungdom yrkesrettet utdanning skal lykkes.

– Jeg er så glad for å ha Nordlandssykehuset med på laget. De har alltid vært en bunnsolid læreplassbedrift, sier hun.


Vei stengt etter at steiner raste ned i veien

Ifølge politiet er det ingen tegn til at biler er tatt av raset. Den største steinen som er rast ned, er omtrent en meter i diameter. Myrlandsveien er foreløpig stengt inntil videre. Det er ikke ønskelig med publikum inne i rasområdet siden det skal vurderes faren for om det kan kommer flere ras.

Ifølge Lofotposten var det en person som kjørte forbi raset som varslet om hendelsen. Der opplyses det for øvrig at det "kun", er noen steiner som har rast ned i veien, og at det derfor ikke betegnes som et steinras.

Lofoten Det har gått et ras over Myrlandsveien/fv 7594. Ingen tegn til at biler er tatt av raset. Største steiner er ca en meter i diameter. Videre varsling er utført slik at rydding iverksettes.

Nyttårskonsert også for unge

Siden 1994 har Hærens musikkorps gledet mange med sine tone i forbindelse med årsskiftene. Også i 2021 blir det nyttårskonserter. Men nytt av året er at det i 2021 også blir nyttårskonsert for unge. Den kommer riktignok ikke til Vesterålen denne gangen, men blir avholdt i Harstad 30. januar. Om engasjementet er stort nok, kan det bli aktuelt med en turné ved neste anledning, skriver arrangørene i en pressemelding.

Ifølge meldingen skal korpset spille seg gjennom dataspillmusikk, BlimE-låten, Grieg, Flåklypa-medley og klassiske smakebiter. Det er Sunniva Håkestad Eliassen fra Finnsnes som skal være solist.

Krever satsing på distriktene

Fagforbundet ber den norske regjeringen om å ha større satsing på distriktene i tiden som kommer. Det kommer frem av en uttalelse fra Fagforbundet, sendt til media og signert av nestleder Age Bergquist.

Organisasjonen mener at dagens politikk bidrar til sentralisering og svekker handlingsrommet til kommunene. De skriver at det stadig kuttes i overføringene til kommunene og fylkeskommunene, som svekker kollektivtilbudet og distriktene som rammes av kuttene.

– Som beboer i distriktene bør man ha et likeverdig tilbud som i de bynære områdene. Alle må få den transporten de trenger. Distriktene skaper arbeidsplasser over hele landet. Om det er utvinning av råstoff lokalt, eller videreutvikling av råstoff på andre plasser, så er det mye ressurser i distriktene, påpeker Fagforbundet i uttalelsen.

De etterlyser en ny kurs, med lus i husene og trygghet for dem som bor der.

Stenger vannet mandag

Mandag fra 09:00 til 12:00 stenger Sortland kommune vannet i Søndre Frydenlund Allé, mellom Åsveien og Vesterålsgata.

Det melder kommunen på sin hjemmeside.

Årsaken til vannavstengingen er planlagte utbedringer.

Lanserer digital julekalender i Hadsel

På tirsdag 1. desember er det premiere for Hadsel kommunes egen digitale julekalender. Bak lukene hver dag fram til julaften skjuler det seg små videosnutter laget lokalt i kommunen ved hjelp av blant annet barnehager, kulturskolen, kor og korps. Det skriver kommunen på sine hjemmesider.

Tanken er å kunne bringe førjulsstemning inn i stuene til folk, i en tid der isolasjon og ensomhet er en enda større utfordring enn "vanlige" mørketider. Prosjektet har vært mulig å sette i gang takket være tilskudd fra Fylkesmannen, opplyses det.

Godbitene i kommunens julekalender legges fortløpende ut hver morgen på kommunens Youtube-kanal, og det vil også linkes til dem fra kommunens Facebook-side.

– Ettersom den viktigste målgruppen for disse daglige lyspunktene er kommunens eldre, og at denne delen av befolkningen ikke er den mest aktive på Facebook og Youtube, jobbes det med løsninger for å sikre at flest mulig får sett mest mulig av det som legges ut, skriver Hadsel kommune.

