Vil ikke forlenge 50-sone på Dverberg

Statens vegvesen vil ikke forlenge 50-sonen på Dverberg sørover fra bygda. Det fremkommer i et brev sendt til John-Are Næss, som har tatt opp saken.

Næss fikk heller ikke støtte for sitt forslag hos veieier Nordland fylkeskommune. Veistrekningen det handler ligger på fylkesvei 82 og strekker seg sørover fra bygda.

Gjennom selve Dverberg er det 50-sone, mens det både sør og nord for bygda er en strekning med 60-sone før fartsgrensen øker til 80 kilometer i timen. Kommer du sørfra, går hastigheten fra 80 til 70 kilometer i timen, før du kommer til 50-sonen. Det betyr at det er ulik hastighet på denne strekningen alt etter hvilken retning du kjører.

– For en tid tilbake så flyttet Statens vegvesen 50 km-skilt lenger inn i bebyggelsen på Dverberg, og med det så holder trafikantene høyere fart lengre. Vi vil ha skiltingen tilbake slik den var, skrev Næss i brevet til Nordland fylkeskommune.

Fylkeskommunen ville ikke gjøre endringer, men sendte saken over til Statens vegvesen som er skiltmyndighet. Nå foreligger svaret.

– Vi har vurdert henvendelsen din og vi kan ikke se at det er grunnlag for å utvide grensen for tettbygd strøk og forlenge 50-sonen. Strekningen hvor 50-sonen søkes forlenget har i dag fartsgrense 60. Fartsgrense 60 brukes i hovedsak på veger med mange avkjørsler, mye gang/sykkel-aktivitet langs vegen og randbebyggelse, skriver seksjonssjef Jan Åge Karlsen i brevet til Næss.

Sortland har utlyst koronastøtte til næringslivet

Nå har Sortland kommune utlyst en million kroner i koronamidler til bedrifter som har vært spesielt hardt rammet av lokale eller nasjonale koronatiltak.

står det at kommunen vil prioritere bedrifter som har vært stengt eller forhindret fra å drive normalt. Som eksempler nevner de frisører, hud- og kroppspleiebedrifter, treningssentre, serveringssteder, arrangementer og reiselivsaktører. I utlysningen på nettsiden til Sortland kommune

Bedriftene kan søke om inntil hundre prosent av de tapte kostnadene, men må dokumentere og argumentere for at inntektstapet har skjedd på grunn av pandemien. Det endelige vedtaket om hvilke bedrifter som får støtte blir gjort i kommunens driftsutvalg 25. mai 2021.

Kommunen skal dele ut rett i underkant av en millioner, og dette er støtte kommunen har fått av staten fra en pott som skal gå til å støtte næringslivet i kommuner hvor næringslivet er spesielt hardt rammet av koronapandemien.

Har ekstra strenge smitteverntiltak ved Andøya Space

Grundig planlegging og godt samarbeid med både nasjonale myndigheter og smittevernlegen i Andøy sikrer at vårens aktiviteter skal gå trygt og forsvarlig for seg fra dag én. Dette står å lese i en pressemelding.

Smittevernlege Hedda Mørchkjenner seg trygg på at Andøya Space har planlagt godt og tar smittevern på alvor.

– Når de første internasjonale deltagerne kommer denne uken vil de både bli testet før avreise fra eget land, ved ankomst til Norge og igjen etter sju døgn, forteller Mørch. – Alle skal rett i karantene ved ankomst, og de får først avslutte karantenen når alle testene har kommet tilbake negative, sier hun i pressemeldingen.

Mange av de tilreisende er allerede vaksinert mot korona, men de må likevel forholde seg til retningslinjene. Ved ankomst til Norge skal alle i «personlig karantene» hver for seg mens de venter på prøvesvar: De får hvert sitt rom med hvert sitt bad, og mat blir levert på døra.

– Alt arbeid i karantenetida må de gjøre helt alene. Får noen symptomer, vil de bli testet nok en gang.– Oppstår det et behov, har de fått beskjed om å kontakte oss slik at vi kan sørge for å skaffe det de trenger. På den måten skal de ikke ha behov for å gå i butikken i karantenetiden, forklarer prosjektleder Børje Edvardsen.

