Kommunen vurderer permanent dispensasjon:

Statens Vegvesen advarer kommunen mot ny Coop-dispensasjon

Konflikten om veien ut fra Coop-tomta på Strandskogjordet blusser opp igjen. Utbygger ønsker ny dispensasjon, mens Staten Vegvesen vurderer å klage om kommunen gjør dispensasjonen permanent.

Coop Extra og Coop Bygg på Strandskogjordet. Her ved utkjørselen til Snekkerveien.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Saken dreier seg altså om utkjørselen fra Coop-tomta på Strandskogjordet. Det ble i fjor sommer klart at det ble etablert midlertidige avkjørsler for å avlaste krysset mellom Steiroveien og Vesterålsgata.