Parallelt med den digitale julekalenderen har det blitt lagt opp til en rekke konserter og aktiviteter i adventstiden, under arbeidstittelen "fysisk julekalender".

Men koronasituasjonen, og de siste ukers innstramminger, har naturlig nok redusert dette opplegget betraktelig.

Har oppnevnt settefylkesmann til Lapphaugen-klage

Som VOL omtalte tidligere denne uken, har Fylkesmannen i Nordland bedt kommunal- og moderniseringsdepartementet om å oppnevne settefylkesmann i klagesaken om Lapphaugen på Sortland. Dette fordi Fylkesmannen i Nordland ble vurdert til å være inhabil.

Nå er settefylkesmann på plass. Det opplyser kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Sortland kommune 17. november.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke merknader til fylkesmannens habilitetsvurdering, og oppnevner med dette Fylkesmannen i Trøndelag til å behandle og avgjøre saken, skriver departementet.

De skriver videre at på grunn av svært lang saksbehandlingstid i Troms og Finnmark, er kommunal- og moderniseringsdepartementet i en periode på seks måneder nødt til å fordele settefylkesmannssaker fra Nordland til andre embeter.

Får penger til utslippsfrie hurtigbåter

Nordland fylkeskommune har sammen med Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark fått tildelt 55,9 millioner kroner til utvikling av nye, utslipssfrie hurtigbåter. Det var Miljødirektoratet, gjennom sitt prosjekt Klimasats, som offentliggjorde nyheten.

I en pressemelding fra regjeringspartiet Venstre, sier stortingskandidat Ida Gudding Johnsen at dette er et spennende prosjekt. Målet er på sikt at nordlendingene skal kunne reise mer miljøvennlig.

Pengene skal øremerkes designfasen i et større utviklingsprosjekt, der designene skal passe inn i hurtigbåtsammenheng, melder Gudding Johnsen.

- Fremover må båtreisene ble utslippsfrie. Dagens teknologi muliggjør ikke dette i alle samband, blant annet i Nordland, påpeker Gudding Johnsen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn trekker i den samme meldingen frem at hurtigbåtene ligger i toppen når det gjelder utslipp per kilometer passasjerene reiser.

- Det er et betydelig potensial for kutt i utslipp. Derfor støtter regjeringen denne, sier han.

Overrakte båretepper til fødeavdelingen

Torsdag denne uken ble fødeavdelingen ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes overrakt to håndlagde båretepper fra Holmsnes og Sandnes Sanitetsforening.

Det skriver Nordlandssykehuset i en pressemelding.

Teppene skal brukes på kjølesengen, hvor barn som dør under fødsel eller i mors liv, blir lagt. Det minste teppet fødeavdelingen fikk skal brukes til barn som dør tidligere i svangerskapet.

– Dette er en gave som er gitt med varmt hjerte og omsorg, men som vi håper dere sjeldent får bruk for, ble sagt under overrekkelsen.

To håndlagde båretepper ble denne uken gitt Fødeavdelingen i Vesterålen. Fra Venstre: Lisa Jakobsen, Greta Flusund, Heidi Nikolaisen, Anne E. Solsem og Grete Fillingsnes.  Foto: Nordlandssykehuset

Får tildelt 88.800 kroner

Melbo IL kan vente seg 88.800 kroner inn på konto en av de nærmeste dagene.

Det melder Norges Fotballforbund (NFF) på fotball.no.

Pengene kommer fra Norges Fotballforbund og er kompensasjon for tapte inntekter i forbindelse med NM for menn, en turnering som ikke ble arrangert i 2020 på grunn av korona.

Ifølge artikkelen på fotball.no er det styret i NFF som har bestemt at klubbene i 2. divisjon og 3. divisjon (nivå 3 og 4) skal få kompensert tap av inntekter de ville hatt i forbindelse med cupens første tre runder, der lagene fra det nivået oftest har hjemmekamper.

I alt er det 89 klubber som skal dele 7,9 millioner kroner, som NFF har mottatt fra myndighetene. Pengene deles likt, som betyr at 88.800 kroner tilfaller hver av de 89 klubbene.