– Og selv når karantenetida er over, har vi satt krav om at de skal bruke doble munnbind om de jobber sammen, sier han.

– Dette er strengere enn de nasjonale anbefalingene, men vi ønsker å gjøre det vi kan for å sikre en trygg gjennomføring. Godt samarbeid– Det er høysesong for aktiviteter hos Andøya Space, og i løpet av april og mai vil vi få noen titalls besøkende fra både USA, Tyskland og Sverige, forteller Edvardsen.

– Vi er veldig takknemlig for den hjelpen og veiledningen vi har fått fra kommunens smitteteam, slik at vi kan gjennomføre dette på en så trygg og forsvarlig måte som overhodet mulig.

Har startet slep av arbeidsbåt i Norskehavet

  Foto: FOTO: STADT SLØVÅG/STADT SJØTRANSPORT


Kystvaktskipet Sortland er blant skipene som har deltatt i aksjonen for å bistå det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika». I uværet har arbeidsbåten «AQS Tor» falt av skipet. Onsdag kveld fikk slepebåten Stadt Sløvåg om bord en sleper i «AQS Tor» og har kunnet starte slepingen av arbeidsbåten til land i Florø. Det er selskapet selv som melder dette i en pressemelding/e-post.

- Dette er en gladnyhet av dimensjoner. Nå håper vi ferden inn blir så grei som mulig, sier teknisk sjef Kristian Hjertvik i AQS AS i pressemeldingen.

Kystvaktskipet Sortland var et av flere skip som mandag og tirsdag var med i prosessen for å hindre at «Eemslift Hendrika» skulle synke. Skipet driver fortsatt rundt og Kystverket melder på sine nettsider at de frykter skipet kan drive på land i natt.

Lasteskipet er forlatt av mannskapet og driver ifølge NTB rundt i Norskehavet. NTB melder at arbeidsbåten har en verdi på 66 millioner.

Selskapet melder at de skal sende en av sine egne båter for å bistå med å få arbeidsbåten transportert fra Førde til Kolveried. I den samme meldingen opplyser daglig leder i Moen Marin AS at båten forhåpentligvis snart vil være i drift igjen og i operasjon for oppdrettere langs Norskekysten.

FOTO: STADT SLØVÅG/STADT SJØTRANSPORT


Kystvaktskip fulgte russisk militær aktivitet i Nordområdene


KNM Thor Heyerdahl har tilbragt deler av påsken i Barentshavet for å følge russisk militær aktivitet i norske nærområder. Den planlagte patruljen har bidratt til å øke norsk og alliert situasjonsforståelse i Nordområdene, skriver Forsvaret på sine hjemmesider.

8. mars forlot KNM Thor Heyerdahl marinebasen på Haakonsvern. Siden den gang har de operert langs norskekysten med spesielt fokus på Nordland, Troms og Finnmark, samt Barentshavet nord-øst av Finnmark.

− Vi har tilbragt en del tid i Barentshavet denne påsken hvor vi har brukt våre sensorer til å overvåke et russisk fareområde for missil og artilleriskyting, som ligger i umiddelbar nærhet til norsk økonomisk sone i Barentshavet, sier kommandørkaptein Lars Larsson på KNM Thor Heyerdahl.

Kommandørkaptein Lars Larsson, skipssjef KNM Thor Heyerdahl.

Den nylige operasjonen i Barentshavet er ifølge skipssjefen helt udramatisk, og en del av normalsituasjonen i Nordområdene.

− Det er helt naturlig at vi følger med på russisk militær aktivitet i våre nærområder, på samme måte som russerne følger med på norsk og alliert aktivitet i russiske nærområder, forklarer skipssjefen.

Operasjonene i nord har gått ryddig for seg. Skipssjefen rapporterer om at han har opplevd de russiske militærfartøyene som profesjonelle i fremferd ovenfor den norske fregatten.

− Vi har begge operert i internasjonalt farvann, slik vi alle har rett til i henhold til FNs havrettskonvensjon. Russerne har holdt god avstand til oss og flere ganger kalt oss opp på VHF for å sikre at vi er kjent med fareområdet, sier skipssjefen.

