tirsdag 19.11 2019

Takket nei til trenerjobben i SIL. Slik mener han SIL skal reise seg neste år

Steve Lind Edvardsen var tidligere i vinter i samtaler med Sortland IL om å ta over som trener igjen. Han takket nei, men er klar på hva klubben trenger av en ny trener.

SIL bekrefter samtaler med ny trener. Er hun ferdig som A-lagstrener?

Sortland ILs styre jobber mot å få kontraktsfestet trener og trenerteam for A-laget denne uka. Samtidig tyder mye på at Julie Voktor Pedersen er ferdig som trener for herrelaget.

Tiltalte mente promillen skyldtes unormalt lav forbrenning: – Følte meg helt fin og kjørte stødig

Aktor var ikke enig. Nedla påstand om 21 dagers fengsel, 30000 i bot og inndratt førerkort i 2 år.

Folkets Hus:

Nytt skole- og kulturkvartal i Øksnes er veien å gå

Øksnes kommune og prosjektet Folkets Hus samarbeider tett for å realisere det nye skole- og kulturkvartalet på Myre. Folkets Hus mener prosjektet er viktig og rette veien å gå for å skape morgendagens Øksnes-samfunn.

Senterpartiet brukte makt i kommunestyret:

– Mener vi har vært romslige, sier ordfører Knut Nordmo

Senterpartiet sikret seg begge representantene fra Andøy til KS Nordland. – Et signal om hvordan Sp vil samarbeide, sier Aps Kjell-Are Johansen. – Jeg synes vi har vært romslige, sier ordfører Knut Nordmo.

Tvisten mellom FESAS og Sortland kommune:

Frantzen: – Helt urimelig at de beskylder meg for noe slik og skyver ansvaret over på meg

I 2010 opplyste Sortland kommune om at det var gjennomført grunnundersøkelser i Ånstadsjøen, men at det ikke var gjort funn av forurensede masser. Kommunen mente at det kunne være kjøper Jarle Frantzen som selv hadde forurenset massene. I oktober dukket rapporten fra grunnundersøkelsene gjort i 1994 opp, som avkrefter at Frantzen selv har forurenset området. Nå ønsker han beklagelse fra kommunen.

iTet AS tapte mot Andøy kommune

iTet AS i Bodø ville stoppe Andøy kommune fra å inngå en it-kontrakt med Atea AS. Selskapet fikk ikke medhold i Vesterålen tingrett og må betale en halv million i saksomkostninger til Andøy kommune.

Uavklart trenerspørsmål i Morild

Det er fortsatt ikke tatt en avgjørelse rundt trenerkabalen i Morild foran neste års sesong.

iTet AS tapte mot Andøy kommune

iTet AS i Bodø ville stoppe Andøy kommune fra å inngå en it-kontrakt med Atea AS. Selskapet fikk ikke medhold i Vesterålen tingrett og må betale en halv million i saksomkostninger til Andøy kommune.

iTet AS tapte mot Andøy kommune

iTet AS i Bodø ville stoppe Andøy kommune fra å inngå en it-kontrakt med Atea AS. Selskapet fikk ikke medhold i Vesterålen tingrett og må betale en halv million i saksomkostninger til Andøy kommune.

mandag 18.11 2019

Andøy kommune stevner Hvalsafari AS

Andøy kommune har stevnet Hvalsafari AS for forliksrådet etter ei utbygging av Andenes havn. Blir partene ikke enig, kan saken ende i retten.

Slaktet alle villsauene på Åserøya

Rødt-politiker Christoffer Ellingsen har etter en disputt med Mattilsynet sett seg nødt til å slakte hele besetningen med villsau som han siden 2001 har hatt Åserøya i Sigerfjord.

Brøt med reglene i 18 år

Rødt-politiker Christoffer Ellingsen har unnlatt å merke villsau i 18 år, etter at myndighetene allerede i en tillatelse fra 2001 krevde at villsauene på Åserøya i Sigerfjorden måtte merkes.

Positiv til nye læreplaner

– Jeg er svært positiv til det elevsynet som ligger til grunn og at det er sammenheng mellom de ulike fagene.

Andøy Energi og Vesterålskraft får tvangsmulkt fra NVE

Andøy Energi AS og Vesterålskraft Nett AS er ilagt tvangsmulkt på henholdsvis 15.000 og 12.000 kroner fra Norges vassdrags og energidirektorat for manglende strømrapportering.

Helsesykepleieren:

– Hjemmet er ikke lenger en frisone

Julie Jacobsen, som er helsesykepleier i Andøy kommune, bekrefter problemstillingene i sine møter med unge.

Rektorene:

– Andenes skole har brukt konfliktrådet

På Andenes skole understreker rektor Christian Blix at de tar resultatene fra Ungdata-undersøkelsen på alvor.

Elevrådet:

– Kjenner oss ikke igjen i resultatene

Vi tok en prat med noen ungdom som sitter i elevrådet på Andenes skole. De kjenner seg ikke helt igjen i det inntrykket man får når man leser resultatene av undersøkelsen.