Torget i Bø er solgt

Næringseiendommen Torget i Bø.  Foto: Tommy Hansen

VOL skrev i august at eiendommen Torget på Vinje i Bø var lagt ut for salg. Daglig leder Frode Josefsen i Bø Eiendom uttalte da at formålet med salget var å skaffe frisk egenkapital til kjøp eller bygging av nye lokaler til liftutleiefirmaet han også driver.

Næringseiendommen, som blant annet huser biblioteket i Bø og Bromles Kiosk & Grill/Diner har et bruksareal på 757 kvadratmeter. På Finn lå eiendommen ute med en prisantydning på 3,1 millioner.

Josefsen bekrefter overfor VOL at eiendommen nå er solgt, uten å røpe hvem kjøper/kjøperne er.

– Jeg håper at alt det formelle skal være på plass på denne siden av årsskifte, uten at jeg kan garantere det. Før dette er i boks kan jeg ikke røpe hvem kjøper er, eller hvilke intensjoner denne har for kjøpet, sier han i en kort kommentar til salget.

Gratulerte Bodø/Glimt

GRATULERTE: Søndag kunne Bodø/Glimt juble etter å sikret seriemesterskapet i 2020. Kommunestyret i Andøy gratulerer laget med bragden.  Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Søndag ble det klart at Bodø/Glimt vinner eliteserien i fotball for herrer. Et ellers sindig kommunestyre i Andøy lot seg rive med i jubelen.

Helt på tampen av mandagens møte, sluttet et enstemmig kommunestyremøte seg til følgende gratulasjon, ført i pennen av Kjell-Are Johansen:

«Kommunestyret i Andøy ønsker å gratulere Fotballklubben Bodø-Glimt med årets seriemesterskap.

Vi er stolte over at ett nordnorsk fotballag endelig tar seriemesterskapet hjem til Nord-Norge og Nordland. Og da er det ekstra flott at det ble Bodø-Glimt.

En slik prestasjon er med på å bygge stolthet til fylket vårt, og setter hele Nordland på kartet.

Dette er en flott opptrapping mot Bodø 2024, kulturhovedstad.

Vi ser frem til å følge dere i kvalifiseringen til Champions League til neste år.

Ha en fantastisk feiring, og lykke til med resten av sesongen.»

Avlyser julegrantenning

Alsvåg Vel melder om at årets program vedrørende julegrantenningen i Alsvåg blir avlyst på grunn av den pågående pandemien.

Disse sakene blir behandlet i hovedutvalget for oppvekst i Hadsel

I møtet 25. november skal hovedutvalget for oppvekst behandle følgende saker:

Forbud mot engangsplast: 25. mai vedtok kommunestyret, som en del av klima- og energiplanen for Hadsel Kommune, at bruk av engangsplast skal forbys i alle kommunale virksomheter. Miljørådgiver i kommunen, Terese Nygård, har lagd en plan for hvordan dette vedtaket skal gjennomføres, som kommunedirektør Ole Morten Teigen innstiller på at utvalget vedtar.

Miljøkrav til byggeprosjekter: Kommunen har foreslått nye miljøkrav som skal stilles til entreprenører i byggeprosjekter. Kommunedirektøren innstilles på at forslaget vedtas av Hovedutvalg Teknisk 24.11 og av Hovedutvalg Oppvekst 25.11, før det sendes videre til kommunestyret for behandling i møtet 10.12.

Styringsdokument 2021-2024/budsjett 2021: Kommunedirektøren har lagt fram forslag til styringsdokument og budsjett, og understreker at «budsjettdisiplin blir bare mer og mer viktig i årene fremover, og må skjerpes enda mer enn det har vært så langt». Kommunedirektøren poengterer spesielt at Covid-19 har hatt stor betydning for både økonomien og driften til kommunen i år. Budsjettet behandles i kommunestyret 10.12.