Søker Inn på tunet-gårder

pedagogikk: «Inn på tunet» er et tilbud for gårder eller andre interesserte som yter velferdstjenester. Arkivfoto: Per E. Knudsen 

I samarbeid med kommunene, Bodø, Meløy, Vestvågøy og Vågan skal Hadsel gjennomføres en toårig pilot for inn på tunet. Da trengs gårder.

Prosjektet skal gi barn som vokser opp i lavinntektsfamilier en aktivitets- og utdanningsmulighet de ikke får i vanlig skolegang.

Pilotprosjektet skal ha et overordnet barneperspektiv, der alle elever i grunnskolen, inkludert de sårbare barna som vokser opp i lavinntektsfamilier, skal få muligheten til å bruke Inn-på tunet gården som en læringsarena og som et sted for avlastning og fritid, sier Hadsel kommune på sine hjemmesider.


Ingen i Vesterålen eller Lødingen har dødd av korona

Ifølge Folkehelseinstituttets statistikk har ingen som har bostedsadresse i Vesterålen dødd av korona.

VG henter automatisk inn statistikk om koronaviruset til sin statistikkside, og ifølge denne siden har har totalt 137 av innbyggerne i vesterålskommunene og Lødingen vært smittet med koronaviruset.

Så mange har vært smittet i hver av kommunenene:

  • Sortland: 27
  • Hadsel: 46
  • Andøy: 25
  • Bø: 13
  • Øksnes: 22
  • Lødingen 4

I hele landet har 98.102 personer hatt koronaviruset så langt, ifølge den samme statistikken fra Folkehelseinstituttet. 24. mars var 1085 personer smittet, og dette var det høyeste antallet så langt i pandemien. 3. april, som er den siste dagen i VGs oversikt, hadde antallet registrerte smittede sunket til 692.

Vil ha flere stopp på skoleruta til Holmstad skole

I et åpent brev til Sortland kommune skriver bygdeutvalget på Frøskeland at de ønsker seg flere busskur og busslommer.

Bygdeutvalget henviser til flere brev de og andre har sendt kommunen tidligere, hvor de blant annet har ønsket seg flere busslommer og busskur langs bussruta hvor skolebussen til Holmstad skole stopper.

«I tillegg har vi sendt brev til Nordland fylkeskommune flere ganger da dere har gitt oss beskjed om å gå til veieier. Vi er klar over at Nordland fylkeskommune er eier av deler av veiene vi har omtalt, men vi håper at Sortland kommune, som er en «trafikksikker kommune», kan påvirke Nordland fylkeskommune slik at det også gjelder oss som bor i Eidsfjord. At vi får litt tryggere vei, både for skolebarn og oss andre som bor her og ønsker å benytte veien», skriver de videre i brevet de har sendt kommunen nå.

Flere sjåfører trenger bilberging

Det skriver If Skadeforsikring i en pressemelding.

Tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge viser at det var 208.428 veihjelp- og bilbergingsoppdrag dekket over forsikringen i 2020. Dette var en øking på 16.162 oppdrag fra året før.

– Selv om trafikken i samfunnet jevnt over har gått ned under koronatiden, var det svært mange ute på veiene sist sommer. Mange nordmenn på ferie i sitt eget land synes i veihjelpsstatistikken, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Clementz peker på at økning av nordmenn på norgesferie førte til en naturlig økning i antall veiassistanser, mekaniske skader og karosseriskader her til lands. Med mange på farten er også påsken høysesong for veihjelp.

If opplyser at brannen i parkeringshuset på Sola januar i fjor førte til behov for mange bilberginger. Der ble flere hundre biler etter hvert hentet ut, og mange av disse var uskadet og kjørbar.

– Veihjelp, med en egenandel på noen hundrelapper, er en del av kasko- og delkaskoforsikringen hos norske forsikringsselskaper. Ved veiassistanser er det gjerne noen årsaker som utmerker seg: Punktering, flatt batteri, startvansker, utelåsing og motorfeil, sier Clementz.

Når det er kommet flere elbiler på veiene er det ifølge forsikringsselskapet også en økning i behov for batterilading og transport av bil med flatt batteri.

Mariannes podcast feiret ettårsdag

Marianne Lovise Strand har det siste året laget podcaster, som stadig blir mer populære.   Foto: Privat/innsendt

Det gjorde i alle fall Marianne Lovise Strand fra Sortland. I en pressemelding skriver hun at podcasten «Marianne møter mennesker» feiret ettårsdag 1. april. Det var en drøm om å ha en egen radiokanal som var drivkraften og koronatiden er blitt brukt til å realisere drømmen gjennom podcasten, forteller hun i pressemeldingen.

