Venstre går inn i regjering:

– Andøya er en vrien sak, uansett hvor vi lander

Nestleder Arne Ivar Mikalsen i Nordland Venstre er selv sikker i sin sak på at avgjørelse om å vrake Andøya som flybase er gal. Han spår bråk internt uansett hvor Venstre lander i saken, nå som de går inn i regjering med Høyre og Frp.

Ida G. Johnsen, førstekandidat for Nordland Venstre, Arne Ivar Mikalsen, fylkestingsrepresentant for Nordland Venstre og Anja Johansen, leder Nordland Venstre. Johnsen og Johansen er de to representantene fra Nordland som er i Oslo på landsstyremøte søndag.  Foto: Innsendt

Pluss

Før regjeringsforhandlingene satte i gang, var det flere, blant annet leder Karl Rasmus Dahle i Andøy Venstre, som varsla at de ville vurdere partimedlemskapet om Venstre gikk i regjering - særskilt om de da endrer syn under forhandlingene i Andøya-saken og om oljeboring i Andøys nære havområder. Disse to sakene var Andøy Venstres krav før forhandlingene.

Søndag har ikke Dahle tatt noen avgjørelse om hva han mener om regjeringsdeltakelsen og partimedlemskapet.

– Jeg avventer regjeringsplattformen, og vet ikke noe mer om dette enn deg, sier han.

OBS: Denne ligger søndag ute på Venstres nettsider. Etter det VOL forstår, er det den endelige erklæringen. I denne står det at regjeringen vil:

  • Basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes.

PC- og mobilforbud

Hadselværing Arne Ivar Mikalsen har heller ikke sett innholdet i regjeringsplattformen Venstres landsstyre og stortingsgruppe godtok søndag. Han sier det er to representanter fra Nordland på landsstyremøtet, men deltakerne der har blitt fratatt både mobil og PC, for at ingenting skal lekke ut. Dermed vet han ikke hvor partiet har landet i flere saker. Han er ganske sikker på at Venstre har fått gjennomslag for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljeboring.

– Det er jeg helt sikker på at har vært viktig, og at det gikk ganske greit å få gjennomslag for det fra Venstre, sier han.

Dokumentet som ble lagt ut på Venstres nettsider søndag, viser at regjeringserklæringa inneholder formuleringer om å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fra både konsekvensutredning og oljeboringsåpning, og også at man skal vente med 25. konsesjonsrunde til revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet er gjennomført.


SISTE:

Klart for ny, historisk regjering

En historisk beslutning ble tatt da Venstre sa ja til å danne regjering med Høyre og Fremskrittspartiet.

 

Mikalsen er ikke i tvil om at Andøya flystasjon-saken også har blitt tatt opp under forhandlingene.

– Nestleder Ola Elvestuen har brukt veldig mye tid på Andøya, og vært der mange ganger. Det er vel naturlig at han har tatt det opp. Men det er vanskelig å kommentere før jeg ser erklæringa. Det som er problematisk med regjeringssamarbeid i slike saker, er at man binder seg litt. Man må gi og ta i forhandlinger, sier han.

– Vanskelig sak

Mikalsen er politisk nestleder i Nordland Venstre, og spent på hvordan Venstre vil forholde seg til Andøya-avgjørelsen nå som de går inn i regjering. Uansett blir det bråk, er hans spådom.

– Vi har hatt begge frontene i artiet hele tida. Jeg har hele tida ment at Andøya bør bevares som base, men vi har også motsatt fløy i partiet, som står sterkt på Evenes. Det blir en vanskelig sak. Jeg vil mene det er feil, også om vi går med på det, selv om jeg aksepterer forhandlingsresultatet, sier han.


Arne Ivar Mikalsen (V) om Venstre sin inntreden i regjering:

– Vil bevege regjeringen mot sentrum

Det var mye støy da Venstre kunngjorde at de gikk i regjeringssamtaler før jul. Venstres Arne Ivar Mikalsen mener den støyen var uberettiget og tror hans partis inntreden i regjering vil føre til en politisk dreining mot sentrum.

 

Venstre er spørsmålsstillere på et av spørsmålene som er grunnlaget for høringa tirsdag, nemlig konsekvenser av å flytte Andøya-flybasen. Det blir spennende å se om Venstre nå plutselig går sammen med regjeringa  stedet for å være kritisk til avgjørelsen, mener han.

For Nordland Venstre kan altså de nærmeste dagene bli avgjørende, og fylkesledelsen er klar over at det kan komme utmeldelser.

For regjeringsdeltakelse

Mikalsen har selv vært for at Venstre skulle gå inn i regjering helt siden 2013.

– Som støtteparti får du skylda for at regjeringa er der, du må ta støyten for de negative sakene, og det du har bidratt med, syns ikke. I regjering får du også fram dette mye bedre, mener han.

– I tillegg vil man nå også være ferdigforhandla når man kommer til Stortinget. Regjeringa må forholde seg mer til Stortinget nå, og det gir Venstre en viktig posisjon. Hvis vi ikke går inn, kan regjeringa hente flertall i enkeltsaker, som i forsvarspolitikken med Ap. Det kan du i større grad binde opp nå, sier han, selv om han er klar over at regjeringa ikke har flertall, selv med Venstre. De holder døra åpen for at også KrF kan bli med.