Utvikling av nærmiljø: Kommunedirektøren legger fram et forslag til en forsøksordning kalt Attraktive nærmiljø. Det vises til at flertallet i kommunestyret tidligere har vedtatt å opprette et fond som skal bidra til prosjekter utenfor de store tettstedene i kommunestyret. Hvis en forening, en enkeltperson eller gruppe av naboer vil gjennomføre gode tiltak for næringslivet, skal fondet kunne gi støtte til å gjennomføre disse. Kommunestyret går inn for at tiltaket blir sendt videre til formannskapsmøtet 26.11 og kommunestyremøtet 10.12.

Videreutvikling av Hadsel folkebibliotek: Kommunedirektøren har lagt fram flere forslag til hvor biblioteket kan plasseres i framtiden. Disse er omtalt i en egen artikkel i denne utgaven av VA.

129 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – fem flere enn dagen før

21 av pasientene får respiratorbehandling. Det er tre flere enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt søndag.

104 av koronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst, 13 er innlagt i Helse vest, åtte er innlagt i Helse Midt-Norge og fire er innlagt i Helse nord.

Søndag var det registrert 32.349 koronasmittede personer her i landet, ifølge foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

(©NTB)

(NTB) NTB

Sogndal vant og forsinket Tromsøs gullfest

Dermed må Tromsø vente iallfall til søndag med å feire opprykk. Da trenger de et poeng mot Raufoss for å kunne slippe jubelen løs.

Det var Leo Cornic som førte Grorud i ledelsen da han dunket ballen i mål fra kort hold etter 18 minutter, men scoringer av Kristoffer Hoven og Michael gjorde at laget fra saftbygda satte press på Lillestrøm.

Sogndal ligger nå på 3.-plass med 50 poeng, to bak kanarifuglene fra Romerike som har en kamp til gode.

Tabelljumbo Kongsvinger holdt liv i håpet med 3-2-seier over Stjørdals-Blink i en dramatisk kamp, mens nestjumbo Øygarden slo Sandnes Ulf 2-1. Strømmen tok også viktige poeng i bunnstriden med 3-1 over Ull/Kisa, mens det ble 1-1 mellom Ranheim og HamKam.

Dramatikk

Kongsvinger havnet under mot Stjørdals-Blink på Gjemselund, men snudde kampen og ledet 2-1 da det gjensto sekunder. En ellevill overtidsscoring av Blink sørget imidlertid for 2-2, og da trodde alle Kongsvinger var dømt til nedrykk. Men helt på tampen dukket Christian Røer opp og sikret 3-2 for Kongsvinger, som nå har 25 poeng, fem bak Grorud på kvalifiseringsplassen.

I Ranheims møte med HamKam tok trønderne ledelsen etter halvtimen. En corner fra Erik Tønne endte opp hos Ole Sæter, som kranglet inn ledelsen. Men det holdt ikke inn, for et kvarter før slutt dukket Kristian Eriksen opp og sikret uavgjort for de hvite og grønne.

HamKam har tatt sjumilssteg siden Kjetil Rekdal tok over klubben, men formen har jevnet litt mer ut i det siste. Nå står Hamar-klubben med 35 poeng og innehar 9.-plassen. Det er tre poeng opp til Sandnes Ulf på kvalifiseringsplass.

Mer overtidsjubel

Det ble overtidsjubel fra Øygarden tente et liv i håpet om fornyet kontrakt. Peter Sørensen Nergaard ble matchvinner for Mons Ivar Mjeldes menn, som vant 2-1, og nå står med 27 poeng – tre bak Grorud på kvalifiseringsplassen.

Tidligere søndag vant Strømmen klart mot Ullensaker/Kisa. I likhet med Stjørdals-Blink og Jerv er laget ett poeng foran Grorud.

(©NTB)

(NTB) NTB

Festdeltakere anmeldt flere steder i landet

Politiet i Oslo avsluttet ved 2-tiden natt til lørdag en fest på Grünerløkka med tolv deltakere.

– Det ble bare denne ene festen. Ingen andre er anmeldt, og det er gledelig. Det tyder på at folk tar reglene alvorlig, og det er vi glade for, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Hun sier det har vært en veldig rolig natt i hovedstaden sammenlignet med det de er vant til på en normal natt til lørdag.