Avtaleboka var full da Norge stengte ned sist vår, men for henne, som for mange andre, nærmest over natten ble avtalene kansellert og dermed falt også inntektene bort.

– Jeg er frilansjournalist og i tillegg har jeg siden 2012 også arbeidet med å arrangere små og store eventer. Plutselig ble det bråstopp på det meste og da måtte jeg bare finne på noe positivt å bruke tida mi til, sier Strand.

I løpet av det siste året har hun ukentlig kommet med nye avsnitt og hun nærmer seg 50 innspilte podcaster.

Motiverende

Strand forklarer at det er veldig motiverende å jobbe med det hun nå gjør.

– Jeg har enda ikke opplevd at noen sier nei når jeg spør, sier.

Stadig legges nye navn til lista over aktuelle kandidater til et møte og en podcast. Hun forteller at det står over 50 navn på lista for øyeblikket.

Gjestene henter hun fra flere hold. Det er både kjendiser og folk i gata som har blitt viet oppmerksomhet av Marianne i løpet av det siste året. Hun nevner navn som Maria Solheim, Unni Wilhelmsen, fotografen Trym Bergsmo og synske Elisabeth Gimsøy. Hennes første gjest var Linn Elise Rølvåg fra Sigerfjord, vinneren av serien ANNO i 2016, opplyser hun.

En del av gjestene har også delt sterke historier med henne og lytterne. Strand forteller om gjester som har fortalt om hvordan det å miste et barn, og det å kjempe seg gjennom alvorlig sykdom og rusproblemer.

Delt historier

Noen av gjestene i «Marianne møter mennesker» har delt sterke historier om det å miste et barn, eller hvordan de greide å komme gjennom alvorlig sykdom eller rusproblemer. De har delt hvordan de klarte å finne tilbake til livsgleden igjen, noe som igjen kan hjelpe andre som sliter.

Samtidig trekker Strand, som har jobbet som journalist siden 1989, frem at det fremover kan bli aktuelt å gjøre noen av podcastene på engelsk. Gjestene hennes har vært fra flere ulike land. Hun har også brukt seg selv, gjennom å reflektere over dagsaktuelle tema. I tillegg har kollega Wenche Sørlie Hamremoen, som er terapeut, hatt samtaler om tema innen fysiske og psykiske utfordringer.

Hun forteller om et mål med podcasten om å motivere, inspirere, i tillegg til å løfte frem gode historier og mennesker.

– Å lage podcast er svært givende. Jeg får fortsette med å utvikle meg som journalist og finner stor glede og inspirasjon i å jobbe med dette, forteller hun, samtidig som hun i pressemeldingen trekker frem at inntekten mest kommer i form av glede og ny kunnskap, men heldigvis for henne, har også hennes gamle oppdragsgivere begynt å kjøpe hennes tjenester igjen.

Nytt selskap på Teigan

Firmaet Teigan AS er registrert i Brønnøysundregistrene. Bedriften har forretningsadresse på Teigan og Kristian Green er daglig leder.

Styrets leder er Anna Hultgren Olsen. Med se gi styret har hun Karen Sofie Hultgren Olsen, Mathilde Winther og Frank Kaspersen. Selskapet har 30.000 kroner i aksjekapital. Formålet er gårdsdrift, produktutvikling, sirkulære produkter, opplevelse, oppfinnelser og innovasjon.

Avslutter volleyballsesongen

Norges Volleyballforbund stryker inneværende sesong i Mizunoligaen, skriver NRK Troms. Sesongen ble avsluttet 23. mars på grunn av koronarestriksjoner. Det vil ikke kåres en sesongmester og ingen lag rykker ned.

NM finalene i år utsettes til september /oktober.

BK Tromsø har en rekke spillere fra Vesterålen på laget. Laget opplyser på sin Facebook-side at volleyballsesongen dermed er over for deres toppidrettsutøvere, men at de ser frem til sesongstart og den historiske cupfinalen mellom BK Tromsø Elite Damer og Koll Volley.

