– Vi vil evaluere ordningen med klasseturer på nytt

Oppvekstsjef i Hadsel kommune, Torbjørn Lappegard, sier at Hadsel kommune vil ta initiativ til en evaluering av ordningen rundt klasseturer.

Evaluerer: Oppvekstsjef Torbjørn Lappegard sier Hadsel kommune vil evaluere retningslinjene rundt skoleturer. Arkivfoto  Foto: ATLE NIELSEN

Pluss

Han og rektor ved Stokmarknes skole, Line Pedersen, forteller at dette var avgjort før saken rundt klasseturen til en ungdomsskoleklasse ble klaget inn for Fylkesmannen i Nordland.

Bakgrunn: Følte seg presset

– Dette med skoleturer i regi av skolen, har vært et diskusjonstema i mange år. For å rydde opp i dette fikk vi retningslinjer i 2014. De er gode og dekkende og slår fast en praksis som ivaretar gratisprinsippet, sier Lappegard som likevel mener man har støtt på utfordringer rundt tematikken i ettertid:

– Det er fortsatt utfordrende. Jeg har en følelse at det blir ulikheter mellom forskjellige klasser enten grunnet skolestørrelse eller klassestørrelse. Noen vil reise kort og andre langt. Derfor vil vi legge opp til en evaluering av retningslinjene nå det første halvåret.


Rektor ved Stokmarknes skole, Line Pedersen:

– Mener vi ikke har brutt loven

Stokmarknes skole avviste klagen fra foreldrene som mente skolen hadde brutt opplæringsloven.

 

I denne prosessen vil det bli en høring hvor skolene, lærerne, elevråd, FAU, rektorer, tillitsvalgte og flere skal se på hvordan en skal løse slike turer i fremtida.

– Med det trykket vi har på økonomien i kommunen vår, får vi problemer når det skal bli brukt så mye penger på en tur som er litt på siden av det som ellers foregår i løpet av et skoleår.

Lappegard sier også at det i dag er annerledes enn for bare noen få år siden.

– I dag har man som elev i grunnskolen mange flere muligheter. En kan delta på så mye mer som gir opplevelser utenom det vanlige. Jeg tenker da på for eksempel First Lego League, det prosjektet en skoleklasse på Melbu deltok i med Leger uten grenser og andre lignende prosjekter. Oppvekstsjefen forklarer også at unge i dag ofte reiser mer privat og at det legges opp til skoleturer også på videregående.

– Så må vi være kritisk til hvordan vi skal bruke pengene våre. Når en skal på tur koster det mye penger og skolen skal ikke pålegge foresatte store utgifter i forbindelse med turer. Derfor er det nå på tide med en evaluering av ordningen.