Fargerik klynge på Kleiva

nyhetsstudio

Kan akvakultur, fiske og landbruk samarbeide og dele på kompetansen? Ja, mener Sortland VGS avdeling Kleiva som ønsker å starte opp en såkalt blågrønn kompetanseklynge. Tiltaket roses av regionrådet, som tror det på sikt vil bey flere arbeidsplasser i regionen.