Viderefører ordning med utleie av hytter

Guvåghytta på sommerstid.  Foto: Ragna Renna

Vesterålen Turlag har besluttet å videreføre ordningen med at de leier ut hytter som egne enheter for sommersesongen.

Det melder turlaget i en pressemelding.

Dette betyr at hovedhytter og sikringshytter leies ut hver for seg og eksklusivt for de som booker. Dermed vil gjester ha kontroll på hvem de omgås med når de besøker hyttene.

– Vi valgte å allerede nå ta denne beslutningen, slik at de som ønsker å bestille hyttebesøk til sommeren kan gjøre det, sier styreleder Trond Løkke.

Løkke sier at det er mye som er usikkert med hensyn til smittesituasjonen fremover, men å kunne leie hele hytta er en trygg og god løsning både for gjestene og for turlaget.

Turlaget understreker at de til enhver tid gjeldende nasjonale føringene selvsagt vil avgjøre hvor mange det er lov til å samle på hyttene.

– Den som booker hytta må vurdere om det er greit å ta med seg nære eller fjerne venner ut fra de til enhver tid gjeldende smittevernrådene. Slik man må gjøre om man samles i eget hjem, melder turlaget.

Skadet hund observert på Grytting

Fredag ettermiddag melder politiet i Nordland på Twitter at det er observert en skadet hund ved Grytting barnehage i Hadsel kommune.

Hunden skal være av rasen dansk-svensk gårdshund og halter på venstre bakben.

Har signert avtale om sammenslåing

I en pressemelding opplyser Polar Kraft at selskapet har signert en intensjonsavtale med selskapet Kraftriket om sammenslåing. Polar Kraft har base i Narvik.

Ifølge meldingen skal avtalen gi kundene flere fordeler og fortsatt sikre en lokal tilstedeværelse. Det trekkes frem at det skal være enkelt å være strømkunde hos selskapene.

Styreleder i i polar Kraft, Liina Veerme, trekker frem at det er flere fellesnevnere mellom de to selskapene. Ifølge henne vektlegges det lokal tilstedeværelse, lokalt eierskap og støtte til lokal idrett og kultur. Hun mener det knytter nord og sør sterkere sammen at de nå vil styrke disse fellesnevnerne.

Selskapene skal bestå som egne selskap og kundene skal beholde kundeforholdet med det selskapet de har i dag. Ifølge pressemeldingen skal fortsatt de lokale energiselskapene og kommunene stå som eiere.

Kjøper seg inn i Glomfjord Hydrogen

Troms Kraft, som er en av selskapene som har markert interesse for å kjøpe Vesterålskraft, melder i en pressemelding at de nå har kjøpt seg inn i selskapet Glomfjord Hydrogen.

Ifølge pressemeldingen har Troms Kraft kjøpt seg inn i selskapet med en eierpost på 15,3 prosent.

Konserndirektør for innovasjon og utvikling, Erling Dalberg, opplyser i meldingen at de tror hydrogen fremover kommer til å bli en viktig del av den fremtidige energimiksen. De ser på dette som en del av en strategi for å bygge Nord-Norge som en vekstregion basert på fornybar energi.

– Vi mener med dette partnerskapet at vi har gode forutsetninger for å lykkes, uttaler han.

Greenstat, NEL Fuel og Meløy Energi er de øvrige eierne av Glomfjord Hydrogen.

– Vi er spesielt glade for å få nordnorske partnere med i prosjektet, uttaler Sigurd Stormo, ordfører i Meløy.

Ingen positive hurtigtester


Tidligere i dag meldte Hadsel kommune at en skoleklasse ved Hadsel videregående, avdeling Stokmarknes, skulle koronatestes i løpet av søndagen.

Ifølge en pressemelding fra Hadsel kommune, er alle elevene er nå testet med hurtigtest og alle prøvesvarene var negative. De som ble testet er imidlertid i karantene til de får endelig svar på PCR-test mandag.

De som ble testet denne søndagen er ikke nærkontakter per definisjon, men testingen ble gjennomført i samråd med Folkehelseinstituttet som et ekstra sikkerhetstiltak.

Stenger på grunn av smittesituasjon

Dette står å lese i en pressemelding. Situasjonen innebærer at både kontoret på Sortland og montørbasen på Stokmarknes holder stengt mandag.

