Se minidokumentar fra skredtragedien i Sigefjord:

Før snøføyken hadde lagt seg, hadde 13 mennesker mistet livet

Det er i år 63 år siden skredet i Sigerfjord tok 13 menneskelig. For to år siden lagde VOL denne minidokumentaren. Den kan våre abonnenter se igjen.
Pluss

Natt til 7. mars 1956 kom flere tonn snø rasende nedover fjellsida ved Øverland i Sigerfjorden. Etter at snøføyken hadde lagt seg, hadde 13 mennesker mistet livet, ni av dem var barn fra 14 år og nedover. VOL har laget en minidokumentar om en av de verste skredulykkene i norsk historie.