onsdag 12.12 2018

Fornærmedes bistandsadvokat i retten:

– Mor og barn har levd i vedvarende utrygghet og frykt

Aktor og fornærmedes bistandsadvokat tegnet i sine prosedyrer opp et bilde av en familie som har levd i et skrekkregime de har forsøkt å skjule for dem rundt dem. Den fornærmede kvinnen er utsatt for fysisk og psykisk vold i en årrekke, mener de.

– Medfølelse med fornærmede holder ikke til dom

Den tiltaltes forsvarer brukte sin forsvarsprosedyre både på å stille spørsmål ved fornærmedes forklaring, og ved å minne om sentrale rettsprinsipper. – La heller en skyldig mann gå fri enn å dømme en uskyldig mann, sa han.

Slår sammen seks selskaper innen transport i Øksnes

Fem transportselskaper i Øksnes er kjøpt opp av Aksel Endresen Transport AS og slås nå sammen under felles navn og drift.

Nordlandssykehuset må stramme kraftig inn i 2019:

Kutter i stillinger for å spare 100 millioner kroner

Det blir et tøft år for Nordlandssykehuset neste år.

Bjørkmo ber om at gang- og sykkelvei mellom Sortland og Sigerfjord prioriteres:

Vil ha gangbru over Sortlandssundet realisert raskt

I et brev til Statens Vegvesen Region Nord, ber ordfører i Sortland Tove Mette Bjørkmo, om at gang- og sykkelvei mellom Sortland og Sigerfjord prioriteres.

Denne har problemer på ei fredet øy i Andøy

Denne planten, marinøkkel, har problemer med å overleve i et naturreservat i Andøy kommune. Det vil fylkesmannen i Nordland gjøre noe med.

tirsdag 11.12 2018

Skal fornye drivstoffanlegget

Anbud i kø på Evenes

Det blir stadig mer klart hva som skal bygges og fornyes ved flystasjonen på Evenes i forbindelse med flybasen gjenåpnes som Luftforsvarets hovedbase i Nord-Norge. Blant annet skal man snart fornye drivstoffanlegget ved basen.

Tiltalt i familevoldsak:

– Dette er en konspirasjon mot meg, det er falske beskyldninger

Mannen som er tiltalt i ankesaken i Hålogaland lagmannsrett for vold mot familiemedlemmer og kontrollerende adferd mener hans ekskone har fabrikert anklagene mot ham. Han avviser alt han er beskyldt for.

Hevder ektemannen kontrollerte alt hun gjorde og slo henne

En mann som ble dømt for flere tilfeller av vold og brudd på besøksforbud overfor sin daværende kone anket dommen fra tingretten. I ankesaken i dag opprettholdt hans ekskone sin forklaring om at han har utsatt henne for vold og ekstremt kontrollerende oppførsel.

Kritiserer Hadsel kommune for utfasingen av Ekren. Frykter for sin mors sikkerhet:

– Ingen bli flyttet før etter en dialog mellom kommunen og den enkelte

Søstrene Lisbeth og Else Marie Hagerup, reagerer på at Hadsel kommune skal flytte 17 beboere til Stokmarknes sykehjem og frykter at deres mor går en usikker fremtid i møte.

Akvakultur:

Holand-anlegg må ta hensyn til kulturminner

Som forvalter av kulturminner i Nord-Norge, har Tromsø museum bedt Eidsfjord Sjøfarm AS være oppmerksom på at det kan dukke opp automatisk fredede kulturminner ved det kommende akvakulturanlegget utenfor Holand i Sortland.

Tillitsvalgt reagerer på «uholdbar situasjon» for ambulansen i Vesterålen:

– Ti minutter ekstra å vente på ambulansen i Bø, Øksnes og Andøy

Tillitsvalgt påstår ambulanseberedskapen i Bø, Øksnes og Andøy går på helsa løs.

Ambulansesjef Jan Ove Edvardsen ved prehospital klinikk ved NLSH:

– Hjemmevakt ikke en ordning man har for å spare penger

Jan Ove Edvardsen er ambulansesjef ved Nordlandssykehuset. Han er klar på at det er beredskapsmessige forhold som styrer hvordan beredskapen legges opp i Øksnes, Bø og Andøy.

Kan i praksis slippe kloakken midt i Sortlandssundet

Kystvaktskip og andre skip uten renseanlegg, kan i praksis slippe kloakken midt i Sortlandssundet uten å gjøre noe ulovlig. Heldigvis er det nye og mer miljøvennlige regler på vei.

mandag 10.12 2018

Konjunkturbarometeret:

Advarer mot gjeldsbombe i 2019

Mandag presenterte Sparebank1-sjef Bernt Ola Nilsen konjunkturbarometeret for 2018. Mange piler peker oppover for Nord-Norge og Vesterålen - men mangel på arbeidskraft og økende gjeldsgrad bekymrer.

Ordføreren lover å følge opp Torsets forslag:

Løfter fellesfyrverkeri inn i kommunestyret

Sortlandordfører Tove Mette Bjørkmo varsler sak i kommunestyret om fellesfyrverkeri på Sortland og regulering av fyrverkeri i sentrum. Iniativtaker Christian Torset håper forslaget han har fremmet to år på rad kan bli en realitet fra og med neste år.

Lansdaget i Futsal på Nordisk Cup:

Vant åpningskampen, men fikk hard motstand videre

Nordisk Cup i Skjern i Danmark startet bra for herrelandslaget i Futsal. Mathias Dahl Abelsen fra Sortland var blant spillerne som scoret for Norge i åpningskampen mot Grønland, der Norge vant 5-2. Til tross for en pangstart fulgte ikke hellet med i de videre kampene.

Mange spørsmål rundt vaktberedskap i Øksnes

I Øksnes ønsker man ei vaktordning, der vaktmester kan rykke ut og utføre arbeid på kritiske funksjoner utenom ordinær arbeidstid.