Årsaken er at de to positive testene som per søndag ettermiddag er registrert på Sortland, har nær familiær tilknytning til en av bedriftens ansatte. I den forbindelse er det også bestemt, i samråd med kommunelegen i Sortland, at samtlige ansatte i El-team skal testes. I påvente av resultatene fra disse testene holder bedriften sitt kontor stengt.

– Vi vil heller ikke ha noen montører ute hos kunder frem til disse prøvene er analysert. Etter all sannsynlighet har alle fått svar på sine prøver i løpet av mandag, og vi kan jobbe som normalt igjen fra tirsdags morgen. Vi gjør oppmerksom på at ingen ansatte foreløpig har testet positivt. Våre saksbehandlere, prosjektledere og ledelse vil være tilgjengelig via hjemmekontor. Så hvis noen av våre kunder har behov for å ta kontakt med oss eller har spørsmål er det bare å ta kontakt via telefon eller e-post som vanlig, står det å lese i pressemeldingen.

Bjørnfjell åpnet igjen

Etter å ha vært stengt noen timer på grunn av snø- og isdekke, ble Bjørnfjell åpnet igjen søndag formiddag. Ifølge vegvesenet kan veien det bli innført kolonnekjøring på kort varsel.

Legger ned stemmekrets

I forbindelse med valget for 2 år siden ble Husjord og Kavåsen kretser i Øksnes lagt ned. Husjord ble knyttet til Strengelvåg (som også inkluderer Klo og Gisløy).

I Strengelvåg krets ble det ved kommunevalget for 2 år siden avgitt 133 stemmer. Antall stemmeberettige pr. i dag er 380. (inkludert Klo, Gisløy og Husjord) Dvs. at kun 1/3 stemte på valgdagen.

Administrasjonen i Øksnes mener det er mulig å legge ned denne kretsen ut fra det antall stemmer som ble avgitt. Det betyr at kommunen da har igjen to kretser – Myre og Alsvåg.

Ut fra ovennevnte anbefales det at Strengelvåg krets legges ned og knyttes til Myre krets, heter det i sakspapirer til kommunestyrets behandling til uken.

Global matbutikk

Global Matbutikk AS er et nystartet foretak i Hadsel, melder Brønnøysundregistrene.

Selskapet har forretningsadresse på Stokmarknes.

Maher Abed Allah er både daglig leder og styreleder.

Selskapet har en aksjekapital på 30.000 kroner.

Ny styreleder og daglig leder

Klesskapet AS har gjort endringer i daglig leder og styresammensetning, melder Brønnøysundregistrene.

Ifølge dem har Christina Gabrielsen Sandvær fratrådt som daglig leder og styreleder.

Styremedlem er Roy Arne Nilsen.

Nytt fiskestyre

Sandnes Havfiske AS har fått nytt styre, melder Brønnøysundregistrene.

Styreleder er Geir Inge Nyvold med bostedsadresse Sortland. Han er representant for A-aksjonærene.

Styremedlem er Tore Magnus Pedersen. Representant for A-aksjonærene.

Selskapet har også endret signatur. Den er nå; Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap

Seks av ti skal være hjemme i påska

Da trodde rundt ni av ti at det skulle bli hjemmepåske, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Fjorårets påske ble preget av hytteforbud, og folk endte opp med hjemmepåske. I år er det klart flere som planlegger å reise, men smittesituasjonen fremover vil nok ha noe å si, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I år oppgir 27 prosent at de ikke skal være hjemme i påska, mot 8 prosent i fjor. Andelen som oppgir at de ikke vet, har økt fra 4 til 14 prosent.

I år som i fjor er særlig de yngre usikre på påskeplanene. Blant de under 30 år sier hele 57 prosent at de er usikre på påsken.

– Det overrasket mange i fjor at ellers så hytteglade nordmenn både droppet påske og hytta for å bidra i dugnaden. På dette tidspunktet var det få som antok at neste års påske også ville rammes, sier Clausen.

Myndighetenes anbefalinger for årets påske omfatter å fraråde reiser utenlands, men at folk kan reise på hytta dersom de tar ekstra smittevernhensyn.

5.000 personer har deltatt i undersøkelsen.

(©NTB)

(NTB) NTB