Forsvarers prosedyre:

– Dere kan ikke utelukke at tiltaltes forklaring er riktig

Forsvarsadvokat Brit Kjelleberg ville ikke spekulere i hvem som har snakket sant og usant i rettssaken, men prosederte overfor retten at hun mener mangel på bevis gjør at de må frifinne tiltalte.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Pluss

– Dere i tingretten skal ikke avgjøre hvem som lyver, det er ikke jobben deres. Dere skal heller ikke avgjøre hva som er mest sannsynlig, hvem dere liker best, hvem dere synes mest synd på, eller hvem dere tror mest på. Det er heller ingen moralsk domstol.