– Det er tydelig at skjenkestoppen har en effekt, sier Skott.

To fester i Tromsø

Politiet i Tromsø avsluttet også to fester med henholdsvis 11 og 15 deltakere.

– Både arrangører og festdeltakere blir anmeldt, sier operasjonsleder Rune Nilsen i Troms politidistrikt til NTB lørdag morgen.

I likhet med Line Skott understreker han at de fleste ser ut til å være flinke til å følge smittevernreglene og at natten ellers har vært stille.

– Men vi må jo dessverre reagere når stoda er slik som den er i kongeriket, sier Nilsen.

Både Oslo og Tromsø har innført lokale regler som forbyr mer enn ti personer å samles i private hjem.

– Altfor mange

I Askim fikk politiet i 1-tiden også melding om fest.

– Det var 26 godt voksne på denne festen. Vi anså dette som et privat arrangement og da er det altfor mange som deltok i hensyn til smittevernloven, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Sørøst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

– Samtlige 26 festdeltakere ble anmeldt for brudd på smittevernloven, legger han til.

I Nannestad brøt Øst politidistrikt bryte opp en privat fest i et vel-lokale like før klokken 20 fredag kveld, skriver NRK.

– En deltager og en arrangør blir anmeldt. Det har vært anslagsvis 30 personer der, både barn og voksne, og på en måte som ikke tilfredsstiller kravene med tanke på smittevernet, sier operasjonsleder Sveen til kanalen.

(©NTB)

(NTB) NTB

Sture Pedersen i Dagsrevyen

Etter at Bø-ordfører Sture Pedersen var gjest i Debatten på NRK1 torsdag, er det duket for opptreden på Dagsrevyen lørdag kveld.

Dette ifølge Bladet Vesterålen.

NRK var på besøk i Bø i to dager, og vi vil da få resultatet av dette på skjermen lørdag kveld.

Ifølge Pedersen har de fulgt ordføreren både på jobb og privat i løpet av dagene de var på besøk.

Utforkjøring på Stokmarknes

En bil kjørte fredag kveld utenfor veien på Børøya på Stokmarknes.

Etter det VOL kjenner til kom bergingsbil raskt til stedet og veien er nå ryddet.

VOL har vært i kontakt med operasjonssentralen i Nordland politidistrikt, som ikke hadde fått melding om utforkjøringen.

Det meldes om svært glatte veier i regionen.

  Foto: Innsendt

Vil ikke prioritere busskur i Alsvåg

Innbyggerne i Alsvåg vil ha busskur ved krysset mellom Alsvågveien og Meløyveien, står det å lese i Øksnesavisa. Monica Mortensen har sendt forespørsmål om å sette opp busskuret, men har blitt avvist av fylkeskommunen om at det ikke blir prioritert. I stedet anbefaler fylkeskommunen at skolebarn som skal til Myre, går til Alsvåg skole og tar bussen derfra.

- Hvis de mener at ungene skal gå til Alsvåg skole, så er det jo ikke busskur der heller. Det blir våte uansett hvor de står, sier Mortensen til Øksnesavisa.

Greiner skaper elgfare i Bø

Bø kommune har mottatt noen henvendelser om at det ligger greiner langs fylkesvei 820 og 811. Dette tiltrekker seg elg og har tidvis skapt potensielt farlig situasjoner, skriver kommunen på sin nettside.

Bø kommune har kontaktet fylkeskommunen, og de har lovet at de skal følge opp saken.

Havbåra sjøsatt

Den nye båten til Gudmund "Bror" Rognan ble sjøsatt tirsdag i denne uken, skriver Øksnesavisa. Båten er 19 meter lang, med en bredde på åtte mter. Havbåra har 42 containere, en oljetank med plass til 15 kubikk, en ferskvannstank og en vannballast som rommer 8,7 kubikk.

Søker etter ny nedbørsobservatør

Nedbørsstasjonen i Alsvåg har vært i sving i 65 år. Den er en av 220 manuelle nedbørstasjoner i Norge. Siden observatøren i Alsvåg har gitt seg, ser Meteorologisk institutt etter en ny observatør, skriver Øksnesavisa. Ifølge avisen ser de spesifikt etter en person fra enten Alsvåg eller Sørvågen.

Vil ha svar på russpørsmål

Tirsdag ble det avholdt pressekonferanse med politi, ordfører, kommunedirektør og barnevernet i Sortland kommune der det ble orientert om en alarmerende utvikling i bruk av alkohol og narkotika blant ungdom.

I den forbindelse har Sortland Høyre stilt noen spørsmål til driftsutvalget som de ønsker svar på. Årsaken til at partiet ønsker informasjon er at de ønsker å sette inn tiltak.

«Blant annet ble det i januar 2019 tatt initiativ til et tverrfaglig møte for å få kunnskap om hvilke tiltak som burde settes i verk. FAU ved Sortland Ungdomsskole har også flere ganger bedt kommunen om et samarbeid om forebyggende tiltak», skriver Høyre til driftsutvalget.

Partiet mener at politisk nivå i kommunen burde vært orientert om utviklingen i narkomiljøet og ønsker derfor svar på følgende spørsmål:


  • Når ble Sortland kommune klar over utviklingen i rusmiddelbruk?
  • Hvorfor har ikke politikerne blitt orientert om situasjonen?
  • Hvordan er det tenkt at politisk nivå skal involveres fremover?
  • Hvilke tiltak er satt i gang?
  • Kunne ungdomsmillionen som ble avsatt i budsjett for 2020 vært brukt på tiltak for å motvirke denne utviklingen?
  • Er det eventuelt noen av disse tiltakene man nå ser bør prioriteres i budsjettet for 2021?

Stenger vannet i deler av Sortland.

Torsdag 19. november mellom kl. 09.00-12.00, blir det vannavstenging i Søndre Frydenlund Allé, mellom Tore Hunds vei og Vesterålsgata. Årsaken er, ifølge Sortland kommune, planlagte utbedringer.

Når vannet er tilbake, ber kommunen abonnentene om å åpne en kran med kaldt vann så nært vanninntaket som mulig, og la det renne til vannet er klart.

MS Hanøy tilbake i drift

Mandag gjennomførte Boreal et fartøybytte, der MS Ingøy tok over for MS Hanøy og betjente ruten ut dagen.. Tirsdag formiddag melder Boreal at MS Hanøy tar opp ruten igjen fra kl. 14.20.

Adventsutstillingen åpner 21. november

Jørun Drevland, Ann-Helene Iversen, Britt Aina Sundbø, Eva C. Nilsen og Svein Bjorbekkmo.   Foto: Innsendt/Kunstnerhusets venner

Det blir utstilling i Kunstnerhuset på Sortland også denne adventen. Det melder Kunstnerhusets Venner i en pressemelding.

Fremtiden til Kunstnerhuset har vært debattert den siste tiden, etter at kommunestyret bestemte seg for å selge huset. Likevel kommer det til å bli utstilling i adventen også i år. Dette blir også den siste utstillingen mens huset er på kommunale hender.

Utstillingen åpner 21. november og er åpen hver dag frem til 29. november, heter det i pressemeldingen.

- Vi håper de som har et forhold til huset vil komme og glede seg over dette vakre huset som er en del av Sortlands historie, skriver Kunstnerhusets Venner.

Frakter turbinbladene på tirsdag

Tirsdag skal Fortum etter planen frakte de nye turbinbladene til Ånstadblåheia vindpark.

Som kjent er det to av turbinbladene som har fått skader allerede etter kort tid i drift i vindparken. Nå er altså tiden kommet til å skifte dem ut.

Ettersom modifikasjoner av veiene på Sortland nå er ferdig, kan turbinbladene nå fraktes til parken for utskifting. Ifølge en e-post fra Fortum, skal utskiftingen foregå så snart været tillater selskapet å gjøre det på en sikker og effektiv måte.

Frem til utskiftingen er gjennomført, er sikkerhetssonen utvidet rundt de to skadde bladene.